Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BABANOVSKIS Aleksandrs * + 25.06.1937.
                Valsts ierēdnis,
                Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Jāņa kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 140. 28.06.1937.

BAGATS Sīmanis * 58. g. v. + 07.06.1921.
                Kuģu kapteinis,
                Rīgas muitas valdes līdzstrādnieks.
                Baltas baznīcas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 126. 08.06.1921.

BAGINSKIS Fridrihs * + 10.02.1928.
                Latvijas Sarkanā Krusta darbinieku krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                A/S „C. Ch. Schmidt” cementa fabrikas ierēdnis.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 35. 13.02.1928.

BAGUNS BĒRZIŅŠ Voldemārs * 18.02.1873. + 21.02.1932. Polijā
                Konsuls,
                Latvijas Lauksaimniecības Centrālbankas padomes loceklis.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 43. 24.02.1932.
               
BAHMANIS Aleksandrs * 25.12.1867. + 28.12.1936.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 296. 30.12.1936.

BAHMANIS Johans * 36. g. v. + 1920. noslīcis pie Cindau pilsētas Šanhajā
                Tālbraucēju kapteinis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 11. 15.01.1921.

BAHMANIS Kristaps * 06.02.1867. Nīkrāces pag. + 12.03.1942. Rīgā
                Sabiedrisks darbinieks,
                Rakstnieks,
                Meža kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 61. 14.03.1942.
                                                               „Tēvija” # 66. 20.03.1942.
                                                               “Kurzemes Vārds” # 67. 21.03.1942.

BAHMANIS Miķelis * 68. g. v . + 11.08.1920.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Baltas baznīcas kapos R.; dz. Mīlgrāvja 1. līn. 21.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 183. 13.08.1920.

BAHMANIS Voldemārs * + 23.01.1939.
                Zemkopības Ministrijas Zemkopības departamenta Tukuma rajona būvtehniķis.
                26.01.1939. Torņakalna kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 20. 25.01.1939.

BAHS Jānis * 18.07.1846. Rūjienā + 23.02.1931.
                Bijušais Rīgas palīdzības lādes Luterskolas pārzinis.
                27.02.1931. Baltas baznīcas kapos R.; Dz. Rūjienas Dienvidu draudzes
                                mācītāja muižā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 45. 26.02.1931.

BAIŽE Mārtiņš * 24.11.1870. + 28.12.1941. Arienhellerā pie Reinas
                Tirgotājs,
                A/S Jēkabs Martinsons senioršefs.
                05.01.1942. Kremēts Ķelnē,
                10.10.1942. pārapbedīts Lielajos kapos R.
                                                               „Tēvija” # 26. 31.01.1942.

BAJĀRS Ādolfs * + 10.07.1937.
                Talavijas filistrs,
                Rūpnieks,
                Rīgas rūpnieku biedrības padomes loceklis,
                Latvijas dārzkopības biedrības biedrs,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis,
                Dārzkopju sabiedrības „Rūķis” dibinātājs
                                                „Brīvā Zeme” # 152. 12.07.1937.

BAJĀRS Andrejs * + 16.04.1927. Rēzeknē
                Zemkopības ministrijas mērnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 87. 21.04.1927.

BAJĀRS Fricis * 70.g.v. + 21.12.1942.
                Vairoga atslēdznieka meistars.
                Lielajos kapos R., Jēzus draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 298. 23.12.1942.

BAĶIS Jānis * 04.05.1917. Rūjienā + 28.01.1944. Rīgā
                Leitnants.
                04.02.1944. Rūjienas Sv. Bērtuļu kapos.
                                                                “Tēvija” # 27. 02.02.1944.

BAKMANIS Kristīne dz. Kreklis * 25.01.1868. + 11.01.1939.
                Brāslas kapos R., Markus draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1939.

BALBIŅŠ Eduards * + 20.05.1937.
                Vitrupes Ķirbižu pamatskolas skolotājs,
                Vitrupes Ķirbižu mazpulka vadītājs,
                Ķirbižu Blomes bibliotēkas biedrības valdes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 111. 23.05.1937.

BALCERS Andrejs Osvalds * 3.07.1924. Pērkonē + 30.03.1944. Frontē
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 104. 04505.1944.

BALGALVIS Žanis * + 16.01.1932.
                Pasta telegrāfa un telefona darbinieku palīdzības biedrības „Pasts” biedrs,
                Rīgas telegrāfa kantora ierēdnis.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 15. 20.01.1932.

BĀLIŅŠ Ansis * 73.g.v. = 19.04.1937.
                Skolotājs.
                Ādažu kapos; dz. Bukultu Sauleskalnos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 88. 21.04.1937.

BĀLIŅŠ Fricis * 22.02.1863. + 17.01.1942.
                Dr.,
                Korporācijas Lettonia’s filistrs.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                                „Tēvija” # 16. 20.01.1942.

BĀLIŅŠ Pēteris *18.01.1892. +09.02.1944.
                Skursteņslaucītāju amata meistars,
                Ventspils amatnieku biedrības biedrs.
                                                                “Ventas Balss” # 15. 15.02.1944.

BALKINS Johans * + 11.12.1935.
                Aizsargu ielas Nr.61, namsaimnieks.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #284. 13.12.1935.

BALODIS Alfrēds * 07.01.1877. + 20.09.1927.
                Tirgotājs Amerikā.
                25.09.1927. Visagales kapos Borkovas pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 214. 23.09.1927.

BALODIS Alfrēds * + 14.04.1941.
                Kuģa „Kārlis Kronenbergs“ vecākais mehāniķis.
                18.04.1941. Līvu kapos Tallinā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 22.04.1941.


BALODIS Andrejs * 34. g. v. + 08.11.1921.
                Koku brāķeris.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Suvorova 52-33.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 257. 11.11.1921.

BALODIS Anna * 08.10.1856. + 18.01.1937.
                Mazsalacas draudzes skolas bij. skolotāja.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 19.01.1937.

BALODIS Antonija * + 21.03.1942.
                Cēsu pilsētas II pamatskolas skolotāja.
                                                               „Tēvija” # 72. 27.03.1942.

BALODIS Augusts * 27.03.1884. Jērcenu pag. + 29.07.1931.
                Subates valsts ģimnāzijas direktors.
                Subates kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 166. 30.07.1931.

BALODIS Fricis * 74.g.v. + 24.06.1936.
                Jelgavas pilsētas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Jelgavas palīdzības biedrības valdes loceklis un mūža biedrs.
                Zandera kapos Jelgavā
                                                                „Zemgales Balss” # 139. 25.06.1936.

BALODIS Jānis * 29. g. v. + 16.03.1924.
                Kapteinis,
                Vidzemes artilērijas pulka 3. baterijas komandieris.
                21.03.1924. Brāļu kapos R.
                                                                 “Jaunākās Ziņas” # 66. 20.03.1924.

BALODIS Jānis * 72. g. v. + 05.10.1925.
                Seces Steinfeldes tirgotājs,
                bij. Ļaudonas tirgotājs,
                Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 225. 07.10.1925.

BALODIS Jānis * 18.09.1874. Pēterburgā +18.01.1928.
                Zvērināts advokāts,
                Latvijas kooperatīvu kongresa padomes juriskonsults,
                Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis,
                Vidzemes III savstarpējās kredītbiedrības padomes loceklis.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 111. 19.05.1928.

BALODIS Jānis * 18.11.1874. + 12.11.1937.
                Pozamentieris.
                Rīgas amatnieku biedrības tapsētāju sekcijas biedrs.
                Nikolaja kapos Piņķos, dz. Ķīburgas 12.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 261. 15.11.1937.

BALODIS Jānis 75.g.v. + 13.04.1940.
                Patkules pagasta Kunkumu māju īpašnieks.
                Kārzdabas draudzes kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 84. 15.04.1940.

BALODIS Jānis * + 16.10.1942.
                Veselavas pagasta vecākais,
                Veselavas pagasta Tautas palīdzības valdes loceklis,
                Veselavas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Lauksaimniecības kredītsabiedrības valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 243. 20.10.1942.

BALODIS Jānis * + 11.01.1943.
                Sērmukšu pagasta Plēģu māju īpašnieks.
                                                               „Tēvija” 18. 22.01.1943.

BALODIS Jānis * + 12.11.1943.
                Rīgas V aizsargu pulka Lauberes pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Lauberes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Lauberes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Suntažu kapos, dz. Lauberes pagasta Vaņģos.
                                                               „Tēvija” # 270. 17.11.1943.

BALODIS Juris Georgs Andreja d. * + 27.09.1928.
                Jēzus draudzes pērminderis un padomes loceklis,
                Rīgas latviešu amatnieku biedrības padomes loceklis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 222. 01.10.1928.

BALODIS Kārlis * + 25.06.1919.
                Allažu un Rozēnu pagastu bij. skolotājs.
                16.06.1922. Mazsalacas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 139. 28.06.1922.

               
BALODIS Kārlis * 20.06.1864. + 12.01.1931.
                Saeimas deputāts,
                Dr. phil et Dr. oec. h. c.,
                Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultātes profesors,
                Latvijas tehnisko darbinieku biedrības goda biedrs,
                Concordia Latavensis goda filistrs,
                Latvijas darba savienības priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1931.               

BALODIS Kārlis * 23.03.1894. + 17.11.1937.
                Rīgas svina un cinku krāsu rūpnīcas A/S atslēdznieku meistars.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 264. 20.11.1937.

BALODIS Krišs * + 26.02.1940.
                Dzelzceļu mašīnu un materiālu direkcijas grāmatvedis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 48. 28.02.1940.

