Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ATAŠIENES PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Atasienes_pagasts

Atašenes krājaizdevu sabiedrība * 15.02.1924. + 07.11.1934.
                07.11. 1934. iekļauta „Bārkavas krājaizdevu sabiedrībā”

Atašienes lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.
                29.06.1938. pievienota „Atašienes lauksaimniecības biedrība „Zemkopis”
                08.05.1940. pievienota „Atašienes I lopkopības pārraudzības biedrība”

Atašienes lauksaimniecības biedrība „Zemkopis” * 09.11.1921. + 29.06.1938.
                1938. VI 29. iekļauta „Atašienes lauksaimniecības biedrībā”

Atašienes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.06.1930. + 23.09.1935.

Atašienes I lopkopības pārraudzības biedrība * 07.01.1927. + 08.05.1940.
                08.05.1940. iekļauta „Atašienes lauksaimniecības biedrībā”

Atašienes meliorācijas sabiedrība „Buntiķi” * 07.01.1927. + 18.03.1943.

Atašienes meliorācijas sabiedrība „Darbs” * 24.05.1927.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Atašienes pagasta meliorācijas sabiedrība„Darbs”

Atašienes meliorācijas sabiedrība „Straume” * 27.02.1929.

Atašienes meliorācijas sabiedrība „Vienība” * 09.12.1929.

Atašienes meliorācijas sabiedrība „Viļņi” * 07.01.1929. + 01.02.1940.

Atašienes pagasta meliorācijas sabiedrība „Darbs”
                Sk. „Atašienes meliorācijas sabiedrība „Darbs”

Atašienes pagasta meliorācijas sabiedrība „Niedre” * 19.07.1929.

Atašienes pagasta meliorācijas sabiedrība „Trošķi” * 24.11.1930. + 01.02.1940.

Atašienes pagasta meliorācijas sabiedrība „Vecais purvs” * 24.11.1930. + 01.02.1940..

Atašienes patērētāju biedrība * 21.09.1940.

Atašienes piensaimnieku sabiedrība * 31.01.1927. + 31.08.1940.

Atašienes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Brāļu Skrindu 561. Mazpulks * 15.01.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Atašienes nodaļa * 11.08.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Atašienas nodaļa * 06.08.1932.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 07.05.1930. Daugavpilī, Rēzeknē [1936.] + 05.04.1941.
13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
13.11.1936. pārdēvēta agrāk  „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
12.01.1939. pārdēvēta agrāk  „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Atašienes nodaļa * 27.01.1934.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Atašienes nodaļa * 21.12.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Atašienes nodaļa * 07.07.1927.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
05.11.1923. pārdēvēta agrāk  "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Atašienes nodaļa * 17.09.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
14.05.1924. pārdēvēta agrāk  “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
10.07.1929. pārdēvēta agrāk  “Laukstrādnieku savienība”
                Atašienes nodaļa * 16.02.1922.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas: 05.08.2013 Kontakti