Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AINAŽI
*1926
Valmieras apriņķis

Ainazi_1908

Ainažu apvienoto aizsargu biedrība
                Sk.”Ainažu kultūras biedrība”

Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 15.12.1926.

Ainažu jūrmalas mednieku biedrība * 26.11.1924. + 14.03.1941.

Ainažu jūrniecības veicināšanas biedrība* 18.06.1924.

Ainažu jūrnieku saviesīgā biedrība * 09.04.1899. + 1916.

Ainažu krājaizdevu sabiedrība * 12.03.1902.
                27.10.1923. pārreģistrēta

Ainažu kultūras biedrība  * 14.06.1922. + 08.10.1940. * 11.10.1943.
                17.11.1926. pārdēvēta agrāk „Ainažu apvienoto aizsargu biedrība”
                11.10.1943. atjaunota darbība.

Ainažu patērētāju biedrība * 30.10.1940.

Ainažu patērētāju biedrība „Ražotājs” * 10.01.1923. + 21.05.1930.

Ainažu piensaimnieku sabiedrība * 30.09.1925. + 19.04.1939.
19.04.1939. iekļauta „Salacgrīvas piensaimnieku sabiedrībā”

Ainažu pilsētas Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ainažu pilsētas 574. Mazpulks * 31.01.1935. + 1940.

Ainažu zvejniecības biedrība „Mērķis” * 05.10.1921. + 02.06.1939.

Ainažu zvejniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 24.10.1923. + 06.03.1929.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ainažu nodaļa * 12.04.1928.

Centrālā darba invalīdu biedrība * 09.12.1930. + 04.09.1936.
                Ainažu nodaļa * 05.05.1931.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ainažu nodaļa * 28.02.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ainažu nodaļa * 11.10.1920.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Ainažu nodaļa * 26.04.1928.

Latvijas jūras atbrīvotāju un aizsargu biedrība “Vilnis” * 16.01.1926. + 18.07.1940.
                Ainažu nodaļa * 29.12.1926.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Ainažu nodaļa * 18.05.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Ainažu nodaļa * 27.11.1928.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”
                Ainažu nodaļa * 14.11.1929. + 26.02.1936.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Ainažu nodaļa * 10.11.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
Ainažu nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Ainazi_1925

Ainazi_1926

Ainazi_1928

 

 
Izmainas 02.03.2014 Kontakti