BALODIS Pēteris * + 1925.
                A/S „Latvijas melderis“ Leimaņu dzirnavu īpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 198. 05.09.1925.

BALODIS Pēteris * 24.03.1884. + 18.07.1942. jūrā
                Kuģa mehāniķis.
                                                               „Tēvija” # 299. 24.12.1942.

BALODIS Richards * + 07.01.1935.
               Inženieris ķīmiķis.
               13.01.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #9. 11.01.1935.

BALODIS Rūdolfs * 68.g.v. + 05.01.1942.
                Tālbraucēju kapteinis.
                                                                „Tēvija” # 6. 08.01.1942.

BALODIS Teodors * + 19.03.1927.
                Subates krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 70. 28.03.1927.

BALODIS Vilhelms * + 26.02.1943. Asaros
                Pensionēts Tiesu palātas loceklis,
                Goda tiesnesis.
                                                               „Tēvija” # 51. 02.03.1943.

BALODIS Vilis * + 20.10.1943.
                Rīgas latviešu strēlnieku pulka bijušais virsleitnants.
                26.10.1943. Strēlnieku kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” # 250. 25.10.1943.

BALTAIS Mārtiņš * 13.06.1889. + 13.01.1939.
                Valsts statistiskas pārvaldes rūpniecības statistikas nodaļas vadītājs.
                Raiņa kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 11. 14.01.1939.

BALTEZERS GRĪNVALDS Jānis * + 05.11.1937.
                Šķibes pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Šķibes pagasta valdes loceklis,
                Šķibes krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Šķibes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība,
                Šķibes lauksaimniecības biedrība,
                Šķibes lopkopības pārraudzības biedrība „Spars“,
                Šķibes un apkārtnes cukurbiešu audzētāju biedrība,
                Šķibes elektrības kooperatīvs „Gaisma“.
                                                                „Brīva Zeme” # 255. 09.11.1937.

BALTGAILIS Pēteris * + 31.05.1930.
                Jelgavas II valsts ģimnāzijas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 123. 03.06.1930.

BALTIŅŠ Aleksandrs * 68.g.v. + 07.08.1942.
                Pensionēts stacijas priekšnieks.
                Līču kapos Taurupes pag.; dz. Taurupes pag. Cūkajos.
                                                               „Tēvija” # 182. 10.08.1942.

BALTIŅŠ Andrejs * + 21.03.1939.
                Latvijas skolotāju slimo kases darbinieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 45. 23.02.1939.

BALTIŅŠ Ansis * + 11.02.1941.
                Maiznieks.
                Braslas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 13.02.1941.

BALTIŅŠ Kārlis * + 22.03.1939.
                Pulkvedis.
                Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 68. 23.03.1939.

BALTIŅŠ Mārtiņš * + 20.12.1937.
                Idus savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Idus pagasta valdes loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 291. 22.12.1937.

BALTIŅŠ Reinholds * 76.g.v. + 28.10.1935.
               Pensionēts pilsētas ierēdnis.
               03.11.1935. Mārtiņa kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #249. 01.11.1935.

BALTKEVICS Mārtiņš * 44. g. v. + 09.01.1922.
                Tirgotājs.
                Sv. Trīsvienības kapos R.; dz. Vilandes 12.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1922.

BALTMANIS Kārlis * 23.03.1882. + 29.06.1937.
                Krustpils pilsētas galvas biedrs,
                A/S „Aiviekste” valdes loceklis,
                Jēkabpils un apkārtnes kopējās slimo kases sekretārs.
                                                                „Brīvā zeme” # 141. 29.06.1937.
                                                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 26. 01.07.1937.

BALTPURVIŅŠ Augusts * 21.06.1871. + 27.03.1930.
                Gaujienas ģimnāzijas skolotājs.
                03.04.1930. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 72. 28.03.1930.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 73. 29.03.1930.

BALTREVICS Jānis * + 06.03.1931.
                Latvijas bankas centrāles vecākais kasieris,
                Latvijas bankas darbinieku pašpalīdzības biedrības biedrs.
                                                “Jaunākās Ziņas” # 55. 10.03.1931.

BALTRUKS Pēteris * + 09.08.1935.
               Dārznieks.
               13.08.1935. Debesbraukšanas kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #180. 12.08.1935.

BALTUS Jānis * + 04.10.1930.
                Bēnes un apkārtnes mednieku biedrības „Diana” biedrs.
                Bēnes kapos.
                                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 07.10.1930.

BAMBIS Mārcis * 70. g. v. + 20.11.1922.
                Biķeru baznīcas pērminderis.
                Biķeru kapos R.; dz. Kreipu Krišos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 22.11.1922.

BANDRĒVIČS Ansis * 18.02.1850. Jaunsvirlaukos + 19.09.1935. Rīgā
               Latvju preses biedrības biedrs,
               Zvejniecības sabiedrisks darbinieks.
               23.09.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #214. 20.09.1935.

BANGA Vilhelms * + 21.12.1942.
                L.G.D. Saimniecības Tīraine caļu perinātavu pārzinis.
                                                               „Tēvija” # 298. 23.12.1942.

BANGERSKIS Kārlis * 26. g. v. + 06.03.1921.
                Meņģeles kapos; dz. Aderkašu pagasta, Medņu krogā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 80. 12.04.1921.

BANĢIERS Reinis * 64.g.v. + 30.01.1932.
                Jēkabpils namīpašnieku biedrības biedrs.
                Jēkabpils ev. lut. kapos; dz. Lielā 50, Jēkabpilī.
                                                                „Jēkabpils vēstnesis” # 5. 04.02.1932.

BANKEVICS Eduards * 10.02.1880. + 24.11.1943.
                Dzelzceļu darbnīcu Rīgā grāmatvedis.
                Meža kapos R., Jāņa draudzes nodalījumā; dz. Vecmīlgrāvja 6 līn 7.
                                                               „Tēvija” # 283. 02.12.1943.

BANKINS Mārtiņš * + 17.01.1939.
                Mācītājs emer.,
                Lettonijas filistrs,
                Daugavgrīvas Baltas baznīcas un Bolderājas ev. lut. draudzes bij. mācītājs.
                Meža kapos, Lettonijas nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 18.01.1939.

BANKOVIČS Jānis * + 08.03.1939.
                Rīgas prefektūras XI iecirkņa jaunākais kārtībnieks.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 58. 11.03.1939.

BANKOVIČS Jānis * 02.07.1866. + 13.10.1942.
                Ogresgala pagasta Jaunuteņu māju īpašnieks,
                Ogresgala krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Ogresgala lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Ogresgala lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Ogresgala lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības valdes loceklis.
                Lielvārdes kapos.
                                                               „Tēvija” # 243. 20.10.1942.

BANKOVSKIS Ādolfs * + 04.09.1936.
                Rīgas kuģu būvētavas meistars.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 203. 08.06.1936.

BANKOVSKIS Antons * + 04.09.1943.
                RW katlu smēdes virs meistars.
                Ziepniekkalna kapos R.
                                                               „Tēvija” # 210. 08.09.1943.

BARČS Roberts * + 16.07.1928.
                Elizabetes 22 un Parka 1 namīpašnieks.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 211. 18.09.1928.

BĀRDA Aleksandrs * + 18.11.1928.
                Valsts Cesvaines vidusskolas direktors.
                Cesvaines kapos.
                                                                                “Jaunākās Ziņas” # 264. 20.11.1928.

BĀRDA Ernests Otto d. * 68. g. v. + 15.04.1924.
                Tirgotājs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 19.04.1924.

BĀRDIŅŠ Kārlis Rūdolfs * 11.09.1896. + 03.06.1943.
                08.06.1943. strēlnieku kapos Rīgā.
                                                               „Tēvija” 132. 07.06.1943.

BARIS Kārlis Pēteris * 74.g.v. + 08.05.1938.
                Siguldas pagasta Lejas Beņčkavu mājas īpašnieks.
                Siguldas kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 104. 10.05.1938.

BARONS Kārlis * 23.02.1900. + 22.03.1919.
                Atsevišķas studentu rotas brīvprātīgais.
                Dr. Kārlis Barons,
                Krišjānis Barons.
                11.01.1920. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 7. 10.01.1920.

BARONS Krišjānis * 19.10.1835. Struteles pag. + 08.03.1923.
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības goda biedrs,
                Mīlgrāvja bezalkohola biedrības „Zimeļblazma“ goda biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 54. 12.03.1923.

BARONS Līna * + 10.10.1932.
                Latvijas dzelzceļnieku biedrības dāmu komitejas priekšniece.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 231. 12.10.1932.

BAROTĀJS Egons * 02.12.1915. + 04.07.1941.
                Partizāns.
                09.07.1941. Brāļu kapos Rīgā.
                                                                „Tēvija” # 7. 08.07.1941.

BĀRS Miķelis * + 28.12.1935.
                Tālbraucēju kapteinis.
                01.01.1936. Meža kapos R.; Dz. Matīsa 13, R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #295. 30.12.1935.

BĀRS Pauls * + 22.10.1923.
                L. U. mehāniskās fakultātes subasistents,
                Stud. meh.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 241. 27.10.1923.

BARŠEVSKIS Kārlis * + 17.11.1942.
                Rembates pagasta vecākais kancelejas ierēdnis.
                                                               „Tēvija” # 270. 20.11.1942.

BARTAUŠS Trīne dz. Annus * + 08.03.1944.
                Namīpašniece Kapsētas 7, un Upmalas 2, Liepāj.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 58. 09.03.1944.

