Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AUGSTROZES PAGASTS
Valmieras apriņķis

Augstrozes kultūras biedrība „Gaisma” * 10.12.1924. + 18.01.1939.
                18.01.1939. iekļauta „Augstrozes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Augstrozes 947. Mazpulks * 20.01.1937. + 1940.

Augstrozes pagasta aizsargu nodaļa * 03.09.1919. + 1940.

Augusta pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Augstrozes pagasta lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.
                18.01.1938. pievienota „Augstrozes kultūras biedrība „Gaisma”

Augstrozes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Augstrozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Augstrozes patērētāju biedrība „Arajs” * 17.03.1920. + 07.03.1931.

Augstrozes piensaimnieku sabiedrība * 25.02.1925. + 06.03.1933.

Augstrozes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.01.1923.+ 18.10.1940.
                25.10.1932. pārdēvēta agrāk „Augstrozes pagasta savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Vainižu Augstrozes pagasta meliorācijas sabiedrība „Vangas” * 18.04.1928.

Biedrību nodaļas:

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Augstrozes nodaļa * 20.01.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Augstrozes nodaļa * 21.04.1921.

 

 
Izmainas: 06.02.2016 Kontakti