Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ASARES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[Aknīstes novads]

Asares_1928

Asares aizsargu nodaļa * 27.08.1919. + 1940.

Asares Ječu pļavu meliorācijas sabiedrība * 19.04.1926.

Asares lauksaimniecības biedrība * 08.05.1937.

Asares lauksaimniecības ražotāju un patērētāju biedrība * 17.03.1921. + 24.09.1930.
                28.08.1922. pievienota „Asares patērētāju biedrība”

Asares lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Asares pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Asares 283. Mazpulks * 15.05.1931. + 1940.

Asares pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 17.12.1925.
                25.05.1939. pārdēvēta agrāk „Asares lopkopības pārraudzības biedrība”

Asares patērētāju biedrība * 03.02.1920. + 28.08.1922.
                28.02.1922. iekļauta „Asares lauksaimniecības ražotāju un patērētāju biedrībā”

Asares piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1923.

Asares savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Asares un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * + 11.02.1938.

Augšzemes atbrīvotāju savienība „Sargs” * 09.07.1925. + 14.03.1941.

Eglones upes meliorācijas sabiedrība * 18.01.1926. + 22.04.1927.

Kalna Geidānu 1146. Mazpulks * 17.12.1940. + 1940.

Prodes Asares Susējas Gārsenes Aknišas Elkšņu un Kroņa Susējas pagastu meliorācijas
                                sabiedrība „Kultūra” * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Biedrību nodaļas:

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Asares nodaļa * 30.05.1928.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Asares nodaļa * 30.06.1922. = 04.03.1926.

 

 
Izmainas: 02.06.2012 Kontakti