Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AGLONAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis
 [atdalīts 01.04.1936. no Kapiņu]
[Aglonas novads]

Aglonas_1935

Aglonas apvienota piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Aglonas piensaimnieku sabiedrība”

Aglonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 21.06.1937.

Aglonas lopkopības pārraudzības biedrība * 18.04.1925. + 16.12.1940.

Aglonas lopkopības pārraudzības biedrība „Zvaigzne”
                Sk. „Aglonas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Aglonas 377. Mazpulks * 13.04.1934. + 1940.

Aglonas mednieku biedrība * 11.03.1939. + 18.03.1941.

Aglonas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.09.1929. + 16.12.1940.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Aglonas lopkopības pārraudzības biedrība „Zvaigzne”

Aglonas patērētāju biedrība * 07.04.1930.

Aglonas piensaimnieku sabiedrība * 22.05.1936.
                22.05.1936. izveidota apvienojot:
                                „Aglonas piensaimnieku sabiedrību „Zvaigzne”
                                „Rušonu piensaimnieku sabiedrību „Rušona”
                                „Mackievicišku piensaimnieku sabiedrību „Bagātība”
                02.07.1938. pārdēvēta agrāk „Aglonas apvienota piensaimnieku sabiedrība”

Aglonas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Aglūnas ģimnāzijas absolventu biedrība * 19.03.1930. + 25.01.1939.

Aizpuriešu 123. Mazpulks * 27.04.1933. + 1940.

Augļu piensaimnieku sabiedrība „Uzuls” * 28.02.1928. + 29.03.1933.

Gutas sadžas un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Gūta” * 25.10.1930.

Jaunaglonas 164. Mazpulks * 14.04.1934. + 1940.

Kapiņu 120. Mazpulks * 03.03.1933. + 1940.

Latvijas katoļu izglītības biedrība * 30.12.1924. + 16.09.1940. * 22.09.1943.
                22.09.1943. atjaunota darbība.

Meliorācijas sabiedrība „Griguļi” * 28.01.1929.

Mežinieku 938. Mazpulks * 12.11.1936. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
                Aglunas nodaļa * 12.12.1933.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Jaunaglonas nodaļa * 09.08.1929.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
            Aglonas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Aglonas nodaļa * 28.11.1930.
                23.12.1936. pārdēvēta agrāk „Somersētas” nodaļa

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Aglonas nodaļa * 13.07.1928.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Aglonas nodaļa * 03.12.1932.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Somersētas nodaļa * 29.01.1934. + 14.03.1936.

 

 
Izmainas: 22.11.2013 Kontakti