Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZKRAUKLES PAGASTS
Rīgas apriņķis
[Aizkraukles novads]

Aizkraukles_1940

Aizkraukles Bilstiņu piensaimnieku sabiedrība * 03.02.1926. + 25.05.1936.
                25.05.1936. iekļauta „Stukmaņu piensaimnieku sabiedrībā”

Aizkraukles biškopības biedrība „Ziedonis” * 10.05.1922. + 20.08.1938.

Aizkraukles draudzes dziedāšanas biedrība * 07.09.1881. [1868] + 28.12.1940.

Aizkraukles krājaizdevu sabiedrība * 1923.

Aizkraukles lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.
                14.07.1939. pievienota „Aizkraukles lopkopības pārraudzības biedrība”

Aizkraukles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Aizkraukles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Aizkraukles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Daugavieši” * 14.10.1925. + 16.09.1939.

Aizkraukles lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Aizkraukles lauksaimniecības biedrībā”

Aizkraukles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 01.11.1922.
                19.04.1939. pārdēvēta agrāk „Aizkraukles lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Aizkraukles 458. Mazpulks * 08.11.1934. + 1940.

Aizkraukles meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929.

Aizkraukles meliorācijas sabiedrība „Āres” * 11.04.1927.

Aizkraukles meliorācijas sabiedrība „Laukupīte” * 23.08.1929.

Aizkraukles I meliorācijas sabiedrība * 24.08.1926.

Aizkraukles Meļķetāres Maldu purva meliorācijas sabiedrība * 03.05.1928.

Aizkraukles pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 07.07.1940.

Aizkraukles pagasta meliorācijas sabiedrība „Purva kultūra” * 08.10.1930.

Aizkraukles patērētāju biedrība „Kooperatīvs” * 03.03.1920. + 08.02.1935.

Aizkraukles piensaimnieku sabiedrība * 09.01.1926.

Aizkraukles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.12.1921. + 18.10.1940.
                27.09.1932. pārdēvēta agrāk „Aizkraukles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Aizkraukles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Aizkraukles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Aizkraukles Ziedupītes meliorācijas sabiedrība * 11.04.1927.

Aizkraukles zvejniecības biedrība * 13.05.1929.

Apšupītes meliorācijas sabiedrība * 13.05.1929. + 29.07.1943.

Brīvības pieminekļa Aizkraukles pagasta komiteja * 12.12.1929.

Skrīveru Aizkraukles lauksaimniecības biedrība * 02.02.1905. + 1916.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Aizkraukles nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Aizkraukles nodaļa * 12.02.1927.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Aizkraukles nodaļa * 23.03.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
Aizkraukles nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Aizkraukles nodaļa * 07.12.1921. + 04.12.1931.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Aizkraukles nodaļa * 16.07.1924.

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti