Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZPUTE
*1378
Liepājas apriņķis
[Aizputes novads]

Aizpute_1906

Aizputes 6. aizsargu pulka sporta klubs * 11.07.1935. + 25.07.1940.

Aizputes 6. aizsargu pulks * 30.03.1919. + 1940.

Aizputes amatnieku biedrība * 18.03.1937.

Aizputes amatnieku palīdzības biedrība * 30.12.1891. + 1915.

Aizputes apriņķa kooperatīvs
                Sk. „Aizputes patērētāju biedrība”

Aizputes apriņķa nacionālo skolotāju biedrība * 11.12.1930. + 21.06.1939.
                21.06.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Aizputes apriņķa pašvaldību sadarbes apvienība „Aizputes slimnīca” * 21.07.1938.

Aizputes apriņķa savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. Lauksaimnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Druva”

Aizputes apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība * 28.02.1920. + 13.08.1935.

Aizputes apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība
                Sk. „Aizputes tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Aizputes bēru kase * 27.04.1862. + 1915.

Aizputes I bēru kase * + 1915.

Aizputes II bēru kase * + 1915.

Aizputes III bēru kase * 19.07.1882. + 1915.

Aizputes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1867.

Aizputes brūno lopu audzētāju biedrība * 24.02.1931. + 30.05.1940.

Aizputes cionistu biedrība „Herclia” * + 21.02.1940.

Aizputes ebreju bēru kase * 1867.

Aizputes ebreju draudzes līķu apbedīšanas biedrība „Chevra Kadišē”
                Sk. „Aizputes žīdu apbedīšanas biedrība „Chevro Kadišo”

Aizputes ebreju izglītības biedrība „Haskolo” * 10.11.1921. + 02.06.1939.

Aizputes ebreju nāves gadījumu bēru kase * +  1915.

Aizputes ebreju savstarpējā amatnieku palīdzības biedrība „Poale Zedek”
                Sk. „Aizputes žīdu labdarības biedrības „Gmiles Chesed”

Aizputes ebreju sporta kultūras biedrība „Makabi”
                Sk. „Aizputes žīdu sporta biedrība „Makabi”

Aizputes dīķsaimniecības pārraudzības biedrība * 21.12.1933.  + 20.11.1940.

Aizputes Ģimnāzijas 149. Mazpulks * 13.05.1933. + 1940

Aizputes kopējā slimo kase * 02.01.1922. + 15.05.1935.
                15.05.1935. iekļauta „Liepājas kopējā slimo kasē”

Aizputes krājaizdevu sabiedrība * 02.10.1903. [1891]
                Pārdēvēta agrāk „Aizputes latviešu krāj un aizdevumu kase”
                24.05.1938. pievienota „Jaunā Aizputes krājaizdevu sabiedrība”
                04.11.1940. pievienota „Otrā Aizputes krājaizdevu sabiedrība”
                1903. pārveidota „Aizputes vācu krājaizdevu kase”

Aizputes krājaizdevu sabiedrība „Draudzība” * 1905.
                11.09.1923. pārdēvēta agrāk „Otrā Aizputes krājaizdevu sabiedrība”
                10.01.1939. pārdēvēta agrāk „Aizputes kredītsabiedrība”

Aiputes kredītsabiedrība
                Sk. „Aizputes krājaizdevu sabiedrība „Draudzība”

Aizputes krīstīgā labdarības biedrība
                Sk. „Aizputes vāciešu krīstīgā labdarības biedrība”

Aizputes kristīgā nabagu apgādāšanas biedrība
                Sk. „Aizputes kristīgā labdarības biedrība”

Aizputes latviešu biedrība * 11.10.1919. + 19.08.1940.

Aizputes latviešu krāj un aizdevumu kase
                Sk. „Aizputes krājaizdevu sabiedrība”

Aizputes laukkopības pārraudzības biedrība * 27.03.1930. + 22.09.1938.

Aizputes lauksaimniecības biedrība * 16.03.1881. + 20.11.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Aizputes vācu zemkopības biedrība”

Aizputes lauksaimniecības biedrība „Rūķis” * 10.11.1921. + 17.06.1937.

Aizputes lauksaimniecības biedrības „Rūķis” krājaizdevu sabiedrība * 22.12.1925.

Aizputes lauksaimniecības biedrība apvienība * 07.11.1922.

