Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AKNĪSTES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[Aknīstes novads]

Aknistes_1930

Akīistes amatnieku un strādnieku biedrība * 07.08.1929. + 31.12.1940.

Aknīstes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.03.1927.

Aknīstes izglītības biedrība * 13.07.1920. + 25.08.1939.
                30.01.1932. pārdēvēta agrāk „Oknistes izglītības biedrība”
                25.08.1939. iekļauta „Aknīstes lauksaimniecības biedrībā”

Aknīstes krājaizdevu sabiedrība * 25.02.1924.
                07.08.1929. pārdēvēta agrāk „Aknīšas pagasts krājaizdevu sabiedrība”

Aknīstes lauksaimniecības biedrība * 14.09.1937.
                25.08.1939. pievienota „Aknīstes izglītības biedrība”

Aknīstes lopkopības pārraudzības biedrība * 17.07.1929. + 31.12.1940.

Aknīstes lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”
                Sk. „Aknīstes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Aknīstes mašīnu koplietošanas sabiedrība * 30.05.1940.

Aknīstes 602. Mazpulks * 22.01.1935. + 1940.

Aknīstes meliorācijas sabiedrība „Lejas purvs” * 10.10.1927.

Aknīstes pagasta dārzkopības pārraudzības biedrība „Sakne” * 08.02.1926. + 20.10.1930.

Aknīstes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 29.08.1930.
                08.11.1938. pārdēvēta agrāk „Aknīstes lopkopības pārraudzības biedrība „Nākotne”

Aknīstes pagasta meliorācijas sabiedrība * 23.11.1928.

Aknīstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Noteka” * 08.12.1926.

Aknīstes pagasta meliorācijas sabiedrība „Viļņu purvs” * 06.03.1931.

Aknistes patērētāju biedrība * 27.02.1932.
                21.04.1938. pārdēvēta agrāk „Patērētāju kooperatīvs „Centība”

Aknīstes rajona cukurbiešu audzētāju biedrība * 04.03.1933. + 29.03.1938.

Aknīstes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.01.1939. + 18.10.1940.

Aknīstes skatuves mākslas cienītāju biedrība * 08.09.1927. + 02.11.1936.

Aknīstes Susējas meliorācijas sabiedrība * 23.03.1928.

Aknīšas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Gārša” * 30.04.1925. + 25.08.1939.

Aknīšas linkopju kooperatīva sabiedrība * 16.02.1925. + 24.03.1930.

Aknīšas pagasts krājaizdevu sabiedrība
                Sk „Aknīstes krājaizdevu sabiedrība”

Aknīšas Susējas piensaimnieku sabiedrība „Avots” * 16.02.1925. + 20.05.1936.

Bērzu purva meliorācijas sabiedrība * 26.06.1928.

Gārsenes  Aknīšu kooperatīvs * 26.05.1920. + 04.08.1937.
                08.10.1923. pārdēvēta agrāk „Gārsenes patērētāju biedrība”
                18.01.1926. pārdevēta agrāk „Gārsenes Aknīšu un apkārtnes patērētāju biedrība”

Gārsenes Aknīšu kooperatīvs * 26.05.1920. + 04.08.1937.
                08.10.1923. pārdēvēta agrāk „Gārsenes patērētāju biedrība”
                18.01.1926. pārdēvēta agrāk „Gārsenes Aknīšu un apkārtnes patērētāju biedrība”

Gārsenes patērētāju biedrība
                Sk. „Gārsenes  Aknīšu kooperatīvs”

Indāru 708. Mazpulks * 22.03.1935. + 1940.

Oknistes izglītības biedrība
                Sk. „Aknīstes izglītības biedrība”

Oknistes lauksaimniecības biedrība * 23.03.1920. + 07.03.1935.

Patērētāju kooperativs „Centība”
                Sk. „Aknīstes patērētāju biedrība”

Prodes Asares Susējas Gārsenes Aknīšas Elkšņu un Kroņa Susējas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Akņistes nodaļa * 21.11.1929.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Aknīstes nodaļa * 11.05.1927.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Aknišas nodaļa * 01.02.1926.

Latvijas atbrīvotāju palīdzības biedrība * 04.07.1928. + 16.01.1934.
                Aknīstes nodaļa * 10.12.1929.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Aknīstes nodaļa * 09.12.1930.

Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vjtis” * 30.04.1930. + 19.01.1937.
                19.01.1937. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Aknīstes nodaļa * 10.11.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Aknīstes nodaļa * 10.01.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Aknīstes nodaļa * 20.08.1929.
                21.01.1930.pārdēvēta agrāk Aknišas nodaļa

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Aknīstes nodaļa * 30.05.1927.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Aknīstes nodaļa * 23.11.1932.

Lietaviešu jaunatnes biedrība Latvijā "Ruta" * 23.08.1923. + 12.01.1937.
                12.01.1937. iekļauta “ Latvijas lietuvju apvienība”
                Aknīstes nodaļa * 23.03.1928. + 10.09.1934.

Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība "Šviesa" * 06.09.1922. + 12.10.1939.
                12.10.1939. iekļauta “Latvijas lietuvju apvienībā”
                Aknīstes nodaļa * 25.02.1926. + 08.10.1936.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Oknistes nodaļa * 01.07.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Aknīšas nodaļa * 16.09.1925.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Oknistes nodaļa * 29.12.1921.

Aknistes_1934

Aknistes_1936

Aknistes_1939

 

 

 
Izmainas: 21.11.2011 Kontakti