Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĀDAŽU PAGASTS

Adazu_1934

Ādažu Berģu 627. Mazpulks * 06.02.1935. + 1940.

Ādažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 01.11.1901.
Pārdēvēta agrāk „Alderu lauku ugunsdzēsēju družīna”

Ādažu Carnikavas meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Ādažu Drākslejas meliorācijas  sabiedrība * 25.09.1919. + 18.12.1929.

Ādažu Jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 10.12.1924. + 20.03.1941.
                17.05.1939. pārdēvēta agrāk „Carnikavas zvejnieku ražotāju sabiedrība „Vārds”

Ādažu krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1929.

Ādažu kūdras ražošanas sabiedrība * 03.10.1928. + 18.09.1940.

Ādažu labdarības biedrība * 16.06.1914. + 1916.

Ādažu I laukkopības pārraudzības biedrība * 23.07.1930. + 21.05.1941.

Ādažu lauksaimniecības biedrība * 26.02.1904.
                18.01.1938. pievienota „Ādažu zvejniecības biedrība „Ramberģi”
                26.04.1938. pievienota „Carnikavas zvejniecības biedrība”
                26.04.1938. pievienota „Carnikavas dārzkopības biedrība „
                26.04.1938. pievienota „Ādažu mājturības veicināšanas biedrība”
                26.04.1938. pievienota „Berģu lauksaimniecības biedrība”
                05.05.1939. pievienota „Ropažu mazsaimniecību veicināšanas biedrība”
                11.07.1939. pievienota „Ādažu I lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.07.1939. pievienota „Ādažu II lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.07.1939. pievienota „Ādažu III lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.07.1939. pievienota „Ādažu lopkopības pārraudzības biedrība „Spars”
                11.07.1939. pievienota „Carnikavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Ādažu lauksaimniecības kooperatīvs „Baloži” * 22.03.1932. + 16.12.1935.

Ādažu lopkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1923. + 30.09.1932.

Ādažu lopkopības pārraudzības biedrība * 01.4.1925. + 07.06.1928.

Ādažu lopkopības pārraudzības biedrība „Spars” * 16.01.1934. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ādažu I lopkopības pārraudzības biedrība * 23.05.1928. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ādažu II lopkopības pārraudzības biedrība * 28.11.1928. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ādažu III lopkopības pārraudzības biedrība * 30.09.1929. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ādažu mājturības veicināšanas biedrība * 15.05.1934. + 26.04.1938.
                26.04.1938. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ādažu 76. Mazpulks * 10.04.1932. + 1940.

Ādažu mednieku biedrība * 29.06.1921. + 21.05.1941.

Ādažu meliorācijas sabiedrība „Podleja” * 26.09.1928.

Ādažu pagasta Sitlapes meliorācijas sabiedrība * 02.03.1929.

Ādažu patērētāju biedrība * 01.09.1920.
                08.12.1920. pārdēvēta agrāk „Ādažu zvejniecības patērētāju biedrība”

Ādažu piensaimnieku sabiedrība „Gauja” * 02.05.1923. + 03.09.1936.

Ādažu piensaimnieku sabiedrība „Jugla” * 25.03.1923. + 16.06.1930.

Ādažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.01.1904. + 18.10.1940.
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ādažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ādažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ādažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ādažu un apkārtnes biškopības biedrība * 25.08.1920. + 20.03.1941.

Ādažu zvejniecības biedrība * 25.09.1919. + 20.03.1941.

Ādažu zvejniecības biedrība „Ramberģi” * 25.07.1933. + 18.01.1938.
                18.01.1938. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ādažu zvejniecības patērētāju biedrība
                Sk. „Ādažu patērētāju biedrība”

Alderu lauku ugunsdzēsēju družīna
                Sk. „Ādažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Berģu meliorācijas sabiedrība * 11.07.1928.

Brīvības pieminekļa Ādažu pagasta komiteja * 02.01.1930.

Bukultu Berģu meliorācijas sabiedrība * 19.10.1927. + 07.03.1940.

Carnikavas Ādažu meliorācijas sabiedrība  „Eimuri” * 30.04.1924. + 27.05.1930.

Carnikavas dārzkopības biedrība * 23.01.1934. + 26.04.1938.
                26.04.1938. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Carnikavas jūrmalas ezeru rajona labierīcības biedrība
                Sk. „Garezera ciema labierīcības biedrība”

Carnikavas labdarības biedrība * 1875. [1870] + 31.12.1940. * 11.11.1943.
                11.11.1943. atjaunota darbība

Carnikavas lopkopības pārraudzības biedrība * 12.12.1933. + 11.07.1939.
                11.07.1939. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Carnikavas Mangaļu meliorācijas sabiedrība „Lauga” * 07.05.1924. + 07.03.1933.

Carnikavas zvejnieku ražotāju sabiedrība „Vārds”
                Sk. „Ādažu Jūrmalas zvejnieku sabiedrība”

Carnikavas zvejniecības biedrība * 25.09.1919. + 26.04.1938.
                26.04.1938. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Garezera ciema labierīcības biedrība * 13.02.1934. + 03.03.1941.
                20.06.1938. pārdēvēta agrāk „Carnikavas jūrmalas ezeru rajona labierīcības biedrība”

Garkalnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.07.1932.

Garkalnes 253. Mazpulks * 02.05.1934. + 1940.

Jaunciema kultūras biedrība * 15.12.1926. + 19.08.1935.

Jaunciema patērētāju kooperatīvs
                Sk. „Jaunciema patērētāju biedrība”

Jaunciema patērētāju biedrība * 19.06.1929.
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunciema patērētāju kooperatīvs”

Meliorācijas sabiedrība „Vadži” * 26.09.1928. + 29.07.1943.

Meliorācijas sabiedrība „Vecgauja” * 05.10.1928. + 29.07.1943.

Ropažu mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 1903. + 05.05.1939.
                05.05.1939. iekļauta „Ādažu lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu vasarnīcas rajonā labierīcības biedrība * 30.01.1934. + 17.03.1941.

Slimo kase pie Kokzaģešanas un kartonu rūpnīcas „J. Milmann” Joke sadžā * 15.12.1913. + 1917.

Zvejas rūpniecības sabiedrība „Carnikava” * 1923.

Biedrību nodaļas:

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Ādažu Carnikavas nodaļa * 14.08.1926.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ādažu nodaļa * 19.07.1928. + 15.02.1929.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Garkalnes nodaļa * 05.03.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Garkalnes nodaļa * 05.03.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ādažu nodaļa * 28.06.1927.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Ādažu nodaļa * 16.12.1924. + 18.03.1928.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Ādažu nodaļa * 24.01.1926. + 27.02.1935.
                Ādažu Garkalnes nodaļa * 13.02.1935.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ādažu nodaļa * 14.05.1924.

Sporta biedrība “Marss” * 08.05.1907.
05.03.1924. pārdēvēta agrāk “Riteņbraucēju biedrība “Marss”
Ādažu nodaļa * 06.02.1933. + 07.12.1935.

 

 
Izmainas: 29.09.2015 Kontakti