Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ANNAS PAGASTS
Valkas apriņķis

Annas bezmaksas bibliotēkas biedrība * 06.11.1896. + 06.03.1936.

Annas biškopības biedrība * 06.09.1922. + 30.11.1940.
                05.03.1924. pārdēvēta agrāk „Annas biškopības biedrība „Trans”

Annas biškopības biedrība „Trans”
                Sk. „Annas biškopības biedrība”

Annas Kalncempju mednieku biedrība * 25.10.1939. + 14.03.1941.

Annas krājaizdevu sabiedrība * 24.10.1923.

Annas lauksaimniecības biedrība * 26.02.1904.

Annas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 05.05.1925. + 03.10.1933.

Annas lopkopības pārraudzības biedrība * 05.03.1924. + 14.07.1939.
                22.12.1936. pievienota „Annas II lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. iekļauta „Annas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Annas II lopkopības pārraudzības biedrība * 03.02.1926. + 22.12.1936.
                22.12.1936. iekļauta „Annas lopkopības pārraudzības biedrībā”

Annas 22. Mazpulks * 06.03.1931. + 1940.

Annas meliorācijas sabiedrība „Poparza” * 19.12.1928.

Annas pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 1940.

Annas pagasta lauksaimniecības biedrība * 19.01.1937.
                14.07.1939. pievienota „Annas lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Jaunannas lopkopības pārraudzības biedrība”

Annas pagasta ražotāju un patērētāju biedrība * 03.03.1920. + 03.03.1936.

Annas pagasta meliorācijas sabiedrība * 23.12.1926.

Annas piensaimnieku sabiedrība * 1922.

Annas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 25.11.1889.+ 18.10.1940.
                03.05.1922. pārdēvēta agrāk „Annasmuižas palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Annas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Annas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Annas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Annas un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 11.06.1930. + 20.09.1936.

Annasmuižas palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Annas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bijušas Vec Annas muižas meliorācijas sabiedrība „Grava”  * 25.03.1929.

Jaunannas lopkopības pārraudzības biedrība * 16.06.1936. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Annas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Jaunannas meliorācijas sabiedrība * 02.03.1929. + 08.07.1942

Litenes Annas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Upmaliešu vienība” *02.08.1933. + 16.11.1932.

Mālupes un Annas pagastu meliorācijas sabiedrība „Zāles pļavas” * 14.05.1928.

Patērētāju biedrība pie Annas lauksaimniecības biedrībās * 08.01.1914. + 1917.

Biedrību nodaļas:

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Annas nodaļa * 08.02.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Annas nodaļa * 10.07.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Annas Ottes nodaļa 20.04.1926.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Annas nodaļa * 13.04.1927.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
Annas nodaļa * 30.09.1926.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Annas nodaļa * 21.04.1927.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecannas nodaļa * + 16.10.1935.

 

 
Izmainas: 31.01.2016 Kontakti