Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AULEJAS PAGASTS
Daugavpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Grāveru]

Aulejas Āres 562. Mazpulks * 20.01.1935. + 1940.

Aulejas Ausmas 44. Mazpulks * 16.04.1931. + 1940.

Aulejas krājaizdevu sabiedrība * 14.05.1923.
16.05.1938. pārdēvēta agrāk „Grāveru krājaizdevu sabiedrība”

Aulejas lauksaimniecības biedrība * 16.01.1937.

Aulejas lauksaimniecības biedrība „Auglis” * 25.04.1931. + 06.04.1937.

Aulejas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Ņiva” * 18.10.1927. + 27.11.1929.

Aulejas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Aulejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Aulejas meliorācijas sabiedrība „Melderi” * 09.12.1929.

Aulejas pagasta krievu kultūrizglītības biedrība „Ņiva” * 12.12.1928. + 16.12.1940.

Aulejas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 1931.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk „Aulejas lopkopības pārraudzības biedrība”

Aulejas pagasta meliorācijas sabiedrība * 13.03.1929.

Aulejas pagasta meliorācijas sabiedrība „Jazinoks” * 26.03.1931.

Aulejas pagasta meliorācijas sabiedrība „Lubāns” * 09.12.1929.

Aulejas piensaimniecības sabiedrība „Cerība” * 23.12.1929. + 28.03.1931.

Aulejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.09.1938. + 18.10.1940.

Aulejas un Kapiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Biržu ezers” * 02.11.1929.

Brīvības pieminekļa Aulejas pagasta komiteja * 31.05.1930. + 26.05.1937.

Grāveru krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Aulejas krājaizdevu sabiedrība”

Grāveru lauksaimniecības biedrība * 14.05.1923. + 30.09.1937.

Grāveru 738. Mazpulks * 14.03.1935. + 1940.

Krāslavas Skaistas Dagdas Aulejas pagastu meliorācijas sabiedrība „Sivers” * 21.01.1927.

Lipsku meliorācijas sabiedrība „Jadrinko” * 20.12.1933.

Mateiļu meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

Strādnieku darba artelis „Auleja” * 24.03.1930. + 14.11.1934.

Biedrību nodaļas:

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
Aulejas nodaļa *  18.06.1925. + 19.11.1935.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Aulejas nodaļa * 19.03.1929.
                Peipiņu nodaļa * 13.07.1928.
                Raģeļu nodaļa * 19.05.1931.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Aulejas nodaļa * 03.12.1932.

 

 
Izmainas: 01.11.2015 Kontakti