Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

APRIĶU PAGASTS
Aizputes apriņķis

Apriķu lauksaimniecības biedrība * 15.05.1923.
                24.08..1937. pārdēvēta agrāk „Apriķu lauksaimniecības biedrība „Līdums”
                30.10.1939. pievienota „Apriķu lopkopības pārraudzības biedrība „Straume”

Apriķu lauksaimniecības biedrība „Līdums”
                Sk. „Apriķu lauksaimniecības biedrība”

Apriķu lopkopības pārraudzības biedrība * 28.03.1927. + 20.11.1940.

Apriķu lopkopības pārraudzības biedrība „Straume” * 15.10.1936. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Apriķu lauksaimniecības biedrībā”

Apriķu 467. mazpulks * 10.12.1934. + 1940.

Apriķu mednieku biedrība * 30.03.1933. + 18.03.1941.

Apriķu meliorācijas sabiedrība „Rīve” * 11.07.1928.

Apriķu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Apriķu piensaimnieku sabiedrība * 23.01.1930. + 26.04.1934.

Apriķu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.08.1933. + 18.10.1940.

Brīvības pieminekļa Apriķu pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Apriķu nodaļa * 16.03.1929.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Apriķu Upīšu nodaļa * 14.06.1922.
                Apriķu nodaļa * 16.03.1929.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
Apriķu nodaļa * 08.07.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Apriķu nodaļa * 15.10.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Apriķu nodaļa * 29.06.1923. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas: 12.11.2015 Kontakti