Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AUGSTKALNES PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 29.12.1939. Mežmuižas]

Augstkalnes_1939

Augstkalnes krājaizdevu sabiedrība * 22.01.1923.
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas krājaizdevu sabiedrība”

Augstkalnes lauksaimniecības biedrība * 21.01.1937.
                19.04.1940. pievienota „Mežmuižas izglītības biedrība”

Augstkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Mežamuižas II lopkopības pārraudzības biedrību”
                13.04.1940. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Augstkalnes patērētāju biedrība * 13.01.1920.
                01.08.1940. pārdēvēta agrāk „Mežamuižas patērētāju biedrība”

Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība *
                23.10.1922. pārdēvēta agrāk „Mežamuižas piensaimniecības sabiedrība”
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Mežamuižas piensaimnieku sabiedrība”
                27.06.1940. pārdēvēta agrāk „Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība”

Brīvības pieminekļa Mežmuižas pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Mežā piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežamuižas II lopkopības pārraudzības biedrība * 30.10.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežamuižas patērētāju biedrība
                Sk. „Augstkalnes patērētāju biedrība”

Mežamuižas piensaimniecības sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežamuižas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežmuižas Birķenes 528. Mazpulks * 17.12.1934. + 1940.        

Mežmuižas izglītības biedrība * 22.06.1920. + 19.04.1940.
                19.04.1940. iekļauta „Augstkalnes lauksaimniecības biedrībā”

Mežmuižas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes krājaizdevu sabiedrība”

Mežmuižas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Augstkalnes lauksaimniecības biedrība”           

Mežmuižas lopkopības pārraudzības biedrība * 26.06.1924. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Mežmuižas III lopkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1930. + 10.04.1941.

Mežmuižas 311. Mazpulks * 18.02.1934. + 1940.

Mežmuižas mazsaimniecību veicināšanas biedrība  * 23.04.1928. + 09.12.1937.

Mežmuižas pagasta lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība  * 24.10.1932. + 29.04.1937.

Mežmuižas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Augstkalnes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Augstkalnes piensaimnieku sabiedrība”

Mežmuižas Tērvetes Zaļenieku meliorācijas sabiedrība * 19.3.1928.

Mežmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.11.1920.
                04.08.1938. pārdēvēta agrāk „Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Vairogs”

Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Vairogs”
                Sk. „Mežmuižas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vilces Mežmuižas Lielplatones savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos *18.02.1906. + 1915.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bukaišu Mežmuižas nodaļa * 20.08.1928.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Mežmuižas nodaļa * 10.05.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Mežamuižas nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas skautu centrālā organizācija * 06.04.1921. + 06.04.1941.
                28.05.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas skautu organizācija"
                17.11.1936. pievienota “Krievu tautības gaidu un skautu draugu biedrība”
                17.11.1936. pievienota “Jaunatnes audzināšanas biedrība”
                Augstkalnes nodaļa * 27.02.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Mežmuižas nodaļa * 09.04.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Mežmuižas nodaļa * 21.08.1920. + 26.02.1931.

 

 
Izmainas: 05.11.2015 Kontakti