Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIVIEKSTES PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Aiviekstes_1930

Aiviekstes lauksaimniecības biedrība * 16.03.1937.
                31.05.1938. pievienota „Aiviekstes un apkārtnes biškopības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Krievciema lopkopības pārraudzības biedrība”

Aiviekstes lopkopības pārraudzības biedrība * 23.09.1924. + 16.12.1940.

Aiviekstes 43. Mazpulks * 26.04.1931. + 1940.

Aiviekstes mednieku biedrība * 30.07.1932. + 18.03.1941.

Aiviekstes pagasta piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 23.11.1931.

Aiviekstes pagasta piensaimnieku sabiedrība „Saule” * 11.06.1926. + 13.12.1938.

Aiviekstes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Aiviekstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Aiviekstes pagasta un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Aizmata” * 14.03.1929.

Aiviekstes patērētāju biedrība * 1920.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Krievciema patērētāju biedrība „Arods”

Aiviekstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1923. + 18.10.1940.
                29.10.1938.pārdēvēta agrāk „Aiviekstes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Aiviekstes un apkārtnes biškopības biedrība * 12.12.1928. + 31.05.1938.
                31.05.1938. iekļauta „Aiviekstes lauksaimniecības biedrībā”

Aiviekstes un apkārtnes patērētāju biedrība „Saule” * 13.09.1929. + 23.09.1935.

Brīvības pieminekļa Aiviekstes pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Krievciema lauksaimniecības biedrība * 10.03.1920. + 12.07.1938.

Krievciema lopkopības pārraudzības biedrība * 30.12.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Aiviekstes lauksaimniecības biedrībā”

Krievciema patērētāju biedrība „Arods”
                Sk. „Aiviekstes patērētāju biedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Babupīte” * 08.11.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Vilkalas” * 30.12.1929.

Veršāres meliorācijas sabiedrība * 10.12.1928.

Biedrību nodaļas:

Bezpartejiskā nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 29.10.1924. + 21.12.1927.
Aiviekstes nodaļa * 18.08.1925.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Aiviekstes  nodaļa * 09.07.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Aiviekstes nodaļa * 31.01.1923.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Aiviekstes Ungurmuižas nodaļa * 04.04.1923. + 26.01.1932.
                10.07.1923. pārdēvēta agrāk „Aiviekstes nodaļa”

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Aiviekstes nodaļa * 15.07.1929.

 

 
Izmainas: 01.11.2015 Kontakti