Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ADULIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Adulienas_1936

Adlienas dziedāšanas biedrība
                Sk. „Adulienas dziedāšanas biedrība”

Adlienas Gulbenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Adulienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Adlienas pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 1940.

Adlienas patērētāju biedrība
                Sk. „Adulienas patērētāju biedrība”

Adlienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Adulienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Adulienas dziedāšanas biedrība * 26.04.1912. + 02.01.1941.
                13.02.1939. pārdēvēta agrāk „Adlienas dziedāšanas biedrība”

Adulienas lauksaimniecības biedrība * 11.01.1938.

Adulienas II lopkopības pārraudzības biedrība * 20.01.1931. + 02.01.1941.

Adulienas 544. Mazpulks * 11.01.1935. + 1940.

Adulienas meliorācijas sabiedrība * 21.01.1927.

Adulienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 18.03.1925.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Adlienas Gulbenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Adulienas patērētāju biedrība * 1916. + 23.07.1935.
                07.07.1926. pārdēvēta agrāk „Adlienas patērētāju biedrība”

Adulienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.12.1921. + 18.10.1940.
                10.10.1933. pārdēvēta agrāk „Adlienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Adulienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Adulienas nodaļa * 24.07.1928.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Adulienas nodaļa * 22.09.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Adlienas nodaļa * 18.08.1921.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti