Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZPUTES PAGASTS
Aizputes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Aizputes Pils]
[Aizputes novads]

Aizputes_1938

Aizputes I lopkopības pārraudzības biedrība * 09.10.1923. + 20.11.1940.

Aizputes lopkopības pārraudzības biedrība „Zeme” * 30.12.1924. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Aizputes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Aizputes meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 11.06.1930.

Aizputes meliorācijas sabiedrība „Pļava” * 16.11.1927.

Aizputes Padures pagasta aizsargu nodaļa * 28.03.1919. + 1940.

Aizputes pagasta lauksaimniecības biedrība * 10.02.1928.
                19.07.1939. pievienota „Aizputes pagasta un apkārtnes dārzkopības
                                pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Aizputes lopkopības pārraudzības biedrība „Zeme”`

Aizputes pagasta 39. Mazpulks * 15.05.1931. + 1940.

Aizputes pagasta meliorācijas sabiedrība * 27.10.1927. + 18.03.1942.

Aizputes pagasta un apkārtnes dārzkopības pārraudzības biedrība * 05.03.1931. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Aizputes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Aizputes Pils pagasta jaunsaimnieku lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība * 07.11.1922. +02.06.1938.

Aizputes Pils mednieku biedrība * 19.09.1922.

Aizputes Pils pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Aizputes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.04.1928. + 18.10.1940.
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Aizputes savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Aizputes savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Aizputes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Aizputes pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Dubeņu muižas piensaimnieku sabiedrība * 16.01.1923. + 14.06.1934.

Laugsēžu piensaimnieku sabiedrība * + 18.02.1937.
                18.02.1937. iekļauta „Klosteres piensaimnieku sabiedrībā”

Biedrību nodaļas:

Darba zemnieku biedrība * 19.09.1933. + 02.03.1937.
Aizputes nodaļa * 12.12.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Boju Vecdrogu nodaļa * 16.10.1924.

Latvijas vilki biedrība * 15.01.1930. + 27.09.1934.
                Aizputes nodaļa * 01.10.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Aizputes pils nodaļa * 23.11.1920.

 

 
Izmainas: 14.02.2016 Kontakti