Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

AURU PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Auru_1936

Abguldes cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Auru Apguldes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Abguldes lopkopības pārraudzības biedrība * 15.06.1922. + 31.12.1940.

Abguldes mednieku biedrība * 23.04.1931. + 07.06.1939.

Abguldes piensaimnieku sabiedrība * 07.09.1922. + 29.01.1936.

Ālaves jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas  biedrība
                Sk. „Penkules lauksaimniecības mašīnu koplietošanas  biedrība “Vienība”

Auru Apguldes dārzkopības pārraudzības biedrība * 21.10.1926. + 26.12.1939.

Auru Apguldes mašinu koplietošanas sabiedrība * 09.01.1939.
                29.01.1939. pārdēvēta agrāk „Abguldes cukurbiešu audzētāju biedrība”

Auru elektrības sabiedrība * 28.04.1921.
                20.02.1940. pārdēvēta agrāk „Auru un apkārtnes pagastu elektriskās strāvas patērētāju biedrība”

Auru izglītības biedrība * 08.01.1909. + 1915.

Auru kultūrveicinātāju pulciņš „Stars” * 26.05.1921. + 22.01.1938.

Auru lauksaimniecības biedrība * 02.09.1937.
                27.05.1940. pievienota „Krimūnu lopkopības pārraudzības biedrība”
                27.05.1940. pārdēvēta agrāk „Auru pagasta lauksaimniecības biedrība”

Auru I lopkopības pārraudzības biedrība * 28.08.1924. + 41.12.1940.

Auru pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Auru lauksaimniecības biedrība”

Auru pagasta I meliorācijas sabiedrība „Savaini” * 14.06.1929. + 18.03.1942.

Auru piensaimnieku sabiedrība * 30.10.1922. [1912]
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Krimūnu piensaimnieku sabiedrība”

Auru savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.08.1926. + 18.10.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk. „Krimūnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Auru un apkārtnes pagastu elektriskās strāvas patērētāju biedrība
                Sk. „Auru elektrības sabiedrība”

Auru un apkārtnes pagastu lauksaimniecības biedrība Panākums” * 20.02.1922.

Brīvības pieminekļa Auru pagasta komiteja * 12.02.1930. + 26.05.1937.

Krimūnas cukurbiešu audzētāju biedrība * 16.01.1933. _ 01.11.1938.

Krimūnas lauksaimniecības kooperatīvs „Vārpa” * 24.09.1925. + 11.07.1929.

Krimūnu bibliotēkas biedrība * 1923. + 31.12.1940. * 30.11.1943.
                30.11.1943. atjaunota darbība

Krimūnu krājaizdevu sabiedrība * 31.05.1923.

Krimūnu lopkopības pārraudzības biedrība * 17.07.1924. + 27.05.1940.
                27.05.1940. iekļauta „Auru lauksaimniecības biedrībā”

Krimūnu II lopkopības pārraudzības biedrība * 18.05.1925. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta Zaļenieku pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krimūnu meliorācijas sabiedrība * 30.04.1929. + 10.02.1929.

Krimūnu meliorācijas sabiedrība * 26.10.1928.

Krimūnu patērētāju biedrība * 09.03.1920.

Krimūnu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Auru piensaimnieku sabiedrība”

Krimūnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Auru savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kroņauces elektriskās strāvas patērētāju sabiedrība * 08.04.1937. + 29.04.1941.

Penkules lauksaimniecības mašīnu koplietošanas  biedrība “Vienība” * 20.05.1926. +13.11.1939.
                30.04.1936. pārdēvēta agrāk “Ālaves jaunsaimnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas  biedrība”
                30.04.1936. pievienota “Penkules mazsaimniecību vecināšanas biedrība”

Privātas Ošiņa skolas Krimūnas sadžā pie Fridrihshofa stacijās trūcīgo skolēnu pabalstīšanas biedrība * 17.12.1909. + 09.09.1911.

Zemgales melnraibo sugas lopu audzētāju biedrība” * 04.07.1929.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Auru  nodaļa * 26.08.1930.

Latvijas atbrīvotāju karavīru biedrība * 16.06.1924. + 08.12.1938.
Auru nodaļa * 05.05.1925.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Auru nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Krimūnas nodaļa * 12.02.1924. + 26.01.1932.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Abguldes nodaļa * 12.06.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Krumūnas nodaļa * 21.07.1924. + 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Auru nodaļa * 10.03.1922.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Auru nodaļa * 22.11.1933.

 

 
Izmainas: 05.11.2015 Kontakti