                                                                                                               
BARTOŠEVIČS Jānis * + 11.07.1921.
                Miertiesnesis.
                Pleskodāles kapos R.; dz. L. Nometņu 46.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 154. 13.07.1921.

BAŠKERS Kristīne * + 07.01.1928.
                Latvijas tirdzinieku savienības biedrs.
                Jēzus kapos R.; dz. Brīvības 135-12.
                                                                „Patstāvība” # 3. 14.01.1928.

BAŠKO Jāzeps * 13.10.1917. + 13.02.1944. Austrumu frontē
                Ārsts šturmfīrers,
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                „Tēvija” # 102. 02.05.1944.

BĀTS Vilis * + 05.06.1920. Jekaterinoslavā
                Talavijas filistru biedrības filistrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 195. 27.08.1920.

BAUCE Artūrs * 20.09.1888. Gramzdas pag. + 18.08.1931.
                Kapteinis,
                Saeimas komandants un adjutants,
                Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks,
                Polijas Nopelna Krusta kavalieris.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 183. 19.08.1931.

BAUERS Ernests * 21.07.1882. + 14.05.1926.
                Latvijas jaunsaimnieku savienības dibinātājs un Centrālās valdes priekšsēdētājs,
                Bij. Saeimas deputāts,
                Latvijas mazsaimnieku veicināšanas biedrības dibinātājs un bij. valdes priekšsēdētājs.
                18.05.1926. Jaunpiebalgas kapos; dz. Rīgā, Jēkaba 28-7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 106. 15.05.1926.

BAUERS Pēteris * 14.03.1860. Startu pag. + 07.09.1931. Liepājā
                Tālbraucēju kapteinis,
                Kuģniecības sabiedrības „Gaida” līdzīpašnieks,
                Kuģniecības sabiedrības „Kaija” līdzīpašnieks,
                Kuģniecības sabiedrības „Austra” valdes loceklis.
                Meža kapos R.; dz. Strēlnieku 9, R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 200. 08.09.1931.

BAUMANIS Alfrēds * + 17.01.1917.
                Praporščiks,
                Latviešu strēlnieku virsnieks.
                21.01.1917. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 22.01.1917.

BAUMANIS Alija * + 01.04.1941.
                Rakstniece.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 05.04.1941.

BAUMANIS Andrejs * 22. g. v. + 23.12.1916.
                Praporščiks,
                Latviešu strēlnieku pulku virsnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 359. 27.12.1916.

BAUMANIS Augusts * 18.06.1880. + 07.03.1938.
                Kurpnieku amatu meistars,
                Zemgales tirgotāju krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Jelgavas amatnieku biedrības līdz dibinātājs.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 57. 11.03.1938.

BAUMANIS Emīls Jāņa d. * + 19.07.1927.
                Provizors.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Kr. Barona 114-2.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 159. 21.07.1927.

BAUMANIS Ernests * 01.01.1876. + 09.11.1937.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Nacionālās Darba savienības transporta kooperātīva valdes loceklis.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 255. 09.11.1937.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 256. 10.11.1937.

BAUMANIS Jānis * + 16.02.1926.
                Sīpeles un apkārtnes savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 44. 25.02.1926.

BAUMANIS Jānis * + 12.10.1926.
                Latvijas apavu amatnieku rūpnieku biedrības biedrs,
                Latvijas labtempliešu biedrības lektors.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 230. 13.10.1926.

BAUMANIS Jānis Hugo * 49.g.v. + 06.01.1929.
                Slampes pagasta Līču māju īpašnieks.
                Slampes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 11. 14.01.1929.

BAUMANIS Jānis * + 01.03.1943.
                Pulkvedis leitnants,
                Kara Ministrijas spiestuves bijušais priekšnieks,
                C.N. Mašīnu parka priekšnieks.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 53. 04.03.1943.

BAUMANIS Kārlis * + 31.10.1928.
                A/S Iļģeciema alus darītavas ierēdnis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 01.11.1928.

BAUMANIS Kārlis * 63. g. v. + 03.01.1940.
                Podnieks.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 4. 05.01.1940.

BAUMANIS Kārlis * + 16.10.1941.
                Krājaizdevu sabiedrības „dzintars” valdes loceklis,
                Kafejnīcas restorāna Nr. 11 direktors.
                Meža kapos R., Doma draudzes nodalījumā.
                                                                „Tēvija” # 97. 21.10.1941.

BAUMANIS Lilija Elizabete * + 17.04.1939. Limbažos
                Valsts himnas autora meita.
                Limbažu kapos.
                                                                „Brīva Zeme” # 87. 19.04.1939.

BAUMANIS Marija * + 31.10.1925.
                Kandavas apvienotas pamatskolas skolotāja,
                Kandavas aizsardžu pulciņa valdes locekle.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 250. 06.11.1925.

BAUMANIS Matilde dz. Starks * + 21.12.1939.
                Rīgas ev. lut. Sv. Jāņa I draudzes dāmu komitejas priekšniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 23.12.1939.

BAUMANIS Nikolajs Reiņa d. * + 25.04.1922.
                Grāmatvedis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 94. 28.04.1922.

BAUMGARTS Ieva * + 03.05.1943.
                Namīpašniece Ventspilī.
                Pilsētas kapos Ventspilī.
                                                                “Ventas Balss” # 34. 07.05.1943.

BAUMHAMERS Alberts * + 18.12.1924.
                Dzelzceļu virsvaldes mašīnu direkcijas ierēdnis.
                Jēkaba draudzes kapos R.; dz. Kurmanova 20.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 19.12.1924.

BAURIS Jānis * + 27.01.1940.
                Mārsnēnu pagasta pašvaldības sekretārs,
                Mārsnēnu krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu saviesīgās biedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu meliorācijas sabiedrības „Tērce” valdes loceklis,
                Mārsnēnu I kuļmašīnu īpašnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu II kuļmašīnu īpašnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu Lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Mārsnēnu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                                                               „Brīvā Zeme” # 24. 30.01.1940.

BAUŠENIEKS Žanis * 22.12.1900. + 19.07.1936.
                Rīgas muitnīcas noliktavas pārzinis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 163. 23.07.1936.

BEBRE Jānis * 57. g. v. + 04.07.1924.
                Rīgas metālstrādnieku savienības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 149. 07.07.1924.

BEBRIS Aleksandrs * + 03.04.1916.
                Baltijas latviešu bēgļu apgādāšanas komitejas loceklis,
                Latviešu Centrālā sazināšanas biroja darbvedis Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 06.04.1916.

BEBRIS Jānis * 1850. + 22.03.1927.
                Skolotājs.
                Lejas kapos Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 66. 23.03.1927.

BEBRIS Jānis * 46.g.v. + 18.04.1928.
                Jēkabpils Vēstneša atbildīgais redaktors.
                Jēkabpils pareizticīgo kapos.
                                                                „Jēkabpils vēstnesis” # 15. 20.04.1928.

BEBRIS Jānis * 14.06.1870. + 18.06.1930.
                Latvijas tirdzinieku apvienības goda biedrs un bijušais padomes loceklis,
                Galvenās tirdzniecības rūpniecības nodokļu komisijas loceklis,
                Latvijas lauksaimniecības organizāciju centrālās kredītbiedrības padomes loceklis,
                Saimnieciskā centra pirmais priekšsēdētājs un padomes loceklis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 136. 20.06.1930.

BEBRIS Nikolajs * 34. g. v. + 01.01.1927.
                Farmaceits.
                Lejas kapos Cēsīs, dz. Gaujas 7/9, Cēsīs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 4. 07.01.1927.

BEBRIS Raimonds * + 13.06.1940.
                Pulkvedis,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                Latvijas Vanagu biedrības priekšnieks, vanags virsaitis,
                P/S „Biografiskais Archivs” valdes loceklis,
                Augšāmcelšanas ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Korporācijas Fraternitas Academica filistrs,
                A/S „Tabaka” valdes loceklis,
                Latvijas preses biedrības biedrs.
                15.06.1940. Brāļu kapos Rīgā.
                                                               „Brīvā Zeme” # 131. 13.06.1940.

BEBRUPS Ferdinands * + 05.05.1923.
                Centrālās savienības „Konzums“ darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 09.05.1923.

BĒCIS Kārlis * + 04.05.1928.
                Dzelzceļu iecirkņa ārsts Cēsīs.
                Tirzas kapos; dz. Tirzas pag. „Bēčos”.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 102. 08.05.1928.

BECKMANN John * + 01.09.1932.
                Štaueru firmas „Geo M. Beckmann” līdzīpašnieks.
                Doma draudzes kapos.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 198. 03.09.1932.

BEDEICIS Zigfrīds * + 27.10.1943.
                Lubānas Krāču māju īpašnieks.
                03.11.1943. Lubānas kapos.
                                                               „Tēvija” # 266. 12.11.1943.

BEGKINDS Indriķis * + 06.05.1937.
                Koku šķirotājs,
                Latvijas koku šķirotāju biedrības biedrs.
                Baltās baznīcas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 07.05.1937.

BEISONS Antons * 40. g. v. + 14.04.1924.
                Maiznieks.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 19.04.1924.

BEITANS Valdis * 22. g. v. + 25.06.1924.
                Stud. jur.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 141. 27.06.1924.

BEITNERS Lūcija * + 07.08.1927.
                Smiltenes valsts vidusskolas skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 176. 10.08.1927.

BEĶERS Alfrēds * 1896. +01.02.1936.
               Cēsu 5.kājnieku pulka kapteinis.
               09.02.1936.Brāļu kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 29. 05.012.1936.

