Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ALSVIĶA PAGASTS
Valkas apriņķis

Alsvika_1906

Alsviķa bibliotēkas biedrība * 19.01.1915. + 30.11.1940.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Alsviķu bibliotēkas biedrība”

Alsviķa biškopības biedrība * 28.07.1920. + 31.05.1938.
                31.05.1938. iekļauta „Alsviķa pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Alsviķa brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.12.1933.

Alsviķa krājaizdevu sabiedrība * 09.04.1924.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Alsviķu krājaizdevu sabiedrība”

Alsviķa lauksaimniecības biedrība * 12.01.1937.
                31.05.1938. pievienota „Alsviķa biškopības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Alsviķu lopkopības pārraudzības biedrība”
                19.07.1939. pievienota „Alsviķa lopkopības pārraudzības biedrība „Strautiņš”
                03.05.1940. pārdēvēta agrāk „Alsviķa pagasta lauksaimniecības biedrība”

Alsviķa lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 28.01.1925. + 30.07.1930.

Alsviķa lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 06.08.1927.
                12.01.1937. pārdēvēta agrāk „Alsviķa mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Alsviķa lopkopības pārraudzības * 09.01.1929. + 30.11.1940.

Alsviķa lopkopības pārraudzības „Strautiņš” * 09.04.1930. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Alsviķa pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Alsviķa 71. Mazpulks * 04.03.1932. + 1940.

Alsviķa mazsaimniecību veicināšanas biedrība
                Sk. „Alsviķa lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Alsviķa meliorācijas sabiedrība „Mežurejas” * 23.08.1929. + 08.07.1942.

Alsviķa pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Alsviķa lauksaimniecības biedrība”

Alsviķa pagasta pirmā savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 12.10.1890. + 14.01.1936.
                20.05.1925. pārdēvēta agrāk „Alsviķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                14.01.1936. iekļūta „Alsviķa savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Alsviķa pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 09.04.1924. + 14.01.1936.
                14.01.1936. iekļūta „Alsviķa savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Alsviķa patērētāju biedrība * 17.03.1920.

Alsviķa spirta kopdedzinātava * 24.02.1940.

Alsviķu bibliotēkas biedrība
                Sk. „Alsviķa bibliotēkas biedrība”

Alsviķu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Alsviķa krājaizdevu sabiedrība”

Alsviķu lopkopības pārraudzības biedrība * 25.04.1923. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Alsviķa pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Alsviķu pagasta aizsargu nodaļa * 18.08.1919. + 1940.

Alsviķu piensaimnieku sabiedrība * 03.05.1922.
                26.11.1935. pievienota „Mariņkalna piensaimnieku sabiedrība”

Alsviķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.01.1936. + 18.10.1940.
                14.01.1936. izveidota apvienojot:
                                „Alsviķa pagasta pirmo savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Alsviķa pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrību”

Alsviķu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Alsviķa pagasta pirmā savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Alūksnes un Alsviķu meliorācijas sabiedrība * 06.05.1925. + 20.10.1931.

Biritenes meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Kalncempju Alsviķu meliorācijas sabiedrība „Biritene”

Kalncempju Alsviķu meliorācijas sabiedrība „Biritene” * 15.02.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Biritenes meliorācijas sabiedrība”

Strautiņu meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929. + 08.07.1942.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Alsviķu nodaļa * 12.07.1932.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Alsviķu nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
Alsviķu nodaļa * 21.01.1929. + 20.03.1936.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Alsviķu Nēkana muižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Alsviķu nodaļa * 10.04.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Alsviķu nodaļa * 16.09.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Alsviķu nodaļa * 06.04.1921.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Alsviķu nodaļas * 29.07.1926.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti