Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ANNENIEKU PAGASTS
Tukuma apriņķis

Annasmuižas latviešu labdarības biedrība * 11.11.1879. + 1899.

Annasmuižas palīdzības un krājuma kase
                Sk. „Annenieku krājaizdevu sabiedrība”

Annenieku biškopības biedrība * 18.12.1933. + 23.11.1937.
                23.11.1937. iekļauta „Annenieku lauksaimniecības biedrībā”

Annenieku brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 25.11.1932.

Annenieku izglītības biedrība „Avots” * 07.04.1909. + 23.11.1937.
                23.11.1937. iekļauta „Annenieku lauksaimniecības biedrībā”

Annenieku krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1881.
                26.02.1923. pārdēvēta agrāk „Annasmuižas palīdzības un krajuma kase”

Annenieku lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                23.11.1937. pievienota „Annenieku izglītības biedrība „Avots”
                23.11.1937. pievienota „Annenieku biškopības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Annenieku lopkopības pārraudzības biedrība”
                14.07.1939. pievienota „Annenieku lopkopības pārraudzības biedrība „Spodra”

Annenieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Annenieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Annenieku lopkopības pārraudzības biedrība * 02.07.1925. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Annenieku lauksaimniecības biedrībā”

Annenieku lopkopības pārraudzības biedrība „Spodra” * 19.04.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Annenieku lauksaimniecības biedrībā”

Annenieku mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.01.1922.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Annenieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Annenieku 485. Mazpulks * 10.11.1934. + 1940.

Annenieku meliorācijas sabiedrība „Balžņa” * 20.09.1927.

Annenieku pagasta aizsardžu pulciņš * 04.12.1930. + 07.07.1940.

Annenieku pagasta aizsargu nodaļa * 04.04.1919. + 07.07.1940.

Annenieku pagasta meliorācijas sabiedrība „Kruķa strauts” * 15.01.1930.

Annenieku patērētāju biedrība * 27.01.1920.
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Annenieku patērētāju biedrība „Vienība”

Annenieku piensaimnieku sabiedrība * 19.03.1923.

Annenieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.01.1923. + 18.10.1940.
                30.12.1938. pārdēvēta agrāk „Annenieku savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Annenieku savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Annenieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Annenieku zemkopības pārraudzības biedrība * 15.01.1931. + 27.10.1937.

Lauksaimniecības biedrība „Tīrums” * 31.08.1910. + 1915.

Lestenes Annenieku mednieku biedrība * 02.03.1922. + 18.03.1941.
                29.07.1938. pārdēvēta agrāk „Lestenes Annenieku mednieku biedrība „Vanags”

Lestenes Annenieku mednieku biedrība „Vanags”
                Sk. „Lestenes Annenieku mednieku biedrība”

Slaganas lopkopības pārraudzības biedrība * 03.07.1930. + 30.11.1940.

Slagūnes 610. Mazpulks * 24.02.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Anennieku  nodaļa * 14.11.1921.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
Annenieku nodaļa * 12.07.1920.

 

 
Izmainas: 16.10.2010 Kontakti