Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AUCE
*1924.
Jelgavas apriņķis

Auce_1900

Auces amatnieku biedrība * 29.04.1937.

Auces apbūviešu maznamnieku biedrība * 25.06.1931.

Auces apkārtnes biedrību sabiedrību un organizāciju savienība „Ausma”
                                * 12.01.1925. + 03.03.1941.

Auces brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.11.1911.
                27.07.1933. pārdēvēta agrāk „Vecauces ugunsdzēsēju biedrība”

Auces ebreju krājaizdevu sabiedrība * 07.11.1927. + 06.02.1940.
                06.02.1940. iekļauta „Jelgavas krājaizdevu sabiedrībā „Aizdevums”

Auces krājaizdevu sabiedrība * 16.02.1925.
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Auces pilsētas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Auces kultūras un sporta biedrība * 15.05.1933.

Auces 959. Mazpulks * 27.01.1937. + 1940.

Auces mednieku biedrība * 06.03.1922. + 25.02.1941.
                11.07.1938. pārdēvēta agrāk „Vecauces un apkārtnes mednieku biedrība „Caune”

Auces namsaimnieku biedrība * 01.07.1937. + 19.04.1940.
                01.07.1937. pievienota „Auces pilsētas namīpašnieku biedrība”
                19.04.1940. iekļauta „Jelgavas tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Auces pilsētas namīpašnieku biedrība * 17.11.1924. + 01.07.1937.
                01.07.1937. iekļauta „Auces namsaimnieku biedrība”

Auces pilsētas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 16.02.1925.
                Sk. „Auces krājaizdevu sabiedrība”

Auces pilsētas namīpašnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Auces pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Auces pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.04.1935. + 18.10.1940.
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Auces pilsētas namīpašnieku savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Auces rūpnieku un amatnieku biedrība * 21.02.1927. + 31.03.1936.

Auces sarkanraibo lopu audzēšanas biedrība * 21.06.1928. + 23.03.1936.

Auces un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība * 16.10.1924. + 19.11.1936,
                02.07.1936. pārdēvēta agrāk „Vecauces jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība”
                19.11.1936. iekļauta „Vecauces kredītsabiedrībā”

Auces un apkārtnes strādnieku arodbiedrība * 24.03.1939.

Brīvības pieminekļa Auces pilsētas komiteja * 18.01.1930. + 26.05.1937.

Vecauces jaunsaimnieku krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Auces un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Vecauces kredītsabiedrība * 10.01.1924.
                19.11.1936. pievienota „Auces un apkārtnes krājaizdevu sabiedrība”

Vecauces patērētāju biedrība * 21.12.1937.

Vecauces patērētāju biedrība „Kooperācija” * 22.12.1919. + 17.06.1937.

Vecauces sadraudzīgā biedrība * 11.12.1896. + 31.12.1940.

Vecauces ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Auces brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Vecauces un apkārtnes biškopības biedrība * 19.05.1921. + 13.10.1937.

Vecauces un apkārtnes mednieku biedrība „Caune”
                Sk. „Auces mednieku biedrība”

Vecauces un apkārtnes patērētāju biedrība „Saule” * 20.10.1921. + 02.01.1934.

Zemgales un Kurzemes graudkopju kooperatīvs „Grauds” * 19.10.1925. + 28.04.1930.

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Auces nodaļa * 27.08.1929. + 27.11.1934.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Auces nodaļa * 29.12.1932.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Vecauces nodaļa * 10.05.1921.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Auces nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas ādu apstrādātāju strādnieku arodu biedrība * 18.03.1925. + 28.11.1928.
                Auces nodaļa * 14.10.1927.

Latvijas Amerikas misiones biedrība * 20.07.1927. + 05.07.1932.
                Auces nodaļa * 29.09.1927.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Auces nodaļa * 02.03.1927.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Auces nodaļa * 29.06.1925.

Latvijas kokstrādnieku aroda savienība * 10.05.1908. + 28.11.1928.
                Vecauces nodaļa * 23.02.1921.

Latvijas kristīgās jaunatnes savienība “Kristīgie censoņi” * 24.10.1923. + 23.05.1939.
                21.07.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas kristīgās jaunatnes savienība”
                Auces nodaļa * 29.12.1932.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vecauces nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Auces nodaļa * 05.11.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Auces nodaļa * 03.09.1925.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Auces nodaļa * 1924.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Auces nodaļa * 14.11.1923.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Auces 71. novads * 26.06.1936.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Auces nodaļa * 24.05.1929. + 19.03.1937.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Auces nodaļa * 12.09.1927.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Auces nodaļa * 28.09.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Vecauces nodaļa * 16.07.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Auces nodaļas * 05.10.1926.

Ticīgo biedrība „Ciana” * 23.07.1931. + 10.10.1932.
                Auces nodaļa * 25.08.1931.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Vecauces nodaļa * 15.10.1923.
                Auces nodaļa * 21.04.1933.

Žīdu jaunatnes biedrība “Herclia” * 15.11.1932. + 23.07.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālās jaunatnes biedrība Teodora Herceļa vārdā “Herclia”
                Auces nodaļa * 30.06.1933.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Auces nodaļa * 21.04.1933.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Auces nodaļa * 27.04.1933. + 27.06.1935.

Auce_1906

Auce_1913

Auce_1934

 

 
Izmainas 13.10.2019 Kontakti