Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

Sakuma_bilde

PORTĀLS BIOGRAPHIEN


Sastādīts pēc  Latvijas periodisko izdevumu sludinājumiem par miršanas gadījumiem, kopā ap 30000 personālijas, kā palīglīdzeklis ģimenes vēstures izpētei un ieskats Latvijas pagātnē;
„Valdības Vēstneša” publicētiem un Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošiem materiāliem ar Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Latgales; apgabaltiesu reģistrāciju nodaļu, Iekšlietu, Tautas labklājības, Finansu, Zemkopības ministriju ziņojumiem par biedrību statūtu reģistrāciju, to slēgšanu nosaukumu izmaiņām, statūtu pārreģistrēšanu, kā arī biedrību pilnsapulču ziņojumiem par to likvidāciju.
Nodaļas sastādītas pēc personālijām, pagastiem un pilsētām alfabētiskā kārtībā ar oficiāla izdevuma tiesībām, kopā ap 45000 biedrību un to nodaļu, kā ieskats Latvijas telpā mitušo tautu dzīvē un veido datu banku par Latvijas kultūru un kalpo kā palīglīdzeklis zinātniski pētnieciskajām darbam.


Portāla ietilpst sešas nodaļas:


BIOGRAPHIEN nodaļa - Kultūras, politiskās, kooperatīvas un sabiedriskās apvienības Latvijas pilsētās - ieskats Latvijas sabiedriskajā dzīvē, pārskats par pilsētu sabiedrisko, kulturālo un saimniecisko attīstību.


BIOGRAPHIEN nodaļa - Kultūras, politiskās, kooperatīvas un sabiedriskās apvienības Latvijas pagastos - ieskats Latvijas sabiedriskajā dzīvē, pārskats par pagastu sabiedrisko, kulturālo un saimniecisko attīstību.

BIOGRAPHIEN nodaļaLatvijas Dižcilts –sniedz biogrāfiskas ziņas par personām kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā 1918-1944. gados un snieguši savu ieguldījumu Latvijas attīstībā, kritērijs – sabiedriskais, politiskais vai valsts un pašvaldības darbinieks, uzņēmējs,ar Latvijas ordeņiem apbalvotie un citi.

BIOGRAPHIEN nodaļa – „Latvijas virsnieki” – aptver tās personas, kas beiguši Latvijas kara skolu un Artilērijas kadetu skolu 1920 – 1940. gados. Tas ir informatīvs sakopojums par virsnieku dienesta gaitu Latvijas armijā, izglītību, apbalvojumiem, kā arī īsām ziņām par dienestu citās armijās un par darbību civilajā dzīvē.
Nodaļa paredzēta kā ģenealoģiska rokasgrāmata virsnieku pēctečiem, vēsturniekiem, interesentiem un aptver ziņas par 1684 virsniekiem.
Nodaļa veidota ar Latvijas Kultūras fonda, „Daugavas Vanagu” globālās organizācijas, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru biedrības un Latviešu virsnieku apvienības trimdā atbalstu.


BIOGRAPHIEN nodaļa - Latviešu nekropole - aptver tās personas, kas aktīvi darbojas – valsts, pašvaldības, organizāciju, biedrības, tirdzniecības, izglītības, rūpniecības un lauksaimniecības institūcijās un ieguldījuši savu darbu Latvijas Republikas attīstībā. Nekropole sniedz ziņas par personu dzimšanu, miršanu, sociālo stāvokli, apbedīšanas vietu, darbību attiecīgās struktūrās, apbalvojumiem un t.l. 


BIOGRAPHIEN nodaļa - „Baltvācu Nekropole” -  das Nekrologium der deutschen baltischen Familien anzuschaffen. Dieses Nekrologium ist vorbereiter worden auf Grund der in der baltdeutschen Presse veroeffentlichteten Nekrologen, die Zeitabschnitt von 1915 bis 1932 und ungefaehr 15000 Personalien umfasst. Dieses Verzeichnis ist von besonderer Bedeutung, weil die baltischen Leander der einigste Samlungsbereich ist, wo die baltdeutschen Presseangaben dieser Periode so reichlich repreasentier sind. Es kann helfen sich ueber folgende fragen klar zu werden.
Geburt und Sterbedaten gewisser Personen wie auch ihre Bestattung orte;
Ihre soziale Stellung, Zugehoerigkeit zu einer Konfession und Gemeinde;
Wohnort, zugehoerigkeit zu einen Vereine oder Organisation:
Die Beschaeftigungsart des Fortgegangenen;
Die erworbene infarmation gibt die moeglichkeit ein Briefwerkssel mit entsprechen den heutigen baltdeutschen Organisationen zu beginnen zwecks Erhaltung zusaetlicher Information;
Das Verzeichnis liefert Hilfsmaterial fuer verschiedene Forschungen hinsichtlich der Verdeutshungs und Intergrationsprozesse im baltischen Raume;
In dem Verzeichnis ist auch gewisse Information von den gefallen Militaers zu finden.


Mail - Biographien@inbox.lv


Atsauksmes – Biographien@inbox.lv


Portāla nodaļas tiek pilnveidotas sekojiet izmaiņām. 

 

Kontakti