BEKERS Anna dz. Gerehts * + 27.04.1940. Tirzā
                Mag. rer. nath.
                03.05.1940. Meža kapos Rīgā; dz. Tirzas mācītāju mājā.
                                                               «Brīvā Zeme” # 98. 01.05.1940.

BEJERS Jēkabs * + 05.04.1942.
                Vaiņodes skolotājs.
                Vaiņodes kapos.
                                                               “Tēvija” # 86. 15.04.1942.

BEĶERIS Andrejs * + 06.07.1942.
                Drēbnieku meistars.
                Liepājas kapos.
                                                               „Tēvija” # 153. 07.07.1942.

BEKERS Fridrihs * + 22.11.1930.
                Bij. Tukuma virsmežzinis,
                Mežu revidents,
                Latvijas mežkopju savienības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 267. 25.11. 1930.

BEĶERIS Herberts * + 25.09.1943.
                Kuģa mehāniķis.
                Vecajos kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 239. 13.10.1943.

BEKERS Jānis * 23.05.1868. + 09.04.1933.
                Talsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                15.04.1933. Talsu Antiņu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 83. 11.04.1933.

BEĶERIS Jānis * 23.07.1856. + 17.12.1936.
                II Pārdaugavas krājaizdevu sabiedrības bijušais valdes loceklis.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 19.12.1936.

BEĶERIS Voldemārs * 23.08.1881. + 1941. VI
                Zvērināts advokāts.
                                                                “Tēvija” # 23. 26.07.1941.

BEĶIS Jānis * 24.03.1847. + 29.11.1937.
                Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris,
                Odzienas pagasta valde,
                Vietalvas labdarības biedrība,
                Vietalvas un Odzienas krājaizdevu sabiedrība,
                Odzienas uguns apdrošināšanas biedrība.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 279. 08.12.1937.

BEKMANIS Augusts * + 03.01.1942.
                Zvārdes pagasta aptiekārs.
                                                                „Tēvija” # 9. 12.01.1942.

BEKMANIS Jānis * 11.10.1867. + 04.02.1937.
                Kuģu mehāniķis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 30. 06.02.1937.

BEKMANS Jēkabs Toma d. * + 21.04.1920.
                Rēzeknes kājnieku pulka virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 96. 27.04.1920.

BEĻAJEVS Porfirijs Zahara d. * + 10.09.1924.
                Rīgas apgabaltiesas arhivārs.
                Vecticībnieku kapos R.; dz. Matīsa 27-39.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 207. 12.09.1924.

BELANCEVS Jevgeņijs Jevgeņija d. + 13.08.1943. Rīgā
                Bijušais virsnieks un kara ierēdnis.
                16.08.1943. Pokrova kapos R.
                                                               „Tēvija” # 190. 16.08.1943.

BELDAU Roberts Roberta d. * + 24.04.1921.
                Kapteinis,
                Vidzemes divīzijas saimniecības pārvaldes sevišķo uzdevumu virsnieks.
                27.04.1921. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 92. 26.04.1921.

BELDAVS Jānis * 19.12.1876. + 13.12.1935.
                Tālbraucēju kapteinis.
                18.12.1935. Baltas baznīcas kapos R.; dz. Kapseļu 1, R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #286. 16.12.1935.

BELDAVS Kārlis Voldemārs * +01.02.1936.
               Dr. theol. h. c.
               Mācītājs.
               05.02.1936. Beķu kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 27. 03.012.1936.

BELDAVS Konstantīns Haralds * + 06.06.1935.
               Atvaļināts virsnieks,
               Agronoms.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #128. 08.06.1935.

BELJANIS Kārlis * + 25.03.1942.
                Zemes ierīcības departamenta mērnieks revidents.
                                                               “Tēvija” # 76. 01.04.1942.

BELTE Matīss * + 10.04.1924.
                Tirgotājs.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 87. 14.04.1924.

BEMHENS Roberts * + 29.06.1927.
                Aviācijas pulka lidotājs seržants.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 142. 29.06.1927.

BĒMS Aleksandrs * +01.12.1933.
                Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrības biedrs.
                Matīsu kapos; dz. Daugavpils 49-92.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 273. 04.12.1933.

BĒMS Ernests * 17.07.1870. + 08.12.1937.
                Podnieku amata meistars.
                Sv. Trīsvienības kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 280. 09.12.1937.

BĒMS Jānis 69. g. v. + 02.01.1933.
                Rīgas namu īpašnieku krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs.
                Meža kapos R.; dz. Brīvības 2-4.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 2. 03.01.1933.

BĒMS Kristiāns Alfrēds * 09.11.1901. + 27.08.1939.
                Firmas „Leo Bēms un dēls“ šefs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 194. 29.08.1939.

BENCINGERS Jmanuels * + 12.03.1935.
               Profesors, Dr. phil. Et Dr.theol. h. C.
               15.03.1935. izvadīšana, dz. Antonijas 15a, R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #61. 14.03.1935.

BENCINS Vilis * 61. G. v. + 1944.
                Lažas pagasta „Kalužu” māju īpašnieks.
                Lažas kapos.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 174. 28.07.1943.

BĒNIŅŠ Dāvis * + 25.06.1938. Baižkalna pag.
                Baižkalna pagasta bij. padomes priekšsēdētājs,
                Baižkalna lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Baižkalna savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                Dz. Bēniņos, Baižkalna pagastā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 152. 29.06.1938.

BĒNIŅŠ Reinholds * 05.12.1866. + 24.05.1937.
                Privātadvokāts.
                Jēkabpils ev. lut. draudzes kapos.
                                                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 21. 27.05.1937.

BENJAMIŅŠ Antons * 13.07.1860. + 14.06.1939.
                Jaunāko ziņu šefs redaktors izdevējs,
                Žurnāla „Atpūta“ šefs redaktors izdevējs,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vice priekšsēdētājs,
                Latvijas preses biedrības biedrs,
                Rīgas patrimoniālās ugunsdzēsēju biedrības goda biedrs,
                Namīpašnieks Blaumaņa 9, Brīvības 67/69, Valdemāra 23,
                Latvijas jahtkluba biedrs,
                Lielvārdes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības goda biedrs,
                Rīgas Jūrmalas palīdzības un labdarības biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 132. 15.06.1939.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 133. 16.06.1939.

BEŅĶIS Sīmanis * + 09.01.1937.
                Rīgas rūpnieku savstarpējās palīdzības biedrības biedrs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 09.01.1937.

BENSONS Emīls * 14.02.1908. + 05.01.1944. Austrumu frontē
                Rīgas brīvprātīgo policijas pulka virsleitnants.
                                                                “Tēvija” # 17. 21.01.1944.

BĒNUSS Rūdolfs * 12.12.1881. + 27.01.1940. Daugavpilī
                Cand. jur.
                02.02.1940. Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 25. 31.01.1940.

BERENS von RAUTENFELDS Maksis * + 23.06.1920. Ludzā
                Tukuma kājnieku pulka virsleitnants.
                Hugh Carlile.
                02.07.1920. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 145. 30.06.1920.

BERENTS Pauls *27.10.1866. + 04.04.1935.
                Dr. theol. h. c.
                08.04.1935. Lielajos kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #80. 05.04.1935.

BERGERS Julius * + 18.11.1930. Varšavā
                A/S Pirmā Latvijas gumijas fabrikas „Varonis“ līdzstrādnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 20.11. 1930.

BERGERS Roberts * + 23.09.1935.
               Maiznieku meistars.
               26.09.1935. Torņakalna kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #218. 25.09.1935.

BERGHOLZS Kārlis * 20.05.1857. + 16.05.1935.
               Podnieku meistars Bauskā.
               21.05.1935. Bauskas pilsētas kapos: dz. Upes ielā 1, bauskā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #111. 18.05.1935.

BERGMANIS Alfrēds * 47. g. v. + 09.01.1924.
                Valsts zvērināts mērnieks,
                Zemes vērtēšanas virs komisijas virs taksators.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 84. 10.04.1924.

BERGMANIS Anna dz. Bergmanis * + 11.02.1937.
                Jelgavas pilsētas aizsardžu pulciņa aizsardze,
                Jelgavas Sv. Annas sieviešu palīdzības komitejas valdes locekle,
                Jelgavas namīpašnieku biedrības biedrs,
                Jelgavas kredītsabiedrības direktora dzīves biedre.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 34. 11.02.1937.

BERGMANIS Ferdinands * 30.03.1911. + 16.02.1940.
                Jaunās Ģertrūdes baznīcas ērģelnieks.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1940.

BERGMANIS Fricis * + 15.01.1926. Bauskā
                Notārs,
                Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrības Bauskas nodaļas biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 19.01.1926.

BERGMANIS Fricis * + 08.11.1931.
                A/S „Feniks” kalējs.
                Matīsu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 254. 11.11.1931.

BERGMANIS Ģederts Augusts * + 02.09.1939. Jelgavā
                Atv. pulkvedis leitnants.
                Baložu  kapos Jelgavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 200. 05.09.1939.

 BERGAMNIS Indriķis Artūrs * + 26.11.1926.
                Netiešo nodokļu departamenta darbinieks.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 270. 30.11.1926.

BERGMANIS Jānis * + 04.08.1924.
                Lielvārdes krājaizdevu sabiedrības grāmatvedis,
                Lielvārdes pagasta „Straumes“ māju saimnieks.
                Lielvārdes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 175. 06.08.1924.

BERGMANIS Jānis * + 15.08.1930.
                Zaļenieku pagasta padomes loceklis un bijušais priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 184. 18.08.1930.