Aizputes medību biedrība * 20.05.1921. + 18.03.1941.

Aizputes namīpašnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Aizputes pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Aizputes namīpašnieku biedrība * 14.07.1921. + 13.04.1940.
                21.07.1937. pārdēvēta agrāk „Aizputes namsaimnieku biedrība”
                13.04.1940. iekļauta „Aizputes tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Aizputes namsaimnieku biedrība
                Sk. „Aizputes namīpašnieku biedrība”

Aizputes novada mājlopu audzētāju biedrība * 04.09.1939.

Aizputes pārtikas biedrība * 31.06.1893. + 1915.    

Aizputes patērētāju biedrība * 28.04.1920.
                24.05.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes apriņķa kooperatīvs”

Aizputes piensaimnieku sabiedrība „Nākotne” * 22.05.1924. + 22.05.1930.

Aizputes pamatskolas bijušo audzēkņu biedrība * 24.02.1925.  + 08.05.1930.

Aizputes pilsētas 1013. Mazpulks * 09.04.1937. + 1940.

Aizputes pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.11.1929. + 18.10.1940.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes namīpašnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Aizputes pilsētas skolas trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 19.02.1909. + 1915.

Aizputes riteņbraucēju biedrība „Tūrists” * 25.01.1899. + 1915.

Aizputes saviesīgā biedrība * 25.04.1881. + 1915.

Aizputes saviesīgā biedrība „Vienība” * 16.12.1910. + 1915.

Aizputes savstarpīgā amatnieku palīdzības biedrība * 30.12.1891. + 20.11.1940.

Aizputes strādnieku kooperatīvs * 1919. + 18.01.1936.

Aizputes tirgotāju un rūpnieku biedrība * 20.04.1938. + 14.08.1940.
                13.04.1940. pievienota „Aizputes namīpašnieku biedrība”
                13.04.1940. pārdēvēta agrāk „Aizputes apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Aizputes trūcīgo ebreju pabalstīšanas biedrība
                Sk. „Aizputes trūcīgo žīdu pabalstīšanas biedrība”

Aizputes trūcīgo žīdu pabalstīšanas biedrība * + 20.11.1940.
                21.07.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes trūcīgo ebreju pabalstīšanas biedrība”

Aizputes un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība * 24.05.1933. + 01.02.1940.

Aizputes un apkārtnes dārzkopības un biškopības biedrība * 27.03.1923. + 17.11.1939.

Aizputes un apkārtnes skolu kooperatīvs * 21.03.1935.

Aizputes vāciešu kristīgā labdarības biedrība * 1877. [29.10.1892] + 07.11.1939.
                22.01.1924. pārdēvēta agrāk „Aizputes kristīgā nabagu apgādāšanas biedrība”
                13.11.1939. pārdēvēta agrāk „Aizputes kristīgā labdarības biedrība”

Aizputes vācu labdarības biedrība * 15.10.1886. + 1916.

Aizputes vācu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Otrā Aizputes krājaizdevu sabiedrība”

Aizputes vācu sadarbības biedrība * 14.04.1928. + 07.11.1939.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Aizputē”

Aizputes vācu zemkopības biedrība
                Sk. „Aizputes lauksaimniecības biedrība”

Aizputes zivkopju biedrība * 16.12.1924.

Aizputes žīdu apbedīšanas biedrība „Chevro Kadišo” * 18.09.1924. + 12.12.1940.
                13.08.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes ebreju draudzes līķu apbedīšanas biedrība „Chevra Kadišē”

Aizputes žīdu labdarības biedrības „Gmiles Chesed”  * 27.06.1921. + 20.11.1941.
                02.11.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes ebreju savstarpējā amatnieku palīdzības biedrība „Poale Zedek”

Aizputes žīdu miesnieku savstarpīgā palīdzības biedrība „Zevach Cedek” * 12.08.1930. +09.06.1937.

Aizputes žīdu sporta biedrība „Makabi” * 23.07.1925. + 05.0.1940.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes ebreju sporta kultūras biedrība „Makabi”

Brīvības pieminekļa Aizputes apriņķa komiteja * 15.11.1929. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Aizputes I apriņķa komitēja *09.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Aizputes pilsētas komitēja * 25.11.1929. + 26.05.1937.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Aizputē
                Sk. „Aizputes vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Hasenpoth
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Aizputē”

Jaunā Aizputes krājaizdevu sabiedrība * 17.03.1925. + 24.05.1938.
                24.05.1938. iekļauta „Aizputes krājaizdevu sabiedrībā”

Lauksaimnieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Druva”
                Sk. „Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Druva” 

Lejas Kurzemes lopu audzēšanas biedrība * 06.03.1923. + 20.11.1940.

