Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ABRENE
* 1933.
Abrenes apriņķis
[līdz 01.10.1921. Pitalovas miests, līdz 01.04.1938. Jaunlatgale]

Abrene_1931

Abrenes 19. aizsargu pulka sporta klubs * 24.03.1934. + 25.07.1940.
                14.10.1938. pārdēvēts agrāk „Jaunlatgales aizsargu pulka sporta klubs”

Abrenes 19. aizsargu pulks * 24.04.1925. + 1940.
                1938. pārdēvēts agrāk „Jaunlatgales 19. aizsargu pulks”

Abrenes apriņķa pagastu un pilsētu pašvaldību sadarbes apvienība * 08.02.1936. + 18.02.1941.
                Pārdēvēta agrāk „Jaunlatgales apriņķa pagastu pašvaldību apvienība”

Abrenes apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Abrenes tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Abrenes krājaizdevu sabiedrība * 06.10.1924.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība „Dzelzs”

Abrenes 369. Mazpulks * 26.04.1934. + 1940.

Abrenes mednieku biedrība * 23.04.1932.
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunlatgales mednieku biedrība”

Abrenes pilsētas 758. Mazpulks * 13.02.1935. + 1940.
                20.02.1940. pārdēvēts agrāk „Jaunlatgales II 758. Mazpulks”

Abrenes tirgotāju un rūpnieku biedrība * 18.09.1939. + 16.11.1940.
                19.04.1940. pārdēvēta agrāk „Abrenes apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Balvu Abrenes amatnieku biedrība * 23.01.1937.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunlatgales Balvu amatnieku biedrība”

Brīvības pieminekļa Jaunlatgales apriņķa komiteja * 23.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Jaunlatgales pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Jaunlatgales 19. aizsargu pulka sporta klubs
                Sk. „Abrenes aizsargu pulka sporta klubs”

Jaunlatgales 19. aizsargu pulks
                Sk. „Abrenes 19. aizsargu pulks”

Jaunlatgales apriņķa Augšpils pagasta Jaunlatgales bieži apdzīvotās vietas meliorācijas sabiedrība „Ziemeļu Jaunlatgale” * 21.12.1932. + 30.10.1940.

Jaunlatgales apriņķa krievu skolotāju biedrība * 04.09.1928. + 28.01.1937.

Jaunlatgales apriņķa mājturības veicināšanas biedrība „Daile” * 16.11.1926. + 31.12.1940.

Jaunlatgales apriņķa pagastu pašvaldību apvienība
                Sk. „Abrenes apriņķa pagastu un pilsētu pašvaldību sadarbes apvienība”

Jaunlatgales apriņķa skolotāju arodbiedrība * 10.04.1926. + 31.12.1940.

Jaunlatgales apriņķa valsts un pašvaldību darbinieku biedrība * 13.10.1928. + 31.12.1940.

Jaunlatgales apriņķa zirgu audzētāju biedrība * 18.10.1927. + 31.12.1940.

Jaunlatgales Balvu amatnieku biedrība
                Sk. „Balvu Abrenes amatnieku biedrība”

Jaunlatgales biškopības biedrība „Drava” * + 31.12.1940.

Jaunlatgales brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 13.09.1929.

Jaunlatgales krievu kultūrveicināšanas biedrība * 27.03.1929. + 05.05.1939.

Jaunlatgales lopkopības pārraudzības biedrība „Jaunlatgale” * 07.01.1927. + 31.12.1940.

Jaunlatgales II 758. Mazpulks
                Sk. „Abrenes pilsētas 758. Mazpulks”

Jaunlatgales mednieku biedrība
                Sk. „Abrenes mednieku biedrība”

Jaunlatgales valsts krievu ģimnāzijas skolēnu pašpalīdzības biedrība * 14.07.1933. +31.12.1940.

Krājaizdevu sabiedrība „Dzelzs
                Sk. „Abrenes krājaizdevu sabiedrība”

Latgales I krājaizdevu sabiedrība „Tirgotājs” * 28.09.1926. + 14.01.1937.

Latgales linkopju kooperatīvs „Linkopis” * 13.10.1928. + 05.12.1934.

Latgales putnkopības biedrība „Zelta ola” * 06.05.1927. + 21.01.1934.

Latvijas Gideona misiones biedrība * 04.03.1933. + 31.12.1940.

Latvijas krievu lauksaimniecības organizāciju centrālbiedrība * 27.04.1928. + 22.06.1936.

Latvijas pagastu un apriņķu pašvaldības krievu darbinieku savienība * 29.05.1925. +06.02.1935.

Lauksaimniecības veicināšanas biedrība „Jaunlatgale” * 31.03.1924. + 25.02.1938.

Valsts darbinieku krājaizdevu sabiedrība „Jaunlatgale” * 10.04.1926. + 03.06.1937.

Biedrību nodaļas:

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Jaunlatgales nodaļa * 31.05.1928.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
Jaunlatgales nodaļa * 11.03.1929.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Jaunlatgales nodaļa * 07.09.1925.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Jaunlatgales nodaļa * 06.10.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Jaunlatgales nodaļa * + 26.01.1932.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
                Jaunlatgales nodaļa * 12.02.1930.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Jaunlatgales nodaļa * 02.09.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Jaunlatgales nodaļa * 07.03.1929.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Jaunlatgales nodaļa * 08.12.1925. + 09.02.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Janlatgales nodaļa * 23.03.1929.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Jaunlatgales nodaļa * 01.03.1932.

Robežsargu sporta klubs * 25.10.1932. + 1940.
                Jaunlatgales nodaļa * 21.07.1933.

Vingrotāju biedrība “Ruskij sokol” * 08.10.1930. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “Krievu vingrošanas biedrība “Sokol” Latvijā”
                Jaunlatgales nodaļa * 23.09.1932. + 16.03.1935.

Abrene_1938

Abrene_1939

Abrene_1940

 

 
Izmainas 17.11.2015 Kontakti