Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ALŪKSNE
*1920.
Valkas apriņķis

Aluksne_1902

Alūksnes amatnieku biedrība * 22.07.1925. + 31.03.1936.
                04.10.1932. pārdēvēta agrāk „Alūksnes un apkārtnes apvienoto amatnieku
                                biedrība”

Alūksnes amatnieku biedrība * 09.03.1937.

Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.06.1887.
                04.02.1925. pārdēvēta agrāk „Pils Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Alūksnes ebreju kultūrbiedrība * 31.03.1926. + 20.11.1940.

Alūksnes ev. lut. draudzes pilsētas trūcīgo bērnu kopēju pulciņš * 21.04.1920. + 30.5.1921.

Alūksnes dziedāšanas un mūzikas biedrība * 30.03.1892. + 1916.

Alūksnes igauņu izglītības biedrība * 09.07.1924. + 30.11.1940.

Alūksnes izglītības biedrība * 09.07.1912. + 15.09.1936.
                15.09.1936. iekļauta „Alūksnes saviesīgā biedrībā”

Alūksnes krājaizdevu sabiedrība * 26.05.1901.
                04.10.1936. pievienota „Alūksnes saviesīgās biedrības krājaizdevu sabiedrība”
                18.01.1938. pievienota „Kalnciema krājaizdevu sabiedrība”
                18.01.1938. pievienota „Alūksnes saviesīgā biedrība”

Alūksnes 392. Mazpulks pilsētas * 14.09.1934. + 1940.

Alūksnes 656. Mazpulks Valsts ģimnāzijas * 25.03.1935. + 1940.

Alūksnes mednieku biedrība * 16.05.1923. + 14.03.1941.

Alūksnes namīpašnieku biedrība
                Sk. „ Alūksnes namsaimnieku biedrība”

Alūksnes namsaimnieku biedrība * 24.09.1924. + 19.04.1940.
                11.05.1937. pārdēvēta agrāk „Alūksnes namīpašnieku biedrība”
                19.04.1940. iekļauta „Valkas tirgotāju un rūpnieku biedrībā”
               
Alūksnes patērētāju biedrība * 03.03.1920.
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Alūksnes patērētāju biedrība „Ekonomija”

Alūksnes patērētāju biedrība „Ekonomija”
                Sk. „Alūksnes patērētāju biedrība”

Alūksnes patērētāju biedrība „Ozols” * 10.03.1920. + 08.02.1938.

Alūksnes pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.05.1922. + 18.10.1940.
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Alūksnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Alūksnes saviesīgā biedrība * 28.07.1920. + 18.01.1938. * 11.11.1943.
                15.09.1936. pievienota „Alūksnes izglītības biedrība”
                18.01.1938. iekļauta „Alūksnes krājaizdevu sabiedrībā”
                11.11.1943. atjaunota darbība

Alūksnes saviesīgās biedrības krājaizdevu sabiedrība * 1926. + 04.10.1936.
                04.10.1936. iekļauta „Alūksnes krājaizdevu sabiedrībā”

Alūksnes sieviešu labdarības biedrība * 30.09.1895. + 1916.

Alūksnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Alūksnes pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Alūksnes skolotāju arodnieciskā biedrība
                Sk. „Alūksnes skolotāju biedrība”

Alūksnes skolotāju biedrība * 02.06.1920. + 24.08.1934.
                14.08.1934. pārdēvēta agrāk „Alūksnes skolotāju arodnieciskā biedrība”

Alūksnes skolotāju kooperatīvs * 03.10.1933. + 14.02.1938.

Alūksnes sporta biedrība * 13.05.1925. + 07.12.1938.
                07.12.1938. iekļauta „Valkas 7. aizsargu sporta klubā”

Alūksnes Sv. Trīsvienības pareizticīgo brālība * 14.07.1896. + 1916.

Alūksnes tenisa biedrība * 06.06.1928.

Alūksnes un Alsviķu meliorācijas sabiedrība * 06.05.1925. + 20.10.1931

Alūksnes un apkārtnes apvienota amatnieku biedrība
                Sk. „Alūksnes amatnieku biedrība”

Alūksnes un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * 31.03.1936. + 18.02.1941.

Alūksnes vidusskolas absolventu biedrība * 03.11.1931. + 30.11.1940.

Alūksnes tenisa biedrība * 06.06.1928.

Kultūrveicināšanas biedrība „Maliena” * 26.05.1934.

Pils Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Alūksnes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Ziemera savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.11.1881. + 18.10.1940.
                Pārdēvēta agrāk „Alūksnes Ziemera savstarpībā palīdzības biedrība ugunsgrēku
                                gadījumos”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Ziemera savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Alūksnes nodaļa * 16.08.1930.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Alūksnes nodaļa * 05.07.1928.

Ebreju jaunatnes organizācija "Hathio" * 07.07.1920. + 18.08.1939.
                06.04.1921. pārdēvēta agrāk "Ebreju mācošanas jaunatnes pulciņš "Hathio"
                Alūksnes nodaļa * 08.07.1921. + 11.01.1937.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Alūksnes nodaļa * 30.03.1920.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Alūksnes nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Alūksnes nodaļa * 02.05.1921.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Alūksnes nodaļa * 21.07.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Alūksnes nodaļa * 28.07.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Alūksnes nodaļa * 20.12.1932.

Latvijas cietumu darbinieku biedrība * 03.11.1930. + 1940.
                Alūksnes nodaļa * 10.02.1931.

Latvijas esperanto biedrība * 1904. + 20.01.1941.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Esperanto biedrība”
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas esperanto biedrība”
                Alūksnes nodaļa * 09.02.1928.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Alūksnes nodaļa * 29.07.1933.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Alūksnes nodaļa * 11.12.1920.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Alūksnes nodaļa * 20.03.1936.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
                09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
                20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Alūksnes nodaļa * 15.01.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Latvijas vanagu organizācijas Alūksnes vienība * 15.05.1923. + 26.10.1923.
                26.10.1923. iekļauta „Latvijas vanagu biedrībā”

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Alūksnes nodaļa * 11.09.1925.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Alūksnes nodaļa * 12.10.1931.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Alūksnes nodaļa * 20.01.1933.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Alūksnes nodaļa * 06.03.1931.

Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvs * 09.10.1919. + 12.04.1934.
                Alūksnes nodaļa * 02.12.1921.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923.
                Alūksnes 5. novads * 26.10.1923.
                                Agrāk „Latvijas kultūras veicināšanas biedrība” *12.05.1920. + 05.04.1941.
                                Latvijas vanagu organizācijas Alūksnes vienība * 15.05.1923. + 26.10.1923.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Alūksnes nodaļa * 15.01.1924.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Alūksnes nodaļa *15.07.1925. + 25.08.1937.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Alūksnes nodaļa * 08.08.1928.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Alūksnes nodaļa * 15.11.1933.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Alūksnes nodaļa * 09.07.1930.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Alūksnes nodaļa * 21.03.1934.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Alūksnes nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
                22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Alūksnes nodaļa * 18.01.1928.

Aluksne_1905

Aluksne_1909

Aluksne_1933

 

 
Izmainas 18.11.2015 Kontakti