Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ANDRUPENES PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Andrupenes Kapiņu darba artelis „Rekords” * 19.03.1932. + 07.03.1935.

Andrupenes krājaizdevu sabiedrība „Nokutne” * 13.03.1929.

Andrupenes kultūrveicināšanas biedrība „Nākotne” * 13.03.1929. + 03.04.1940.

Andrupenes 501. Mazpulks * 30.11.1934. + 1940.

Andrupenes meliorācijas sabiedrība „Patmalnieki” * 23.04.1926.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Patmalnieku meliorācijas sabiedrība”

Andrupenes meliorācijas sabiedrība „Ērglis” * 26.09.1928.
                23.04.1940. pārdēvētas agrāk „Plina Romanu meliorācijas sabiedrība „Ērglis”

Andrupenes meliorācijas sabiedrība „Virza” * 04.09.1930.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Vjrzu meliorācijas sabiedrība”

Andrupenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.12.1937.

Andrupenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Volkenbergs” * 08.10.1931. + 22.04.1938.

Andrupenes patērētāju biedrība „Gaisma” * + 25.10.1925.

Andrupenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.11.1938. + 18.10.1940.

Andrupenes ugunsdzēsēju biedrība * 23.08.1934.

Andrupenes un Bukmuižas pagastu meliorācijas sabiedrība „Tālie Līpuški” * 09.05.1934.

Andzeļmuižas 946. Mazpulks * 28.01.1937. + 1940.

Andzeļmuižas lauksaimniecības biedrība „Gaisma” * 24.03.1934. + 04.12.1936.

Artjomovkas meliorācijas sabiedrība * 15.07.1930.

Baltezera 849. Mazpulks * 22.10.1935. + 1940.

Grizanu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Celmlauzis” *23.12.1929.
                                +19.03.1940.

Lipuškas Raznas piensaimnieku sabiedrība * 31.03.1924.

Lipušku krievu zvejniecības biedrība „Lipušku zvejnieks” * 17.03.1925. + 27.04.1937.

Miltiņu meliorācijas sabiedrība „Gaisma” * 08.05.1925. + 25.07.1930.

Patmalnieku meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Andrupenes meliorācijas sabiedrība „Patmalnieki”

Plina Romanu meliorācijas sabiedrība „Ērglis”
                Sk. „Andrupenes meliorācijas sabiedrība „Ērglis”

Pušas krājaizdevu sabiedrība * 30.05.1924. + 16.03.1934.

Pušas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Latgolas Orajs” * 14.05.1923. + 29.08.1940.

Pušas meliorācijas sabiedrība * 17.10.1927.

Pušas patērētāju biedrība „Zvaigzne” * 24.03.1930. + 07.03.1935.

Rokolu meliorācijas sabiedrība Andrupenes pagastā * 09.03.1934.

Vjrzu meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Andrupenes meliorācijas sabiedrība „Virza”

Zelenku meliorācijas sabiedrība * 01.02.1929.

Zelenpoles Grišanku meliorācijas sabiedrība * 08.10.1930. + 22.04.1938.

Zelenpoles meliorācijas sabiedrība * 05.07.1929.

Zīliņu 1041. Mazpulks * 08.03.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Ondrupīnes nodaļa *  17.09.1929.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Pušas nodaļa * 28.11.1930.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Andrupenes nodaļa * 18.05.1933.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievainota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība
                                „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Andrupienes nodaļa * 29.07.1927.
                Pušas nodaļa * 29.07.1927.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Pušas nodaļa * 28.02.1933. + 09.02.1938.
                Andrupenes nodaļa * 27.03.1934.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība “Promien” * 04.12.1929. + 14.11.1940.
                Pušas nodaļa * 13.01.1933. + 12.02.1940.

Zīliņu 1041. Mazpulks * 08.03.1937. + 1940.
                Rudušku nodaļa * 22.04.1939.

 

 
Izmainas: 13.10.2010 Kontakti