Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZPUTES KLOSTERES PAGASTS
Aizputes apriņķis

Skaties
Aizputes pagasts

 

 
Izmainas: 22.01.2009 Kontakti