Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AUGŠPILS PAGASTS
Abrenes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Višgorodas]

Augspils_1930

Abrenes krājaizdevu sabiedrība * 06.10.1924.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Krājaizdevu sabiedrība „Dzelzs”

Augšpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 14.12.1926.

Augšpils krājaizdevu sabiedrība * 31.03.1924.
                31.03.1938. pārdēvēta agrāk „Višgorodas krājaizdevu sabiedrība”

Augšpils Gauru meliorācijas sabiedrība „Lada” * 04.09.1930.

Augšpils lauksaimniecības biedrība * 29.03.1935. + 22.07.1938.

Augšpils lauksaimniecības biedrība „Pobeda” * 06.07.1926. + 24.03.1936.

Augšpils lopkopības pārraudzības biedrība „Pahars” * 10.04.1926. + 13.10.1938.
                13.10.1938. iekļauta „Augšpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Augšpils 263. Mazpulks * 16.04.1934. + 1940.

Augšpils meliorācijas sabiedrība „Ehnovo” * 03.02.1930. + 20.10.1938.

Augšpils meliorācijas sabiedrība „Peruja” * 22.01.1930. + 07.10.1940.

Augšpils meliorācijas sabiedrība „Puņino” * 01.02.1929. + 18.03.1943.

Augšpils meliorācijas sabiedrība „Sorokino” * 07.10.1929. + 26.04.1940.

Augšpils pagasta izglītības biedrība A.S. Puškina vārdā * 11.06.1926.

Auggšpils pagasta lauksaimniecības biedrība * 23.03.1938.

Augšpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Jaunlatgale” * 13.11.1930. + 30.10.1940.

Augšpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Pēkstuļi”
                Sk. „Augšpils un Purvmalas meliorācijas sabiedrība „Pēkstuļi”

Augšpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Staši” * 19.04.1929. + 30.01.1941.

Augšpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Škurli” * 02.04.1930. + 04.11.1938.

Augšpils pagasta savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Augšpils savstarpēja apdrošināšanas biedrība”

Augšpils piensaimnieku sabiedrība „Probuždenije” * 16.11.1926. + 02.11.1937.

Augšpils savstarpēja apdrošināšanas biedrība * 30.04.1926. + 18.10.1940.
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Augšpils pagasta savstarpēja uguns apdrošināšanas biedrība”

Augšpils un Purvmalas meliorācijas sabiedrība „Pēkstuļi” * 25.09.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Augšpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Pēkstuļi”

Brīvības pieminekļa Augšpils pagasta komiteja * 20.01.1930.

Jaunlatgales lauksaimniecības vecināšanas biedrība * 1925.

Krājaizdevu sabiedrība „Dzelzs”
                Sk. „Abrenes krājaizdevu sabiedrība”

Meliorācijas sabiedrība „Boboļi” * 28.01.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Kromino” * 28.01.1929.

Meliorācijas sabiedrība „Šeina” * 08.09.1928.

Stašu 1072. Mazpulks * 22.04.1937. + 1940.

Suslovo Gorskas meliorācijas sabiedrība * 19.10.1928. + 24.08.1940.

Svētkalna 1020. Mazpulks * 15.04.1937. + 1940.

Višgorodas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Augšpils krājaizdevu sabiedrība”

Višgorodas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 1926.

Višgorodas patērētāju biedrība * + 03.03.1930.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Augšpils nodaļa * 08.06.1927. + 13.02.1939.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Višgorodas nodaļa * 28.04.1923.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
                Grišino Goras nodaļa * 04.07.1927. + 12.07.1935.

 

 
Izmainas: 10.10.2015 Kontakti