BERGMANIS Jānis * + 28.01.1932.
                Cietuma departamenta inženieris tehnologs,
                Rīgas pilsētas amatnieku skolas un tehnikuma skolotājs,
                Latvijas Universitātes studentu biedrības Zemgalija biedrs,
                Zemgalija filistru biedrības vecbiedrs.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 22. 29.01.1932.

BERGMANIS Jānis * + 27.09.1936.
                Latgales artilērijas pulka kapteinis.
                04.10.1936. Jelgavas Baložu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 223. 01.10.1936.

BERGMANIS Jānis * + 19.08.1939.
                Rīgas XI nodokļu iecirkņa vecākais kancelejas ierēdnis.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 188. 22.08.1939.

BERGMANIS Kārlis * + 02.08.1925.
                Sv. Jāņa ģildes drēbnieku zeļļu palīdzības un bēru kases biedrs.
                Jēkaba draudzes kapos R.; dz. Rēveles 50.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 168. 01.08.1925.

BERGMANIS Pēteris * 17.09.1856. + 02.01.1943.
                Aldaris.
                Lielajos kapos R., Reformatoru draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 4. 06.01.1943.

BERGMANIS Roberts Vilhelms * 26.06.1900. + 08.12.1942.
                Mehāniķis.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 292. 16.12.1942.

BERGS Alfrēds * + 13.12.1942.
                Dr.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 292. 16.12.1942.

BERGS Arnolds Jākaba d. * + 05.04.1922. Maskavā
                Bij. 3. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka praporščiks,
                visu jūra krustu kavalieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 112. 22.05.1922.

BERGS Artūrs * 18.10.1909. + 05.04.1944. Austrumu frontē
                Haupšturmfīrers,
                Dzelzs Krusta I un II klases kavalieris,
                Kara Nopelnu Krusta II klases ar šķēpiem kavalieris,
                Triciena nozīmes sudrabā kavalieris.
                                                                „Tēvija” # 97. 26.04.1944.

BERGS Eduards * + 21.11.1923.
                Valsts darbinieku centrālās ambulances ārsts,
                Rīgas pilsētas bērnu slimnīcas ārsts konsultants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 23.11.1923.

BERGS Eduards * 01.01.1899. Zaļenieku pag. + 24.06.1931.
                Dr.,
                Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcas ambulances ārsts,
                Letonika filistrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 137. 26.06.1931.

BERGS Heinrihs * +  28.02.1939.
                Muziķis.
                Jēkaba kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 52. 04.03.1939.

BERGS Jānis * 04.12.1869. Zaļenieku pag. + 25.12.1927.
                Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultātes profesors,
                Latvijas agronomu biedrības biedrs,
                Latvijas Universitātes studējošo atturības biedrības filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 292. 28.12.1927.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 147. 04.07.1936.

BERGS Jēkabs * + 09.11.1931.
                Rīgas valsts tehnikuma Mēhanīkas nodaļas instruktors.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Ģertrūdes 22/24.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 255. 12.11.1931.

BERGS Jūlijs * + 1941.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Baltas baznīcas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 26.04.1941.

BERGS Kaspars * 78. g. v. + 22.10.1922.
                Doles Pulkarnes mednieku biedrības dibinātājs,
                Doles Lejas  kaula zvejnieku grupas biedrs,
                Firmas „Strauch & Kruhmin“ priekštvaikoņa „Dole“ kapteinis.
                29.10.1922. Katlakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 242. 26.10.1922.

BERGS Kristaps * + 1942.
                Namīpašnieks Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 41. 18.02.1942.

BERGS Lavīze * + 02.04.1925.
                Cand. phil.,
                Ducmaņu Jaunauces kapos; dz. Jaunauces „Irbenos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 76. 03.04.1925.

BERGS Oskars * + 30.05.1936.
                Rīgas pilsētas 34. pamatskolas skolotājs,
                Latvijas skolotāju krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                                                                                “Jaunākās Ziņas” # 123. 04.06.1936.

BERGS Pēteris * + 11.9.1926.
                Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs,
                Kuģu būvētavas „M. Eller & P. Bergs“ līdzīpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 205. 14.09.1926.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 206. 15.09.1926.

BERGS Šarlote Mārtiņa m. dz. Balodis *21.06.1854. +13.07.1928.
                Berga bazāra īpašniece.
                Bij. Rīgas latviešu labdarības biedrības skolas kuratorijas darbiniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 156. 16.07.1928.

BERGSONS Gerts Ginters * 18.04.1907. + 16.08.1942. Austrumu frontē
                Zonderfīrers.
                                                               „Tēvija” # 217. 19.09.1942.

BERKERTS Eduards * + 25.02.1939.
                Rīgas prefektūras vecākais darbvedis.
                                                                “Brīvā zeme” # 48. 27.02.1939.

BERKHOLCS Elīzabete Vilhelmīne dz. Goldbergs * 90. g. v. + 27.05.1927.
                Bellovue viesnīcas īpašniece.
                Pētera draudzes kapos R.; dz. Raiņa 33.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 119. 30.05.1927.

BERIŅŠ Fricis * + 01.11.1943.
                Kalēja amata meistars.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 257. 03.11.1943.

BERĶE Miķelis * + 06.06.1942.
                Priekules pagasta valdes sekretārs,
                Priekules krājaizdevu sabiedrības priekšnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 131. 09.06.1942.

BERĶIS Heinriks Jēkaba d. * 39. g. v. + 14.06.1925.
                „Dwinoless Export Ltd“ koku šķirotājs.
                Brāļu kapos R.; dz. M. Nometņu 23/25.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 131. 16.06.1925.

BERĶIS Jānis * + 16.12.1930.
                Latvijas augļu tirgotāju biedrības dibinātājs.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 20.12.1930.

BERĶIS Juris * 1867. Saikavas pag. + 28.03.1939.
                Pensionēts miertiesnesis.
                Visagala kapos Meirānu pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 74. 30.03.1939.

BERĶIS Mārcis * 39. g. v. + 30.10.1925.
                Bij. Aizputes apriņķa nodokļu inspektors.
                Aizputes pilsētas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 247. 03.11.1925.

BERĶIS Pēteris * + 23.12.1923.
                Pasta un telegrāfa virsvaldes galveno darbnīcu darbiniek.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 291. 29.12.1923.

BERĶIS BERGS Līze dz. Ozoliņš * + 07.02.1941.
                Bij. namīpašniece.
                Lielajos kapos R.; dz. Pērnavas 38.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 36. 11.02.1941.

BERKULIS Jēkabs * + 27.03.1936.
               Skolotājs.
               03.04.1936. Alūksnes kapos; dz. Jāņakalna 41.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 75. 31.03.1936.

BERLOVS Miķelis * + -6.02.1935.
               Profesors,
               A/S pirmais privātais lombards valdes loceklis.
               08.02.1935. Pokrova kapos R.; dz. Stabu 93-8, R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #32. 07.02.1935.

BERMAKS Andrejs * 10.10.1889. + 30.07.1942.
                Ventspils baptistu draudzes mācītājs.
                Meža kapos Ventspilī.
                                                               “Ventas Balss” # 60. 31.07.1942.
                                                               „Tēvija” # 175. 01.078.1942.

BERNAVS Jānis * 80.g.v + 17.11.1942.
                Sējas pagasta Ratnieku māju īpašnieks.
                Sņiķeru kapos Krimuldas pagastā.
                                                               „Tēvija” # 273. 24.11.1942.

BERNERS Konstantīns * + 11.07.1936.
                Dzelzceļnieku biedrības Jelgavas nodaļas biedrs.
                Pareizticīgo kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 154. 13.07.1936.

BERNHARDS Mārtiņš Reinholds * + 04.11.1936.
                Tālbraucēju kapteinis,
                Valmieras latviešu strēlnieku pulka virsnieks.
                Baltas baznīcas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 252. 05.11.1937.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 253. 06.11.1937.

BERNOVSKIS Zelma * 11.09.1905. + 14.07.1927.
                Jēkabpils apvienoto biedrību bērnu dārza skolotāja.
                Jēkabpils kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 159. 21.07.1927.

BĒRS Ādolfs * 14.11.1858. + 08.02.1932.
                Tālbraucēju kapteinis.
                12.02.1932. Mārtiņa kapos Rīgā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 32. 10.02.1932.

BĒRS Alma * + 17.07.1925.
                Dr.,
                Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas veselības punkta ārste,
                Liepājas pilsētas slimnīcas ārste.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 157. 20.07.1925.

BĒRS Juris * + 14.03.1937.
                Skrundas pagasta padomes priekšsēdētājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 61. 16.03.1937.

BĒRS Kārlis * + 09.05.1930.
                Rēzeknes telefona kantora montieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 105. 12.05.1930.

BERTALS Aleksandrs Jāņa d. * + 24.09.1930.
                Atvaļināts virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 220. 29.09.1930.

BERTHOLDS Albinus * + 1932.
                Cēsu pasta telegrāfa kantora priekšnieks.
                                               “Jaunākās Ziņas” # 132. 15.06.1932.

BERTIŅ BĒRZIŅŠ Otto * + 10.08.1935.
               14.08.1935. Meža kapos R.; dz. Marijas 67/69. R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #181. 13.08.1935.

BĒRZE Roberts * + 01.12.1930.
                Dzelzceļu centrālās aptiekas provizors.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 274. 03.12.1930.

BERZINSKIS Jānis * 58. g. v. + 18.04.1923.
                Lielvircavas skolotājs.
                22.04.1923. Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 84. 20.04.1923.

BĒRZIŅŠ Aleksandrs * + 19.05.1943.
                Skolotājs.
                Piņķu draudzes Jāņa kapos.
                                                               „Tēvija” # 119. 22.05.1943.

