Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZTERES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Aisteres Dunalkas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 18.05.1927.

Aisteres Lieģu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Aisteres mednieku biedrība * 11.11.1939. + 18.03.1941.
                11.11.1939. izveidota apvienojot:
                                „Dunalkas un apkārtnes mednieku biedrību”
                                „Tāšu Aisteres un apkārtnes mednieku biedrību”

Aisteres un apkārtnes biškopības biedrība „Zieds” * 18.06.1925. + 01.02.1939.

Aizteres lauksaimniecības biedrība * 12.02.1924.
                19.07.1937. pārdēvēta agrāk „Lieģu Aisteres lauksaimniecības biedrība”

Aizteres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.09.1924.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lieģu lopkopības pārraudzības biedrība”

Aizteres piensaimnieku sabiedrība * 1923.
                30.08.1938. pārdēvēta agrāk „Lieģu piensaimnieku sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Aizteres pagasta komiteja * 19.01.1930.

Lieģu Aisteres lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Aizteres lauksaimniecības biedrība”

Lieģu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Aizteres pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Lieģu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Aizteres piensaimnieku sabiedrība”

Talsu un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Tāšu Aisteres un apkārtnes mednieku biedrība”

Tāšu Aisteres un apkārtnes mednieku biedrība * 03.12.1919. + 11.11.1939.
                28.10.1937. pārdēvēta agrāk „Talsu un apkārtnes mednieku biedrība”
                11.11.1939. iekļauta „Aisteres mednieku biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Lieģu Aizteres nodaļa * 05.09.1924.

 

 
Izmainas: 14.02.2016 Kontakti