Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AIZVIĶU PAGASTS
Liepājas apriņķis

Aizviku_1925

Aizviķu lauksaimniecības biedrība * 04.03.1937.
                13.06.1938. pievienota „Aizviķu lauksaimniecības biedrība „Vārpa”
               
Aizviķu lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 19.09.1922. + 13.06.1938.
                10.04.1924. pārdēvēta agrāk. „Aizviķu lauksaimniecības biedrība”
                13.06.1938. iekļauta  „Aizviķu lauksaimniecības biedrībā”

Aizviķu lopkopības pārraudzības biedrība * 30.12.1926. + 05.12.1935.
                05.12.1935. iekļauta „Aizviķu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Aizviķu 45. Mazpulks * 16.04.1931. + 1940.

Aizviķu mednieku biedrība * 23.12.1924. + 22.03.1941.
                29.06.1938. pārdēvēta agrāk  „Aizviķu un apkārtnes mednieku biedrība”

Aizviķu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Aizviķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 05.12.1935.
                05.12.1935. izveidota apvienojot:
                                „Aizviķu lopkopības pārraudzības biedrību”,
                                „Praulienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Aizviķu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Aizviķu pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 06.02.1923. + 04.03.1931.

Aizviķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.10.1938. + 18.10.1940.

Aizviķu un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Aizviķu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Aizviķu un apkārtnes mednieku biedrība
                Sk. „Aizviķu mednieku biedrība”

Bātes Smaižu piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1925.+ 26.11.1937.

Brīvības pieminekļa Aizviķu pagasta komiteja * 19.01.1930.

Smaižu dārzkopības pārraudzības biedrība * 08.03.1934. + 20.11.1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Smaižu nodaļa * 18.02.1927.

Latvju vīru koru biedrība “Dziedonis” * 23.01.1924. + 14.01.1941.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk “Pirmā Latvju vīru koru bieedrība “Dziedonis”
                Aizviķu Gramzdas nodaļa * 16.11.1931. + 03.04.1940.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Aizviķu nodaļa * 28.03.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Aizviķu nodaļa * 20.02.1922.

 

 
Izmainas: 01.10.2015 Kontakti