Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ASŪNES PAGASTS
Daugavpils apriņķis

Asūnes Dagdas meliorācijas sabiedrība * 30.06.1933.

Asūnes krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939.

Asūnes lauksaimniecības biedrība „Zeme” * 23.04.1932. + 24.02.1938.
                24.02.1938. iekļauta „Asūnes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Asūnes 842. Mazpulks * 12.03.1936. + 1940.

Asūnes meliorācijas sabiedrība „Nūvods” * 07.10.1929.

Asūnes meliorācijas sabiedrība „Obeles pūrvs” * 20.12.1933.

Asūnes meliorācijas sabiedrība „Viļņi” * 07.10.1929.

Asūnes pagasta lauksaimniecības biedrība * 09.12.1937.
                24.02.1938. pievienota „Asūnes lauksaimniecības biedrība „Zeme”

Asūnes pagasta lauksaimniecības biedrība „Sākla” * 13.11.1929. + 28.11.1931.

Asūnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Giftivs” * 17.08.1928.

Asūnes pagasta meliorācijas sabiedrība „Robežmala” * 06.02.1931.

Asūnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Brīvības pieminekļa Asūnes pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Kairīšu lauksaimniecības biedrība * 21.03.1923. + 21.04.1938.

Kairīšu 826. Mazpulks * 14.01.1936. + 1940.

Ķepavas 1078. Mazpulks * 16.04.1937. + 1940.

Kurļinovas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 26.06.1933. + 11.12.1938.

Ļutovcu meliorācijas sabiedrība „Osune” * 06.09.1926.

Osunas muzikāli dramatiskais pulciņš * 24.08.1921. + 16.12.1940.

Ošupes meliorācijas sabiedrība * 03.06.1932.

Biedrību nodaļas:

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Asunes nodaļa * 04.03.1933.
                Kairišu nodaļa * 29.01.1937.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Osunas nodaļa * 21.02.1929.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Asunas nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Asunes nodaļa * 08.09.1932.

 

 
Izmainas: 01.11.2015 Kontakti