Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ALOJAS PAGASTS
Valmieras apriņķis
[līdz 01.09.1925. Ungurpils]

Alojas_1904

Alojas amatnieku palīdzības un amatniecības veicināšanas biedrība * 21.07.1909. +12.12.1940.
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk „Alojas amatnieku savstarpējās palīdzības biedrība”

Alojas amatnieku savstarpējās palīdzības biedrība
Sk. „Alojas amatnieku palīdzības un amatniecības veicināšanas biedrība”

Alojas atbrīvošanas pieminekļa biedrība * 30.01.1934. + 12.12.1940.
                13.10.1936. pievienota „Alojas nacionālā jaunatnes biedrība”
                29.09.1939. pārdēvēta agrāk „Alojas draudzes brīvības pieminekļa biedrība”

Alojas atturības biedrība * 29.09.1908. + 1916.

Alojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.08.1911.
16.01.1924. pārdēvēta agrāk „Alojas ugunsdzēsēju biedrība”

Alojas draudzes brīvības pieminekļa biedrība
                Sk. „Alojas atbrīvošanas pieminekļa biedrība”

Alojas draudzes patērētāju biedrība * 18.05.1911. + 1916.

Alojas jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 06.06.1928. + 27.03.1934.

Alojas krājaizdevu biedrība
                Sk. „Alojas krājaizdevu sabiedrība”

Alojas krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1893.
                03.10.1923. pārdēvēta agrāk „Alojas krājaizdevu biedrība”

Alojas lauksaimniecības arodbiedrība * 08.08.1928. + 22.03.1941.

Alojas lauksaimniecības biedrība * 1893. + 02.12.1937.

Alojas Lielās Birzes meliorācijas sabiedrība * 14.06.1929.

Alojas II lopkopības pārraudzības biedrība * + 22.12.1938.
                22.12.1938. iekļauta „Alojas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Alojas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 15.02.1922.
                16.01.1934. pārdēvēta agrāk „Ungurpils lauksaimniecības mašīnu lietošanas biedrība”
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ungurpils lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Alojas 251. Mazpulks * 14.05.1934. + 1940.

Alojas mednieku biedrība * 13.02.1924. + 16.11.1940.

Alojas nacionālā jaunatnes biedrība * 10.04.1929. + 13.06.1936.
                13.6.1936. iekļauta „Alojas draudzes brīvības pieminekļa biedrībā”

Alojas namsaimnieku biedrība * 01.11.1922. + 14.03.1938.

Rūjienas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Alojas pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.11.1937.
                22.12.1938. pievienota „Pirmā Alojas lopkopības pārraudzības biedrība”
                22.12.1938. pievienota „Alojas II lopkopības pārraudzības biedrība”
                22.12.1938. pievienota „Alojas un apkārtnes biškopības biedrība „Spiets”

Alojas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kanteru luksts” * 19.04.1929.

Alojas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kazupurvs” * 12.07.1927.

Alojas pagasta Stakenbergu novada meliorācijas sabiedrība * 08.09.1928.

Alojas patērētāju biedrība * 02.11.1921. + 24.07.1925.

Alojas patērētāju biedrība * 23.10.1940.

Alojas piensaimnieku sabiedrība * 01.03.1922. [1909]

Alojas Puikules mašīnu koplietošānas sabiedrība * 03.10.1923.
                10.05.1939. pārd. agrāk “Pirmā Alojas lauksaimniecības mašīnu koplietošānas biedrība”

Alojas saviesīgā biedrība * 21.12.1910. + 1916.

Alojas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.12.1888. + 18.10.1940.
                01.11.1922. pārdēvēta agrāk „Ungurpils savstarpīgā palīdzības
                                biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Alojas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                12.06.1940. pievienota „Stakenberga savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Alojas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Alojas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Alojas spirta kodedzinātava * 28.09.1937.

Alojas Stakenbergas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 13.12.1939.

Alojas tautas izglītības biedrība „Zinātne” * 10.05.1908.+ 1916.

Alojas un apkārtnes biškopības biedrība „Spiets” * 06.03.1934. + 22.12.1938.
                22.12.1938. iekļauta „Alojas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Alojas un Puikules pagastu meliorācijas sabiedrība “Ežmalieši” * 03.03.1927.

Alojas ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Alojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Gundegas Jauneglītes Vecjumīšu meliorācijas sabiedrība * 30.08.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Bērzu Tērce Ošu Tērce” * 30.08.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Cilpa” * 30.12.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Mucenieki” * 30.08.1928.

Pils Ungurpils Alojas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 19.09.1885. +1916.

Pils Ungurpils Alojas labdarības biedrība * + 18.05.1894.

Pirmā Alojas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Alojas Puikules mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Pirmā Alojas lopkopības pārraudzības biedrība * 04.06.1924. + 22.12.1938.
                22.12.1938. iekļauta „Alojas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Rozēnu Alojas meliorācijas sabiedrība * 02.01.1929.

Stakenbergu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 16.11.1921. + 18.10.1939.

Stakenbergu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 10.08.1895. + 12.06.1940.
                12.06.1940. iekļauta „Alojas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Stalberģu Alojas meliorācijas sabiedrība * 06.03.1928.

Ungurpils lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Alojas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ungurpils I meliorācijas sabiedrība * 27.08.1928.

Ungurpils pagasta aizsargu nodaļa * 08.09.1919. + 1940.

Ungurpils savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Alojas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Alojas nodaļa * 25.05.1928.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Alojas nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Alojas nodaļa * 15.09.1925.

Latvijas esperanto biedrība * 1904. + 20.01.1941.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Esperanto biedrība”
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas esperanto biedrība”
                Alojas nodaļa * 09.02.1928. + 11.01.1937.

Latvijas evanģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Alojas nodaļa * 18.07.1929.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                17.04.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas evaņģēliskā brāļu sadraudzības biedrība”
                Alojas nodaļa * 26.09.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Alojas miesta nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Alojas pagasta nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Alojas  nodaļa * 25.04.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Alojas nodaļa * 18.10.1922.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Alojas nodaļa * 13.04.1927.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Alojas nodaļa * 10.04.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Alojas nodaļa * 17.07.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Alojas nodaļa * 15.07.1925. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Alojas nodaļa * 14.01.1921.
                Unguru nodaļa * 17.11.1922. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Alojas nodaļa * 21.09.1927.

Alojas_1916

Alojas_1924

 
Izmainas: 07.02.2016 Kontakti