Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ALŪKSNES PAGASTS
Valkas apriņķis

Alūksnes lopkopības pārraudzības biedrība * 17.03.1926. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Alūksnes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Alūksnes 212. Mazpulks * 22.03.1934. + 1940.

Alūksnes pagasta aizsargu nodaļa * 20.09.1919. + 1940.

Alūksnes pagasta izglītības biedrība * 25.06.1924. + 24.04.1935.

Alūksnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                19.07.1939. pievienota „Alūksnes lopkopības pārraudzības biedrība”

Alūksnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 10.04.1929.

Alūksnes pagasta meliorācijas sabiedrība  „Pamats” * 25.03.1929.

Alūksnes pagasta  patērētāju biedrība „Ozols” * 10.03.1920. + 11.04.1938.

Alūksnes pagasta piensaimnieku sabiedrība * 20.09.1922. + 28.01.1936.

Alūksnes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Alūksnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Alūksnes Pils savstarpējā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem
                Sk. „Alūksnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”.

Alūksnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.01.1892. [1887] + 18.10.1940.
                11.04.1923. pārdēvēta agrāk „ Alūksnes Pils savstarpējā palīdzības biedrība pie ugunsgrēku gadījumiem”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Alūksnes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Alūksnes un Alsviķu meliorācijas sabiedrība * 06.05.1925. + 20.10.1931.

Kanaviņu meliorācijas sabiedrība * 08.05.1931.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Alūksnes nodaļa * 09.03.1921.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti