Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AINAŽU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Ainažu Cērpenes lauksaimniecības biedrība * 30.09.1925. + 30.07.1930.

Ainažu Cērpenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 30.09.1925. + 26.06.1929.

Ainažu izglītības biedrība „Salacstraume” * 1925. + 20.12.1940.

Ainažu jūras zvejnieku kooperatīvs „Kaija * 10.04.1934. + 19.04.1939.
                19.04.1939. iekļauta „Ainažu Salacas jūrmalas zvejnieku sabiedrībā”

Ainažu lauksaimniecības biedrība * 28.09.1937.

Ainažu lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1921. + 12.12.1940.

Ainažu 649. Mazpulks * 18.03.1935. + 1940.

Ainažu mednieku biedrība * 09.07.1924. + 20.12.1940.

Ainažu meliorācijas sabiedrība „Mališpurvs” * 08.08.1927.

Ainažu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Ainažu pagasta krājaizdevu sabiedrība * 27.10.1923.

Ainažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kultūrtehnika” * 25.06.1929.

Ainažu pagasta patērētāju biedrība „Ražotājs” * 10.01.1923. + 26.09.1929.

Ainažu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ainažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ainažu Rozenu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Rozenu piensaimnieku sabiedrība”

Ainažu Salacas jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 11.04.1933.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Kuivižu zvejnieku sabiedrības „Virsaitis”
                19.04.1939. pievienota „Ainažu jūras zvejnieku kooperatīvs „Kaija”

Ainažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.01.1923. + 18.10.1940.
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ainažu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Cerpenes piensaimnieku sabiedrība * 10.05.1922. + 16.07.1935.
                16.07.1935. iekļauta „Korģenes piensaimnieku sabiedrībā”
 
Korģenes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Salacas piensaimnieku sabiedrība”

Kuivižu zvejnieku sabiedrības „Virsaitis
                Sk. „Ainažu Salacas jūrmalas zvejnieku sabiedrība”

Rozenu piensaimnieku sabiedrība * 10.01.1923.
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Ainažu Rozenu piensaimnieku sabiedrība”

Salacas Ainažu izglītības biedrības „Salacstraume” * 30.09.1925. + 16.11.1940.

Salacas piensaimnieku sabiedrība * 13.07.1922.
                24.07.1926. pārdēvēta agrāk „ Korģenes piensaimnieku sabiedrība”
                16.07.1935. pievienota „Cerpenes piensaimnieku sabiedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Vecsalacas Ainažu piensaimnieku sabiedrība”

Vecsalacas Ainažu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Salacas piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ainažu pagasta nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ainažu nodaļa * 30.10.1920. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas: 02.03.2014 Kontakti