Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ALLAŽU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Allazu_1931

Allažu biškopības biedrība * 20.09.1922. + 31.05.1938.
                31.05.1938. iekļauta „Allažu lauksaimniecības biedrībā”

Allažu dārzkopības biedrība * 30.01.1934. + 14.09.1938.

Allažu dārzkopības pārraudzības biedrība * 23.02.1932. + 03.06.1939.

Allažu II dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Allažu dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Allažu dārzkopju rūpniecības sabiedrība * 17.07.1938. + 15.02.1941.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk „Allažu rajona dārzkopības biedrību apvienība”

Allažu dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 14.02.1933.
                30.08.1938. pārdēvēta agrāk „Allažu II dārzkopības pārraudzības biedrība”

Allažu jaunatnes biedrība * 04.12.1929. + 15.03.1940.

Allažu jaunzemnieku piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Allažu piensaimnieku sabiedrība”

Allažu krājaizdevu sabiedrība * 1921.

Allažu lauksaimniecības biedrība * 17.07.1907.
                31.05.1938. pievienota „Allažu biškopības biedrība”
                13.02.1939. pievienota „Allažu I lopkopības pārraudzības biedrība”
                13.02.1939. pievienota „Allažu II lopkopības pārraudzības biedrība”
                13.02.1939. pievienota „Allažu III lopkopības pārraudzības biedrība”
                13.02.1939. pievienota „Allažu lopkopības pārraudzības biedrība „Stars”

Allažu lauksaimniecības rūpniecības biedrība „Ražotājs”
                Sk. „Allažu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Allažu Lejgales meliorācijas sabiedrība * 26.09.1928.

Allažu lopkopības pārraudzības biedrība * 03.10.1923. + 31.12.1940.

Allažu I lopkopības pārraudzības biedrība * 30.01.1924. + 13.02.1939.
                13.02.1939. iekļauta „Allažu lauksaimniecības biedrībā”

Allažu II lopkopības pārraudzības biedrība * 1904. + 13.02.1939.
                13.02.1939. iekļauta „Allažu lauksaimniecības biedrībā”

Allažu III lopkopības pārraudzības biedrība * 19.09.1928. + 13.02.1939.
                13.02.1939. iekļauta „Allažu lauksaimniecības biedrībā”

Allažu lopkopības pārraudzības biedrība „Stars”  * 08.01.1930. + 13.02.1939.
                13.02.1939. iekļauta „Allažu lauksaimniecības biedrībā”

Allažu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 09.02.1921.
                07.06.1925. pārdēvēta agrāk  „Allažu lauksaimniecības rūpniecības un patērētāju biedrība „Ražotājs”
                08.03.1939. pārdēvēta agrāk „Allažu lauksaimniecības rūpniecības biedrība „Ražotājs”

Allažu 75. Mazpulks * 10.04.1932. + 1940.

Allažu mednieku biedrība * 13.01.1939. + 26.05.1941.

Allažu meliorācijas sabiedrība „Aras” * 24.05.1927.

Allažu meliorācijas sabiedrība „Benčer” * 09.06.1927.

Allažu meliorācijas sabiedrība „Dūņupe” * 15.10.1926.

Allažu meliorācijas sabiedrība Plānupe” * 09.12.1929.

Allažu meliorācijas sabiedrība „Pulleni” * 03.05.1928.

Allažu meliorācijas sabiedrība „Sārumi” * 23.01.1929. + 29.07.1943.

Allažu meliorācijas sabiedrība „Silciems” * 03.12.1928.

Allažu pagasta aizsargu nodaļa * 17.07.1919. + 07.07.1940.

Allažu pagasta aizsardžu pulciņš * 21.07.1925. + 07.07.1940.

Allažu pagasta krājaizdevu kase * 1913. + 21.01.1924.

Allažu pagasta mašīnu koplietošanas biedrība * 15.05.1929. + 30.01.1932.

Allažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Mežupīte” * 02.05.1929.

Allažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Smilga” * 09.12.1930. + 29.07.1943.

Allažu patērētāju biedrība * 14.01.1920. + 11.02.1933.

Allažu piensaimnieku sabiedrība * 29.11.1922. + 21.07.1936.
                09.05.1928. pārdēvēta agrāk „Allažu jaunzemnieku piensaimnieku sabiedrība”
                21.07.1936. iekļauta „Mālpils piensaimnieku sabiedrībā”

Allažu rajona dārzkopības biedrību apvienība
                Sk. „Allažu dārzkopju rūpniecības sabiedrība”

Allažu saviesīgā biedrība * 07.03.1908.

Allažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.12.1880. + 18.10.1940.
                05.10.1921. pārdēvēta agrāk „Allažu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Allažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Allažu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Allažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Allažu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Allažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Allažu Tumšupes meliorācijas sabiedrība * 22.04.1927.

Allažu un apkārtnes sugas lopu audzētāju biedrība * 11.03.1925. + 21.11.1940.

Dūņupes augšgala meliorācijas sabiedrība * 09.03.1934. + 29.07.1943.

Mālpils Allažu Jūdažu meliorācijas sabiedrība „Avots” * 20.02.1930. + 29.07.1943.

Meliorācijas sabiedrība „Dūņupes augšgals” * 09.03.1934.

Sidgundas Allažu meliorācijas sabiedrība „Ārupe” * 17.01.1930.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
Allažu nodaļa * 28.08.1925.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Allažu nodaļa * 19.07.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Allažu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas valsts karoga apvienība * 07.11.1928. + 17.06.1935.
                Allažu nodaļa *  17.08.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Allažu nodaļa * 26.11.1929. + 25.08.1937.

Allazu_1905

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti