Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AUMEISTARU PAGASTS
Valkas apriņķis


Skaties
Cirgaļu pagasts

 

 
Izmainas: 22.01.2009 Kontakti