Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ANCES PAGASTS
Ventspils apriņķis

Ances izglītības biedrība * 15.01.1931. + 02.01.1940.

Ances krājaizdevu sabiedrība * 28.06.1923.
                12.04.1938. pārdēvēta agrāk “Ances Popes krājaizdevu sabiedrība”

Ances kultūras veicināšanas biedrība „Atmoda” * 10.04.1930. + 14.07.1939
                14.07.1939. iekļauta „Ances lauksaimniecības biedrībā”

Ances lauksaimniecības biedrība * 12.08.1937.
                14.07.1939. pievienota „Ances kultūras veicināšanas biedrība „Atmoda”
                14.07.1939. pievienota „Ances lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats”

Ances lauksaimniecības biedrība „Stars” * 04.04.1922.

Ances lopkopības pārraudzības biedrība * 24.07.1924. + 02.01.1940.
               
Ances lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats” * 10.10.1927. + 14.07.1939
                14.07.1939. iekļauta „Ances lauksaimniecības biedrībā”

Ances 374. Mazpulks * 07.05.1934. + 1940.

Ances meliorācijas sabiedrība „Avots” * 06.03.1928.

Ances meliorācijas sabiedrība „Duņmas” * 30.09.1927.

Ances meliorācijas sabiedrība „Ezeri” * 15.02.1927.

Ances meliorācijas sabiedrība „Lielirbe” * 13.03.1930.

Ances meliorācijas sabiedrība „Lūžņas” * 22.11.1927.

Ances meliorācijas sabiedrība Mālvalki” * 15.02.1927.

Ances meliorācijas sabiedrība „Miķeļtornis” * 13.03.1930.

Ances meliorācijas sabiedrība „Ploču pļavas” * + 18.03.1942.

Ances meliorācijas sabiedrība „Sātikvalks” * 06.03.1928.

Ances meliorācijas sabiedrība „Stradžu valks” * 13.03.1930. + 18.03.1942.

Ances meliorācijas sabiedrība „Trumpe” * 06.03.1928. + 18.03.1942.

Ances pagasta meliorācijas sabiedrība „Pūņa” * 21.01.1927.

Ances patērētāju biedrība * 06.06.1935.

Ances patērētāju biedrība “Imanta” * 29.01.1921.
                16.12.1929. pārdēvēta agrāk “Popes Virpes Rindes patērētāju biedrība “Imanta”

Ances piensaimnieku sabiedrība * 23.08.1926. + 19.07.1936.

Ances Popes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Ances krājaizdevu sabiedrība”

Ances savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 28.04.1922. + 18.10.1940.
                12.09.1929. pārdēvēta agrāk “Popes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk “Popes Ances savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Lielirbes 1137. Mazpulks * 01.05.1939. + 1940.

Lielirbes zvejniecības biedrība „Lielirbe” * 27.03.1920. + 16.12.1936.

Lielirbes zvejnieku patērētāju biedrība „Rauda” * 29.12.1927. + 24.09.1936.

Lužņas zvejnieku sabiedrība „Darbs” * 21.01.1932. + 26.09.1939.

Miķeļbākas 1087. Mazpulks * 14.01.1938. + 1940.

Popes Ances bibliotēkas biedrība * 1913. + 1915.

Popes Ances meliorācijas sabiedrība “Rindas novads” * 12.09.1928.

Popes Ances savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ances savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Popes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ances savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Popes Virpes Rindes patērētāju biedrība “Imanta”
                Sk. „Ances patērētāju biedrība “Imanta”

Rindas kultūras veicināšanas  biedrība * 30.05.1929. + 29.10.1938.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rindas kultūras veicināšanas  biedrība „Gaisma”

Rindas kultūras veicināšanas  biedrība „Gaisma”
                Sk. „Rindas kultūras veicināšanas  biedrība”

Rindas 1080. Mazpulks * 15.10.1937. + 1940.

Rindas piensaimnieku sabiedrība „Kopdarbs” * 03.11.1930. + 05.03.1936.

Zvejniecības biedrība „Laint” * 30.08.1926. + 04.09.1934.

Zvejniecības biedrība „Lielirbe” * 27.03.1920. + 25.03.1941.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Ances nodaļa * 11.06.1928.
                Lužņas nodaļa * 26.08.1930.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ances nodaļa * 27.08.1932.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Ances 73. novads * 12.07.1938.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Ances nodaļa * 20.08.1931.
                Lūžņas nodaļa * 14.04.1931.
                Sīkraga nodaļa * 14.04.1931.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Ances nodaļa * 04.02.1929.

Piektais gads biedrība * 14.04.1926. + 13.03.1941.
Ances nodaļa * 28.05.1930.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Ances nodaļa * 16.03.1929.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Ances nodaļa * 15.11.1933.

 

 
Izmainas: 04.08.2013 Kontakti