Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ALŠVANGAS PAGASTS
Aizputes apriņķis
[Alsungas novads]

Alsvangas_1940

Alsungas krājaizdevu sabiedrība * 1911.
                19.0.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Alšvangas krājaizdevu sabiedrība”

Alsungas organizāciju savienība * 14.05.1927.
                12.11.1939. pārdēvēta agrāk „Alšvangas organizāciju savienība”

Alsungas patērētāju biedrība * 25.04.1922.
                17.03.1938. pārdēvēta agrāk „ Alšvangas kooperativs”

Alsungas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.09.1924. + 18.10.1940.
                27.10.1938. pārdēvēta agrāk „Alšvangas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Alšvangas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.03.1936.

Alšvangas darba artelis * 15.03.1934. + 17.05.1935.

Alšvangas I dārzkopības pārraudzības biedrība * 31.03.1928. + 08.05.1940.

Alšvangas dziedāšanas biedrība * 09.02.1933. + 07.06.1939.

Alšvangas jaunatnes biedrība „Klints” * 1923. + 14.03.1941.

Alšvangas katoļu sieviešu kultūras biedrība * 04.09.1928. + 20.11.1940.
                24.02.1940. pārdēvēta agrāk „Latvijas sieviešu kultūras biedrība”

Alšvangas kooperatīvs
                Sk. „Alsungas patērētāju biedrība”

Alšvangas krājaizdevu sabiedrība * 08.05.1923. + 03.11.1938.

Alšvangas kultūras biedrība * 26.04.1921. + 04.10.1934.

Alšvangas latviešu izglītības biedrība * 16.05.1908. + 1915.

Alšvangas latviešu katoļu savienība * 07.08.1923. + 23.04.1940.

Alšvangas laukkopības pārraudzības biedrība * 05.09.1930. + 20.11.1940.

Alšvangas lauksaimniecības biedrība * 24.08.1922. + 15.10.1935.

Alšvangas lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.

Alšvangas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Celms” * 09.04.1929. + 30.03.1938.

Alšvangas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla” * 20.02.1923. + 09.10.1930.

Alšvangas lopkopības pārraudzības biedrība * 24.04.1924. + 11.11.1927.

Alšvangas 38. Mazpulks * 24.03.1931. + 1940.

Alšvangas medību biedrība * 25.04.1922. + 20.11.1940.

Alšvangas mednieku biedrība * 20.08.1925. + 20.11.1940.
                06.09.1938. pārdēvēta agrāk „Alšvangas mednieku biedrība „Lapsa”

Alšvangas mednieku biedrība „Lapsa”
                Sk. „Alšvangas mednieku biedrība”

Alšvangas meliorācijas sabiedrība * 08.01.1924. + 01.10.1931.

Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Ezerleja” * 13.03.1929.

Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Plūdums” * 11.06.1930. + 18.03.1942.

Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 14.03.1927.

Alšvangas organizāciju savienība
                Sk. „Alsungas organizāciju savienība”

Alšvangas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Alšvangas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 2.01.1928. + 24.03.1941.
                02.11.1938. pārd. agrāk „Pirmā Alšvangas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Alšvangas pagasta piensaimnieku sabiedrība * 19.12.1922. + 02.11.1938.

Alšvangas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Alsungas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Alšvangas strādnieku biedrība * 20.03.1923. + 04.10.1934.

Brīvības pieminekļa Alšvangas pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Ēdoles Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Sūce” * 10.104.1929. + 18.03.1942.

Gudenieku un Alšvangas meliorācijas sabiedrība „Zvirgzdezers” * 28.06.1930. + 18.03.1942.

Latvijas sieviešu kultūras biedrība
                Sk. „Alšvangas katoļu sieviešu kultūras biedrība”

Pirmā Alšvangas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Alsungas krājaizdevu sabiedrība”

Pirmā Alšvangas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Alšvangas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Alšvangas nodaļa * 20.04.1925.

Latvijas tautas nama biedrība * 06.08.1924. + 30.06.1934.
30.10.1929. pārdēvēta agrāk “Latvijas tautas nama biedrība”
Alšvangas nodaļa * 06.10.1927.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Alšvangas nodaļa * 21.08.1928. + 08.05.1940.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Alšvangas nodaļa * 20.02.1922.

 

 
Izmainas: 12.11.2015 Kontakti