BĒRZIŅŠ Alfrēds 01.02.1885. + 09.11.1937. Biķernieku sanatorijā
                Salacgrīvas krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs,
                Salacgrīvas saviesīgās biedrības valdes loceklis,
                Salacas pagasta revīzijas komisijas priekšnieks,
                Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis zivkopības un zveju sekcijas vice priekšsēdētājs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 258. 12.11.1937.

BĒRZIŅŠ Arnolds * 02.04.1890. + 26.07.1943. Rīgā
                Jēkabpils zemesgrāmatas nodaļas priekšnieks,
                Kalpakietis.
                Sniķeres pagasta Sīluču kapos, dz. Sniķeres pagasta Dzeršos.
                                                               „Tēvija” # 175. 29.07.1943.

BĒRZIŅŠ Augusts Augusta d. * 38. g. v. + 31.03.1941.
                Jurists.
                06.04.1941. Liepupes kapos; dz. Stienes pag. „Ceplīšos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 81. 03.04.1941.

BĒRZIŅŠ Augusts * 30.09.1878. + 01.07.1941.
                Skolotājs.
                10.07.1941. Kārzdabas kapos; dz. Cesvaines Krieviņos.
                                                                “Tēvija” # 25. 29.07.1941.

BĒRZIŅŠ Dore dz. Skuja * 7. G. v. + 21.10.1927.
                Namīpašniece Rēveles # 61.
                Jēzus kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 239. 22.10.1927.

BĒRZIŅŠ Dore dz. Miķelsons * + 27.10.1928.
                Doles pagasta Rudzīšu māju īpašniece.
                Doles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 248. 01.11.1928.

BĒRZIŅŠ Eduards * 47. g. v. + 06.05.1928.
                Podnieks.
                Matīsa kapos R., Pāvila draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 04.05.1928.

BĒRZIŅŠ Eižens * 14.09.1896. + 08.04.1944.
                Latvijas dzelzceļu virsvaldes bij. tarifu nodaļas vadītājs,
                18.04.1944. Skrīveru kapos, dz. Skrīveru pag. Puntužos.
                                                                „Tēvija” # 85. 12.04.1944.

BĒRZIŅŠ Elza * 01.05.1902. + 26.08.1931.
                Finansu ministrijas notariāta ierēdne.
                Meža kapos R.; dz. Rēveles 90-7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 191. 28.08.1931.

BĒRZIŅŠ Emma * + 17.04.1929.
                Valsts Rīgas leprozorijas grāmatvede.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 89. 22.04.1929.

BĒRZIŅŠ Fricis * 59. g. v. + 31.03.1941.
                Mežsargs.
                Smiltiņu kapos, Zantes pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 81. 03.04.1941.

BĒRZIŅŠ Ģederts * + 02.03.1928.
                Aptiekārs.
                Doles draudzes baznīcas valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 69. 24.03.1928.

BĒRZIŅŠ Gustavs * + 03.03.1926.
                Kalēju meistars.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 52. 06.03.1926.

BĒRZIŅŠ Herberts * 28.07.1895. v. st. + 30.01.1925. Lielsesavā
                Dr., Lielsesavas pagasta ārsts.
                07.02.1925. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 27. 04.02.1925.

BĒRZIŅŠ Hermanis * 42. g. v. + 07.12.1924.
                Latviešu elektrotehniķu savienības darbinieks,
                Firmas „Jānis Gulbis un biedrs“ līdzstrādnieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 285. 10.12.1924.

BĒRZIŅŠ Heinrihs * + 28.05.1935.
               Tirgotājs.
               02.06.1935. Kalnciema Puča kapos; dz. Peldu 6/10, Bulduros.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #121. 31.05.1935.

BĒRZIŅŠ Iraida * + 26.10.1937.
                Saikavas pagasta aizsardžu pulciņa priekšniece,
                Saikavas pagasta lauksaimniecības biedrība.
                                                                “Brīvā zeme” # #247. 30.10.1937.

BĒRZIŅŠ Jānis * 70. g. v. + 07.03.1925.
                Namsaimnieks.
                Slokas pilsētas kapos; dz. Jūras 15, Slokā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 55. 10.03.1925.

BĒRZIŅŠ Jānis * 35. g. v. + 02.04.1926.
                Kapitāns.
                Striķu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” 76. 08.04.1926.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 02.08.1927.
                Rīgas tirgotājs,
                Rīgas tirgotāju un rūpnieku savstarpīgās kredītbiedrības padomes loceklis.
                Pāvila draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 171. 04.08.1927.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 07.10.1927.
                Lazdonas draudzes kora diriģents.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 231. 13.10.1927.

BĒRZIŅŠ Jānis Pētera d. * 28.05.1871. Burtnieku pag. + 16. 02.1929. Rīgā
                Tirgotājs,
                Rencēnu pagasta Penču māju īpašnieks.
                Ģertrūdes draudzes kapos; dz. Bruņinieku 49, Rīgā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 40. 18.12.1929.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 04.08.1931.
                Vīntirgotājs,
                Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 172. 06.08.1931.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 1931.
                Rūpnieks,
                Latvijas rūpniecības un amatniecības savienības loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 198. 05.09.1931.

BĒRZIŅŠ Jānis * 44.g.v. + 1932.
                Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                25.03.1932. Raiņa kapos R.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 67. 23.03.1932.

BĒRZIŅŠ Jānis Andreja d.* 45.g.v. + 15.10.1932.
                Rīgas muitas eksperts.
                19.10.1932. Pokrova kapos Rīgā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 236. 18.10.1932.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 21.02.1933.
                Zvērināts advokāts.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 43. 22.02.1933.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 45. 20.02.1941.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 29.03.1935.
                Mīlgrāvja pārtikas biedrības valdes loceklis,
                Ziemeļblazma valdes loceklis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #78. 03.04.1935.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #80. 05.04.1935.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 02.05.1935.
               Cand. oec.,
               Administratīvais pulkvedis leitnants.
               Korporācijas Fraternitas Livonica filistrs dibinātājs.
               04.05.1935. Meža kapos R., Atmodas draudzes nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #99. 03.05.1935.

BĒRZIŅŠ Jānis * 25.g.v. + 05.08.1935.
               Telegrāfa V rajona tehniķis.
               11.08.1935. Smiltenes kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #179. 10.08.1935.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 17.12.1935.
                Vidzemes artilērijas pulka virsdienesta seržants.
                21.12.1935. Garnizona kapos R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #290. 20.12.1935.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 16.02.1941.
                Būvtehniķis.
                Meža kapos R., Ģertrūdes draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 45. 20.02.1941.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 17.04.1941.
                Latvijas Valsts Universitātes docents.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 96. 20.04.1941.

BĒRZIŅŠ Jānis Jāņa d. * 76.g.v. + 12.10.1941.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 94. 17.10.1941.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 12.12.1941.
                Cēsu pilsētas draudzes pērminders, padomes un valdes loceklis.
                Bērzaines kapos.
                                                                „Tēvija” # 142. 13.12.1941.

BĒRZIŅŠ Jānis * 72.g.v. + 18.06.1942.
                Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                Trīsvienības kapos R.; dz. Kundziņsalas VII šķērslīn. 17.
                                                               „Tēvija” # 141. 20.06.1942.

BĒRZIŅŠ Jānis * + 18.06.1943.
                Vangažu draudzes valdes un padomes loceklis, pērminderis.
                                                               „Tēvija” 147. 26.06.1943.

BĒRZIŅŠ Jānis * 03.07.1896. + 05.03.1944.
                Mehāniķis.
                Ērgļu pareizticīgo kapos; dz. Ērgļu pag. „Briežkalnos”.
                                                                “Tēvija” # 59. 10.03.1944.

BĒRZIŅŠ Jēkabs * + 01.09.1943.
                Liepājas piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Grobiņas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Grobiņu pagasta „Pūrānu” māju īpašnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 206. 04.09.1943.

BĒRZIŅŠ Juris * 12.01.1852. + 29.05.1927.
                Tālbraucēju kapteinis.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 120. 31.05.1927.

BĒRZIŅŠ Jorģis * + 20.01.1925.
                Namīpašnieks Krāsotāju 19,
                Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļas ierēdnis.
                Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 17. 22.01.1925.

BĒRZIŅŠ Jūle dz. Bērziņš * 49. g. v. + 03.10.1924.
                Doles pagasta „Mellup“ māju saimniece.
                Doles pag. kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 06.10.1924.

BĒRZIŅŠ Kārlis * 25. g. v. + 09.05.1916.
                Drogists.
                Matīsa kapos R.; dz. Maskavas 189.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 133. 13.05.1916.

BĒRZIŅŠ Kārlis * + 30.07.1917. Krapes pag.
                Ceturtās Rīgas savstarpējas kredītbiedrības ierēdnis.
                Meža kapos R.
                                                                „Baltijas Vēstnesis” # 99. 04.08.1917.

BĒRZIŅŠ Kārlis * + 01.03.1931.
                Galdnieka meistars,
                Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības kārtībnieks.
                Lielajos kapos R.; dz. Brīvības 85-15.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 50. 04.03.1931.

BĒRZIŅŠ Kārlis * + 16.07.1931.
                Maiznieks.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 156. 18.07.1931.

BĒRZIŅŠ Kārlis * 94.g.v. + 05.05.1940.
                Valmieras pagasta Stoķu māju īpašnieks.
                Burtnieku Jaunajos kapos.
                                                               «Brīvā Zeme” # 102. 07.05.1940.