Otrā Aizputes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aizputes krājaizdevu sabiedrība „Draudzība”

Otrā Aizputes krājaizdevu sabiedrība * 20.07.1922 + 04.11.1940.
                30.08.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes vācu krājaizdevu sabiedrība”
                04.11.1940. iekļauta „Aizputes krājaizdevu sabiedrībā”

Palīdzības biedrība trūcīgiem ebrejiem Aizputes pilsētā * 16.05.1907. + 1915.

Piltenes kluba sabiedrība Aizputē * + 20.11.1940.

Savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Druva” * 17.03.1925.
                26.06.1930. pārdēvēta agrāk „Aizputes apriņķa savstarpējā uguns
                               apdrošināšanas biedrība”
                09.11.1933. pārdēvēta agrāk „Lauksaimnieku savstarpējā uguns
                               apdrošināšanas biedrība „Druva”

Vācu baltiešu darba sabiedrība Aizputē
Sk. „Aizputes vācu sadarbības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Aizputes nodaļa * 01.02.1912.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Aizputes nodaļa * 11.01.1930. + 27.11.1934.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Aizputes nodaļa * 09.07.1928.

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Aizputes nodaļa * + 20.07.1935.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Aizputes nodaļa * 28.04.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Aizputes nodaļa * 15.02.1921. + 20.07.1935.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Aizputes nodaļa * 03.02.1933.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Aizputes nodaļa * 26.08.1926.

Latvijas bērnu draugu biedrība * 24.01.1923.
                14.07.1936. pievienota “Liepājas bērnu draugu biedrība”
                14.07.1936. pievienota „Madonas bērnu draugu biedrība”
                Aizputes nodaļa * 09.12.1927.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Aizputes nodaļa * 28.04.1931.

Latvijas darba invalīdu biedrība * 21.12.1927. + 14.11.1934.
                Aizputes nodaļa * 09.03.1928.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Aizputes nodaļa * 21.08.1925. + 14.1.1929.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Aizputes nodaļa * 21.01.1929.

Latvijas labtempliešu biedrība * 20.12.1922. + 04.03.1940.
                17.03.1936. pievienota “Baltijas sieviešu atturības biedrība”
                Aizputes jaunatnes „Fest und Frend” nodaļa * 14.08.1929. + 11.02.1935.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Aizputes nodaļa * + 12.03.1929.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Aizputes nodaļa * 16.06.1926.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. + 04.09.1935.
                19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Aizputes nodaļa * 27.04.1920.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Aizputes nodaļa * 14.05.1924.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Aizputes nodaļa * 07.06.1924.

Latvijas telpu īrnieku biedrība * 21.01.1925. + 13.12.1937.
                Aizputes nodaļa * 16.04.1925.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Aizputes nodaļa * 31.10.1925.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Aizputes nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Aizputes nodaļa * 16.01.1923.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Aizputes nodaļa * 28.12.1929.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Aizputes nodaļa * 18.10.1922.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Aizputes nodaļa * 10.11.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Aizputes nodaļa * 08.01.1925. + 29.11.1939.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Aizputes nodaļa * 16.01.1930.

Strādnieku atturības biedrība * 20.03.1929. + 25.07.1931.
                Aizputes nodaļa * 21.02.1930.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Aizputes nodaļa * 27.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Aizputes nodaļa * 23.01.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Aizputes nodaļa * 15.06.1925.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Aizputes nodaļa * 29.12.1906.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvju savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Aizputes nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Aizputes nodaļa * 07.05.1932.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Aizputes nodaļa * 27.10.1930.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārd. agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Aizputes nodaļa * 10.10.1927.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Aizputes nodaļa * 06.04.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Aizputes nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu sieviešu Palestinas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestinas kultūras darba veicināšanas”
                Aizputes nodaļa * 10.10.1933.

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.
                Aizputes nodaļa * 24.05.1933.

Aizpute_1907

Aizpute_1908

Aizpute_1909

 

 
Izmainas 13.10.2019 Kontakti