Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ASĪTES PAGASTS
Liepājas apriņķis

Asītes izglītības biedrība „Gaisma” * 08.10.1919. + 29.07.1938.
                28.07.1938. iekļauta „Asītes pagasta lauksaimniecības biedrība”

Asītes Jaunmuižas meliorācijas sabiedrība * 1929. + 18.03.1942.

Asītes kooperatīvs „Druva” * 13.11.1920. + 07.11.1935.

Asītes krājaizdevu sabiedrība * 20.07.1922. [1889]

Asītes lauksaimniecības biedrība * 31.01.1921. + 25.07.1937.

Asītes lopkopības pārraudzības biedrība * 06.02.1923. + 26.06.1939.
                26.05.1936. pievienota „Asītes II lopkopības pārraudzības biedrība”
                26.06.1939. iekļauta „Asītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Asītes II lopkopības pārraudzības biedrība * 23.10.1924.
                26.05.1936. iekļauta „Asītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Asītes 829. Mazpulks * 02.01.1936. + 1940.

Asītes medību biedrība * 29.09.1925. + 18.03.1941.

Asītes meliorācijas sabiedrība „Dūņiena” * 05.12.1927.

Asītes Nodagu lopkopības pārraudzības biedrība * 07.05.1931. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Asītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Asītes pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Asītes pagasta lauksaimniecības biedrība * 24.08.1937.
                29.07.1938. pievienota „Asītes izglītības biedrība „Gaisma”
                03.05.1940. pievienota „Nodagu bibliotēkas biedrība”

Asītes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1939.
                26.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Asītes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Asītes Nodagu lopkopības pārraudzības biedrību”

Asītes piensaimnieku sabiedrība * 06.02.1923. + 08.11.1934.

Asītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 22.09.1938. + 18.10.1940.

Asītes un apkārtnes biškopības biedrība * 04.03.1924. + 17.04.1940.

Audar Asītes meliorācijas sabiedrība „Lanka” * 07.06.1928.

Brīvības pieminekļa Asītes pagasta komiteja * 19.01.1930.

Elkas meliorācijas sabiedrība * 11.08.1928.

Jaunbruveļu meliorācijas sabiedrība * 07.10.1929. + 18.03.1942.

Kārkļu meliorācijas sabiedrība * 19.11.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Pļaviņas” * 19.11.1928.

Nodagu bibliotēkas biedrība * 14.07.1921. + 03.05.1940.
                03.04.1940. iekļauta „Asītes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sepenes meliorācijas sabiedrība * 25.09.1929.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Dinsdurbes nodaļa * 04.07.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Asītes nodaļa * 16.07.1920. + 15.10.1935.

 

 
Izmainas: 01.10.2015 Kontakti