BĒRZIŅŠ Krišjānis * 61.g.v. + 13.01.1935.
               Galdnieku meistars.
               17.01.1935. Matīsa Pavila draudzes kapos, dz. Matīsa 85.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #13. 16.01.1935.

BĒRZIŅŠ Lidija dz. Calbergs * 18.05.1893. + 08.02.1925.
                Eķengrāves miesta pamatskolas skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 34. 12.02.1925.

BĒRZIŅŠ Lionels Džeroms * 27.g.v. + 10.09.1943. Austrumu frontē
                Latvijas kara flotes leitnants.
                Austrumu frontes Brāļu kapos.
                                                               „Tēvija” # 235. 07.10.1943.

BĒRZIŅŠ Ludvigs * + 01.03.1925. Ropažos
                Ordinēts mācītājs,
                Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes docents,
                Bij. Rīgas pilsētas 2. vidusskolas skolotājs,
                Bij. Latviešu izglītības biedrības vidusskolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 50. 03.03.1925.

BĒRZIŅŠ Maigonis *23.11.1902. +27.12.1933.
                Rīgas pilsētas 15. pamatskolas skolotājs,
                Mākslinieks,
                Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs.
                01.01.1934. Meža kapos Rīgā; dz. Brīvības 124-2.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 293. 30.12.1933.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš * + 14.10.1923.
                Slokas kūdras fabrikas pārziņa palīgs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 234. 19.10.1923.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš * + 16.04.1932.
                Mazsaimnieku biedrības Monrepo goda biedrs un padomes loceklis.
                Raiņa kapos Rīgā,; dz. Kaukāza 5.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 87. 20.03.1932.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš * 06.11.1866. + 1935. XII 05.
                Aleksandra brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                1935. XII 08. Torņakalna kapos R.; Dz. Zaķusalas Krastmalas 11.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #278. 06.12.1935.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš * 83.g.v. + 10.05.1937.
                Seces pagasta Kauļu māju īpašnieks.
                Lulišu kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 106. 13.05.1937.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš * 54. g.v. + 30.04.1939.
                Tvaikoņa „Abava“ pirmais mehāniķis.
                Meža kapos R. Jāņa draudzes nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 05.05.1939.

BĒRZIŅŠ Mārtiņš * + 05.05.1939.
                Sv. Ģertrūdes 1. latviešu draudzes padomes loceklis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 104. 09.05.1939.

BĒRZIŅŠ Matīss * + 18.07.1941.
                Vara kalējs,
                Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības goda biedrs.
                Vecajos kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 17. 20.07.1941.

BĒRZIŅŠ Nikolajs * + 06.06.1924.
                Stud. chem.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 128. 07.06.1924.

BĒRZIŅŠ Nikolajs * 26.g.v. = 01.01.1942.
                Bijušais iršu pagasta virs kārtībnieks.
                Sausnējas pareizticīgo kapos; dz. Liepkalnes pag. Vecniedrēnos.
                                                                „Tēvija” # 3. 05.01.1942.

BĒRZIŅŠ Otto * +31.12.1944.
                Leģionārs no Skrīveriem,
                Dzelzs Krusta II šķiras kavalieris.
                                                                “Ventas Balss” # 24. 23.03.1945.

BĒRZIŅŠ Pēteris * 63. g. v. + 03.10.1920.
                Piņķu pagasta „Garozu“ māju saimnieks.
                Piņķu Nikolaja kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 04.10.1920.

BĒRZIŅŠ Pēteris Arnolds * + 25.03.1929.
                Aizsargu rotas komandieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 72. 30.03.1929.

BĒRZIŅŠ Pēteris * + 04.02.1944.
                Liepājas apgabaltiesas svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 32. 08.02.1944.

BĒRZIŅŠ Roberts * 68.g.v. + 07.06.1935.
               Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskolas virsskolotājs.
               Brāļu kapu komitejas valdes loceklis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #128. 08.06.1935.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #129. 12.06.1935.

BĒRZIŅŠ Roberts * 26.01.1872. + 29.12.1937.
                Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība,
                Salacgrīvas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība,
                Salacgrīvas krājaizdevu sabiedrība,
                Salacgrīvas pilsētas aizsargu nodaļa,
                Vecsalacas virsmežniecība.
                                                                „Brīvā Zeme” # 297. 31.12.1937.

BĒRZIŅŠ Rūdolfs * + 19.09.1936.
                Helmsing & Grimm prokurists.
                Jēzus draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 214. 21.09.1936.

BĒRZIŅŠ Teodors * 07.6.1914. Svētciema pag. + 13.05.1944. Austrumu frontē
                Latviešu policijas vienības virsleitnants.
                Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                „Tēvija” # 142. 19.06.1944.

BĒRZIŅŠ Vilis * 05.09.1889. + 24.10.1943.
                Doles pagasta Kanciņu māju īpašnieks.
                Doles kapos.
                                                               „Tēvija” # 253. 28.10.1943.

BĒRZIŅŠ Voldemārs Mārča d. * + 06.05.1926.
                „Jānis Gulbis un biedri“ elektrības uzņēmuma grāmatvedis,
                Latvijas grāmatvežu savienības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 100. 07.05.1926.

BĒRZIŅŠ Voldemārs * + 20.05.1932.
                Stud. arch.,
                Pasta un telegrāfa departamenta būvtehniķis.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 111. 21.05.1932.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 118. 30.05.1932.

BĒRZIŅŠ Zelma * 34. g. v. + 27.11.1937.
                Skolotāja.
                Limbažu draudzes kapos; dz. Jaunā 21, Limbažos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 271. 29.11.1937.

BĒRZKALNS Jānis * + 1935.
               Studentu biedrības Šalkons kommiltonis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #13. 16.01.1935.

BĒRZS Fricis * + 10.02.1943.
                Apavu fabrikas „Apavi” mehāniķis.
                Bārenbuša kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 36. 12.02.1943.

BĒRZUPE Mollija dz. Ozoliņš * + 09.02.1945.
                Latvijas pārtikas nodrošināšanas departamenta bij. referente.
                Jenas kapos.
                                                                “Tēvija” # 62. 13.03.1945.

BĒRZUPS Rūdolfs * 1890. Naukšēnu pag. + 1933.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 49. 01.03.1933.

BREŽINSKIS Teodors * 80.g.v. + 08.01.1943.
                Platones pagasta Seglenieku māju īpašnieks.
                Bērzakroga kapos.
                                                               „Tēvija” # 10. 13.01.1943.

BETHERS Arvīds * 27. g. v. + 25.12.1921.
                Bauskas J. Kļaviņas ģimnāzijas skolotājs.
                Sila kapos Jaunsaules pag.; dz. Jaunsaules pag. Kuģeļos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 2. 03.01.1922.

BETHERS Teodors * 10.02.1872. + 16.10.1921.
                Drēbnieku meistars.
                Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 238. 19.10.1921.

BĒTIŅŠ Eduards * + 24.12.1926.
                Rīgas palīdzības biedrības valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 294. 30.12.1926.

BĒTIŅŠ Ludvigs * 11.10.1956. + 12.06.1930.
                Profesors.
                15.06.1930. Sātu draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 130. 13.06.1930.

BĒTIŅŠ Teodors * 77.g.v.+ 10.03.1936.
               Rīgas dārzkopju biedrības dibinātājs.
               17.03.1936. Bērzmuižas kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 59 12.03.1936.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 60. 13.03.1936.

BĒZE Aleksandrs * + 09.12.1925.
                Latvijas linu tirdzniecības speciālistu biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 278. 10.12.1925.

BIALOGRODECKIS Pavels * + 25.02.1933.
                Satiksmes ceļu inženieris,
                Latvijas satiksmes ceļu inženieru biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 49. 01.03.1933.

BICKIS Jānis * + 18.12.1933.
                Agronoms,
                Priekuļu lauksaimniecības vidusskolas pirmais direktors,
                Baltijas bio – entomoloģiskas stacijas dibinātājs un vadītājs.
                22.12.1933. Priekuļu kaps.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 20.12.1933.

BICKIS Roberts + 12.01.1940.
                Doma baznīcas ķesteris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 11. 15.01.1940.

BIČEVSKIS Jānis * + 01.05.1928.
                Jelgavas apriņķa priekšnieks,
                Jelgavas 16. aizsargu pulka komandieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 04.05.1928.
               
BIČKUS Monika * + 21.07.1942.
                Namīpašniece Kr. Valdemāra 49, Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 169. 24.07.1942.

BIDDERS Miķelis * + 13.05.1940.
                Lielstraupes pagasta valdes loceklis,
                Lielstraupes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Straupes ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Straupes apvienotās lauksaimniecību pārvaldes loceklis,
                Straupes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Straupes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                Straupes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Lielstraupes pagasta Lielvabadnieku māju īpašnieks.
                Straupes draudzes kapos.
                                                               «Brīvā Zeme” # 107. 16.05.1940.

BIDEGS Jānis * + 21.02.1928.
                Valsts vidusskolas pieaugušiem bij. direktors,
                Valsts Rīgas komercskolas bij. skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 47. 27.02.1928.

BIEBERGERS Otto * + 16.03.1931.
                Rīgas tirgotājs.
                Lielajos kapos R.
                                                “Jaunākās Ziņas” # 62. 18.03.1931.

BIELAJS Klaudijs * + 09.05.1942.
                Rīgas Universitātes arhīva pārzinis.
                                                               „Tēvija” # 112. 16.05.1942.

BIERANTS Georgs * + 20.12.1941.
                Grobiņas pagasta valdes loceklis.
                                                “Kurzemes Vārds” # 148. 21.12.1941.

