Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZKALNES PAGASTS
Daugavpils apriņķis
 [līdz 29.12.1939. Jasmuižas]

Aizkalnes_1934

Aizkalnes krājaizdevu sabiedrība * 1925.
                08.05.1940. pārdēvēta agrāk „Jasmuižas krājaizdevu sabiedrība”

Aizkalnes lauksaimniecības biedrība * 1921.
                27.01.1938. pārdēvēta agrāk „Jasmuižas lauksaimniecības biedrība „Ozols”
                08.05.1940. pārdēvēta agrāk „Jasmuižas lauksaimniecības biedrība”

Aizkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 04.08.1931.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk  „Mackevicišku lopkopības pārraudzības biedrība”
                11.07.1940. pārdēvēta agrāk „Jasmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Aizkalnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.07.1938. + 18.10.1940.
                12.06.1940. pārdēvēta agrāk „Jasmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ardavas 502. Mazpulks * 17.12.1937. + 1940.

Brīvības pieminekļa Jasmuižas pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Jasmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aizkalnes krājaizdevu sabiedrība”

Jasmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk.” Aizkalnes lauksaimniecības biedrība”

Jasmuižas lauksaimniecības biedrība „Ozols”
                Sk.” Aizkalnes lauksaimniecības biedrība”

Jasmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 27.02.1924. + 16.12.1940.

Jasmuižas 592. Mazpulks * 30.11.1934. + 1940.

Jasmuižas pagasta Brenču Kurvanu apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 03.02.1930.

Jasmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Aizkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Jasmuižas pagasta meliorācijas sabiedrība „Joša” * 08.10.1930.

Jasmuižas pagasta patērētāju biedrība „Bagātība” * 08.04.1921. + 07.12.1936.

Jasmuižas pagasta Pulodnas purva un apkārtnes meliorācijas sabiedrība „Smilga” *04.11.1933.

Jasmuižas piensaimnieku sabiedrība „Oluts” * 1927. + 31.08.1929.

Jasmuižas Robežnicas meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 01.08.1928.

Jasmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Aiakalnes Jasmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Jasmuižas un Kapiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Solkā” * 26.03.1931.

Jasmuižas un Kapiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 24.07.1928.

Juzefinovas muižas jaunsaimniecību un Kotleru sādžas viensētas meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 12.04.1930.

Kastires meliorācijas sabiedrība „Oluts” * 23.01.1929.

Kastīru 106. Mazpulks * 03.05.1933. + 1940.

Katigrades krājaizdevu sabiedrība * 21.03.1923. + 17.03.1937.

Lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne” * 02.12.1927. + 16.12.1940.

Mackevicišku lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Aizkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Mackevicišku piensaimnieku sabiedrība „Bagātība” * 07.01.1927. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Aglonas apvienotā piensaimnieku sabiedrībā”

Nidrumuižas krājaizdevu sabiedrība * 17.02.1925. + 29.04.1929.

Niedru 1148. Mazpulks * 02.12.1939. + 1940.

Paegļu 1083. Mazpulks * 17.11.1937. + 1940.

Peleču meliorācijas sabiedrība * 23.09.1933.

Raipoles meliorācijas sabiedrība * 03.07.1931.

Rušonu I 503. Mazpulks * 09.01.1935. + 1940.

Rušonas piensaimnieku sabiedrība „Rušona” * 15.03.1927. + 22.05.1936.
                22.05.1936. iekļauta „Aglonas apvienotā piensaimnieku sabiedrībā”

Skudrinieku 516. Mazpulks * 20.12.1934. + 1940.

Sprukstu 1105. Mazpulks * 28.11.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Jasmuižas nodaļa *  18.06.1925.

Latgales mazsaimnieku un bezzemnieku savienība * 27.01.1922. + 21.01.1941.
                Jasmuižas nodaļa * 17.02.1925.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Jasmuižas nodaļa * 28.02.1933.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Pelēču nodaļa * 29.03.1937.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība
                                „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Jasmuižas nodaļa * 27.07.1927.
                Niedermuižas nodaļa * 13.07.1928.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Jasmuižas nodaļa * 29.01.1934.

Niedru 1148. Mazpulks * 02.12.1939. + 1940.
                Vērdiņu nodaļa * 20.01.1940.

Paegļu 1083. Mazpulks * 17.11.1937. + 1940.
                Niedru nodaļa * 17.03.1939. + 25.01.1940.
                                02.12.1939. pārveidota par „Niedru 1148. mazpulku”

 

 
Izmainas: 01.11.2015 Kontakti