Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ĀRLAVAS PAGASTS
Talsu apriņķis

Arlavas_1922

Ārlavas apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 11.04.1935. + 30.11.1940.

Ārlavas bēru kase * 24.09.1883. + 19.04.1892.

Ārlavas II bēru kase * + 29.09.1891.

Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 31.01.1933. + 17.06.1936.
17.06.1936. iekļauta „Valdemārpils Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Ārlavas dārzkopības pārraudzības biedrība  * 03.04.1933. + 30.11.1940.

Ārlavas draudzes spitālības apkārošanas biedrība * 16.04.1893. + 1915.

Ārlavas Garpļavu meliorācijas sabiedrība * 15.02.1939.

Ārlavas krājaizdevu sabiedrība  * 02.01.1880.
13.09.1923. pārdēvēta agrāk „Ārlavas pagasta palīdzības un krājuma kase”
28.02.1939. pievienota „Sasmakas un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Ārlavas labdarības biedrība * 30.12.1895. + 1915.

Ārlavas laukkopības pārraudzības biedrība  * 14.08.1930. + 30.11.1940.

Ārlavas lauksaimniecības biedrība  * 14.05.1894. + 09.08.1937.
12.10.1922. pārdēvēta agrāk „Ārlavas zemkopības biedrība”

Ārlavas lauksaimniecības biedrība  * 01.07.1937.
                16.12.1938. pievienota „Ārlavas lopkopības pārraudzības biedrība”
                25.10.1939. pievienota „Ārlavas II lopkopības pārraudzības biedrība”
                25.10.1939. pievienota „Ārlavas sadraudzīgā biedrība”
                25.10.1939. pievienota „Ārlavas zemnieku palīdzības biedrība”
                08.05.1940. pārdēvēta agrāk „Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrība”

Ārlavas lauksaimnieku biedrība * 31.01.1897. + 1915.

Ārlavas lopkopības pārraudzības biedrība * 07.08.1924. + 16.12.1938.
16.12.1938. ieļauta „Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ārlavas II lopkopības pārraudzības biedrība * + 25.10.1939.
25.10.1939. ieļauta „Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ārlavas Lubezeres pagasta zvejniecības sabiedrība „Vilnis” * 15.07.1937. + 08.04.1939.

Ārlavas mašinu koplietošanas sabiedrība  * 06.02.1940.

Ārlavas meliorācijas sabiedrība „Ārlavas ezers” * 03.03.1930.

Ārlavas meliorācijas sabiedrība „Kazu purvs” * 23.08.1929.

Ārlavas meliorācijas sabiedrība „Tinģeres purvs” * 25.06.1929. + 18.03.1942.

Ārlavas meliorācijas sabiedrība „Vērnu Lanka” * 13.03.1930.

Ārlavas pagasta aizsardžu pulciņš * 21.12.1925. + 07.07.1940.
                Pārdēvēts agrāk „Sasmakas aizsardžu pulciņš”

Ārlavas pagasta aizsargu nodaļa * 25.09.1919. + 07.07.1940.

Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrība
Sk. „Ārlavas lauksaimniecības biedrība”

Ārlavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Degummežs” * 19.04.1929.

Ārlavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Zaļradze” * 13.05.1929.

Ārlavas pagasta palīdzības un krājuma kase
                Sk. „Ārlavas krājaizdevu sabiedrība”

Ārlavas patērētāju biedrība  * 1897.
                26.05.1920. pārreģistrēta

Ārlavas piensaimnieku sabiedrība * 02.10.1924.
                28.05.1936. pievienota „Pūņu piensaimnieku sabiedrība”
                28.05.1936. pievienota „Tiņģeres piensaimnieku sabiedrība „Centība”
                28.05.1936. pievienota „Nogales piensaimnieku sabiedrība”
                28.05.1936. pievienota „Dūnciema piensaimnieku sabiedrība „Straume”
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ārlavas piensaimnieku sabiedrība „Ražotājs”

Ārlavas piensaimnieku sabiedrība „Ražotājs”
                Sk. „Ārlavas piensaimnieku sabiedrība”

Ārlavas Popervāles 19. Mazpulks * 23.02.1931. + 1940.

Ārlavas Pūņu 647. Mazpulks * 05.03.1935. + 1940.

Ārlavas sadraudzīgā biedrība * 1901. + 25.10.1939.
25.10.1939. iekļauta „Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ārlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība  * 20.02.1922. + 18.10.1940.
                28.11.1938. pārdēvēta agrāk „Ārlavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ārlavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība 
                Sk. „Ārlavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ārlavas Stendes meliorācijas sabiedrība „Ūķeni” * 31.05.1928.

Ārlavas Tiņģeres 550. Mazpulks * 05.02.1934. + 1940.

Ārlavas zemkopības biedrība
Sk. „Ārlavas lauksaimniecības biedrība”

Ārlavas zemnieku palīdzības biedrība * 20.12.1870. + 25.10.1939.
25.10.1939. iekļauta „Ārlavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Brīvības pieminekļa Ārlavas pagasta komiteja * 09.04.1930.

Dūnciema piensaimnieku sabiedrība „Straume” * 22.01.1925. + 28.05.1936.
                28.05.1936. iekļauta „Ārlavas piensaimnieku sabiedrībā „Ražotājs”

Kartupeļu pārstrādāšanas kooperatīvs „Pūņu stērķeļu fabrika” * 21.10.1926. + 19.02.1931.

Meliorācijas sabiedrība „Sūcējs” * 23.01.1929.

Piensaimnieku sabiedrība „Līdums” * 26.02.1923.

Pūņu jaunatnes biedrība *
02.12.1938. pārdēvēta agrāk „Pūņu jaunatnes savienība”

Pūņu jaunatnes savienība
Sk. „Pūņu jaunatnes biedrība”

Pūņu piensaimnieku sabiedrība * 23.10.1922. + 28.05.1936.
                28.05.1936. iekļauta „Ārlavas piensaimnieku sabiedrībā „Ražotājs”

Sasmakas aizsardžu pulciņš
              Sk. „Ārlavas pagastaaizsardžu pulciņš”

Sasmakas piensaimnieku sabiedrība  „Union” * 02.10.1924. + 19.08.1925.

Tiņģeres lopkopības pārraudzības biedrība * 19.05.1924. + 22.02.1938.

Tiņģeres piensaimnieku sabiedrība „Centība” * 30.04.1923. + 28.05.1936.
28.05.1936. iekļauta „Ārlavas piensaimnieku sabiedrībā „Ražotajs”

Valdemārpils Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā * 17.06.1936.
                17.06.1936. izveidota apvienojot:
                                „Ārlavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību”
                                „Sasmakas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību”

Biedrību nodaļas:

Agrāko naudas noguldītāju un kara izpostīto apvienība * 30.05.1931. + 30.04.1935.
Ārlavas nodaļa * 10.11.1932.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Ārlavas nodaļa * 10.03.1933.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Tinģeres nodaļa * 21.02.1922.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
Cīruļu nodaļa * 15.02.1924.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
Uķenes nodaļa * 16.04.1923. + 08.02.1934.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ārlavas Lubes muižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Sasmakas nodaļa * 02.03.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Ārlavas nodaļa * 30.05.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Ārlavas  nodaļa * 12.02.1925.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Ārlavas nodaļa * 24.12.1924.

Arlavas_1927

 

Arlavas_1938

 

 
Izmainas: 05.10.2015 Kontakti