Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZUPES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Aizupes_pagasts

Aizupes aizdošanas un krāšanas kase
                Sk. „Aizupes krājaizdevu sabiedrība”

Aizupes bēru kase * 24.12.1888. + 1915.

Aizupes II bēru kase * 18.08.1890. + 1915.

Aizupes krājaizdevu sabiedrība * 28.11.1888.
                04.02.1924. pārdēvēta agrāk „Aizupes aizdošanas un krāšanas kase”
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Aizupes Vānes krājaizdevu sabiedrība”

Aizupes lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                09.12.1937. pievienota „Aizupes mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Aizupes Matkules I lopkopības pārraudzības biedrība * 26.09.1929. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Aizupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Aizupes 883. Mazpulks * 15.04.1936. + 1940.

Aizupes mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 30.06.1927. + 09.12.1937.
                09.12.1937. iekļauta „Aizupes lauksaimniecības biedrībā”

Aizupes pagasta aizsardžu pulciņš * 21.04.1927. + 07.07.1940.

Aizupes pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 07.07.1940.

Aizupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Aizupes Matkules I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Variebas lopkopības pārraudzības biedrību”

Aizupes patērētāju biedrība * 30.03.1920. + 15.11.1930.

Aizupes patērētāju biedrība * 22.02.1938.

Aizupes piensaimnieku sabiedrība * 11.02.1924. + 10.05.1935.
                10.05.1935. iekļauta „Matkules piensaimnieku sabiedrībā ”Kurzemes Šveice”

Aizupes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.01.1937. + 18.10.1940.

Aizupes spirta kopdedzinātava * 25.08.1938.

Aizupes un apkārtnes biškopības biedrība * 02.02.1921. + 30.11.1940.

Aizupes Vānes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aizupes krājaizdevu sabiedrība”

Aizupes Vānes patērētāju biedrība „Klints” * 09.01.1922. + 2.12.1928.

Aizupes zivkopju biedrība * + 21.07.1936.

Jaundziru bibliotēkas biedrība * 30.03.1925. + 16.02.1938.
                16.12.1938.iekļauta „Zantes lauksaimniecības biedrībā”

Jaundziru piensaimnieku sabiedrība „Centība” * 11.02.1924. + 21.02.1939.
                21.02.1939. iekļauta „Zantes piensaimnieku sabiedrībā”

Variebas lopkopības pārraudzības biedrība * 24.10.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Aizupes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Variebas piensaimnieku sabiedrība * 07.08.1924. + 17.06.1931.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Aizupes nodaļa * 21.11.1925.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Aizupes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Aizupes nodaļa * 21.09.1926. + 26.01.1932.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Aizupes nodaļa * 11.05.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Aizupes nodaļa * 03.08.1920. + 15.10.1935.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas: 31.07.2012 Kontakti