BIERICHS Ralfs * + 1935.
                Namsaimnieks.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #287. 17.12.1935.

BIERNIS Katrīne dz. Šķerstens * 85. g. v. + 14.10.1926.
                Babītes pagasta „Peles“ māju saimniece.
                Piņķu draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 233. 16.10.1926.

BIGGE Jānis Kristjānis * 25. g. v. + 1919. Maskavā
                Maskavas Universitātes absolvents,
                Izmeklēšanas tiesneša v. i. pie Maskavas tiesu palātas.
                29.03.1919. Maskavas kapos.
                Kristjānis Bigge.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 47. 27.02.1920.

BIKA Kārlis * 06.03.1874. + 17.01.1942.
                Akmeņkalēs.
                Lielajos kapos R.
                                                                „Tēvija” # 16. 20.01.1942.

BIĶERIS Aleksandrs * 1899. + 06.06.1942.
                Mākslas austuves A. Lukašinskis stelles meistars.
                Miķeļa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 131. 09.06.1942.

BIKŠA Kārlis * + 17.04.1938.
                Kandavas krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Kandavas pilsētas valdes loceklis,
                Kandavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs,
                Kandavas sadraudzīgās biedrības biedrs,
                Kandavas mednieku biedrības biedrs,
                Kandavas kūrorta biedrības biedrs.
                                                                „Brīvā Zeme” # 87. 20.04.1938.

BILDARTS Mārtiņš * + 07.03.1937.
                Jelgavas mednieku biedrības biedrs.
                                                                „Zemgales Balss” # 55. 09.03.1937.

BILJUNAS Antons * + 23.07.1922.
                Rīgas priekšpilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedrs.
                Rom. Katoļu kapos R.; dz. Bruņinieku 92.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 162. 25.07.1922.

BIĻĶENS Jēkabs * + 16.12.1930.
                Doles Ķekavas zvejnieku sabiedrības „Daugava“ biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 20.12.1930.

BILMANIS Lūcija * + 06.01.1936.
               Sv. Ģertrūdes I draudzes dāmu komitejas vadītāja.
               12.01.1936. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 5. 08.01.1936.

BILSENS Eduards * 05.09.1873. + 19.10.1936.
                Valsts mākslīgā šīfera fabrikas inženieris tehnologs.
                Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 240. 21.10.1936.

BINDEMANS Georgs * + 07.04.1928.
                Rīgas XI policijas iecirkņa darbinieks.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 80. 11.04.1928.

BINDEMANS Jēkabs Jāņa d. * 76. g. v. + 21.07.1926.
                Skolotājs cimzietis.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 160. 23.07.1926.

BINDŽA Kārlis * + 28.01.1935.
               Dzelzceļu eksploatacijas direkcijas vecākais darbvedis.
               02.02.1935. Raiņa kapos R.
               03.02.1935. Luntes kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #26. 31.01.1935.

BIRBELIS Pēteris * 30.08.1914. + 07.08.1944.
                Asītes pagasta sekretārs,
                Asītes lauksaimniecības biedrība,
                Asītes krājaizdevu sabiedrība,
                Asītes pagasta Tautas palīdzības korpuss,
                Asītes aizsargu nodaļa.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 184. 09.08.1944.

BIRĢELIS Jānis * + 31.03.1937.
                Stud. ing.,
                Lettgalliaš kamiltonis.
                Rimzātu kapos, dz. Kuldīgas Aizceļos.
                                                                „Brīva Zeme” # 71. 01.04.1937.

BIRĢELIS Jānis * 54. g. v. +30.03.1945. Liepājā.
                Latvijas ev. Lut. baznīcas Kurzemes pagaidu pārvaldes loceklis,
                Rīgas Lutera draudzes mācītājs,
                Korporācijas „Ventonija” filistrs.
                                                                “Ventas Balss” # 28. 06.04.1945.

BIRGERS Jānis * + 17.7.1944.
                Leģiona oberšturmfīrers,
                Jātnieku pulka bij. virsleitnants.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 239. 13.10.1944.

BIRIŅŠ Augusts * 61. g. v. + 09.04.1923.
                Latvijas ledus sabiedrības biedrs,
                Aleksandra tirgus tirgotājs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 76. 11.04.1923.

BĪRIŅŠ [Biering] Hugo * + 12.09.1931.
                Rīgas mežrūpniecības A/S „Rapid” meistars,
                Rīgas meistaru palīdzības biedrības biedrs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 209. 18.09.1931.

BĪRIŅŠ Jānis * + 02.08.1930.
                Mazsaimnieku biedrības „Monrepo” mūža biedrs.
                Mālpils kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 173. 05.08.1930.

BIRKANS Valija * + 1944.
                Latviešu veco strēlnieku biedrības dāmu komitējas locekle Liepājā.
                Dz. Ezera 23/29., Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 35. 11.02.1944.

BIRKHANS Hugo * + 12.05.1935.
               A/S Metālists svaru nodalās noliktavas pārzinis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #108. 14.05.1935.

BIRKHANS Arnolds * + 1937.
                Latviešu veco strēlnieku biedrības Gulbenes nodaļas valdes loceklis,
                4. Vidzemes latviešu strēlnieku pulka strēlnieks.
                27.12.1937. Gulbenes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 294. 28.12.1937.

BIRKMANIS Ansis * 53. g. v. + 24.01.1945.
                Kazdangas pagasta „Bērzkalnu” māju īpašnieks.
                Vaigupta kapos Kazdangas pag.
                                                                “Tēvija” # 25. 30.01.1945.

BIRKAMNIS Eduards * + 29.11.1936.
                Svētes cukurbiešu audzētāju biedrības priekšnieks,
                Svētes Liel Slapātu māju īpašnieks.
                06.12.1936. Baložu kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 273. 01.12.1936.

BIRKMANIS Ernests * + 06.01.1933.
                Latvijas Sarkanā Krusta Irlavas nodaļas valdes priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 9. 12.01.1933.

BIRKMANIS Ģirts Jura d. * 88. g. v. + 10.03.1933.
                Būvuzņēmējs.
                Lielajos kapos R.; dz. J. Asara 20.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 56. 10.03.1933.

BIRKMANIS Pēteris * 64.g.v. + 16.06.1938. Aizkraukles pag.
                C/S „Konzums” Lauksaimniecības nodaļas bij. vadītājs.
                Meža kapos, Ģertrūdes draudzes nod., dz. Glāzšķuņos, Aizkraukles pagastā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 135. 18.06.1938.

BIRKS Aleksandrs * + 15.01.1945. Valtaiķos
                Liepājas apgabaltiesas bij. priekšsēdētājs.
                                                                “Tēvija” # 43. 20.02.1945.

BIRNBAUMS Jēkabs * 71.g.v. + 31.10.1935.
               Skolotājs.
               03.11.1935. Debesbraukšanas kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #249. 01.11.1935.

BIRNIS Kārlis * 19.09.1874. + 13.01.1944.
                Dzelzavas pag. „Bokanāru” māju īpašnieks.
                Ķinderu kapos.
                                                                “Tēvija” # 13. 17.01.1944.

BIRZGALS Janis * 72. g. v. + 28.12.1937.
                Stud. silv.,
                LU studentu vienības „Līdums“ savietis,
                Meža departamenta meliorācijas sekcijas darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 295. 29.12.1937.

BIRZULIS Mārtiņš * 22.04.1859. + 26.02.1939. Katlakalna pag.
                Katlakalna baznīcas pērminderis.
                Katlakalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 50. 02.03.1939.

BISENIEKS Vilma dz. Priedītis * 32. g. v. + 20.04.1924.
                Dzelzceļu virsvaldes statistikas darbinieks.
                Meža kapos R.; dz. Volguntes 56.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 93. 25.04.1924.

BISKAIČS Jēkabs * 69.g.v. + 17.02.1942.
                Pensionēēts dzelzceļa policijas uzraugs.
                Lielajos kapos R.
                                                               „Tēvija” # 46. 24.02.1942.

BISKAPS Alma * + 30.09.1930.
                Cand. phil.,
                Rīgas pilsētas 36. pamatskolas skolotāja.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 222. 01.10.1930.

BISSENIEKS Eduards Konstantīns * 37.g.v. + 12.02.1931.
                Bauskas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks.
                02.02.1931. Lielajos kapos, Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 17.02.1931.

BISSENIEKS Jānis * 12.12.1864. + 03.02.1923.
                Agronoms,
                Latviešu lauksaimniecības ekonomiskās sabiedrības direktors rīkotājs,
                Zemkopja dibinātājs un redaktors,
                Latviešu savstarpīgās apdrošināšanas biedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                Korporācijas „Selonija“ filistru palīdzības biedrības kontrfilistrs,
                Korporācijas „Selonija“ filistrs,
                Jelgavas lauksaimniecības biedrības valdes priekšnieks,
                Latviešu savstarpējā dzīvības apdrošināšanas biedrības valdes priekšnieks,
                Lauksaimnieku centrālbankas dibinātājs un valdes loceklis,
                Tirgotāju un rūpnieku ekonomiskās sabiedrības dibinātājs un valdes loceklis,
                A/S „B. Dīriķis & biedri“ dibinātājs un valdes loceklis,
                Sabiedrības „Cements“ līdz dibinātājs,
                Latvijas mākslinieku kluba biedrs un veicinātājs,
                Latvijas bankas padomes loceklis,
                Latvijas zinātnes pētītāju biedrības dibinātājs un valdes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 27. 02.02.1923.

BISTRAS Stanislavs * + 24.04.1942.
                Namīpašnieks Tosmares 6, Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 96. 26.04.1942.

BIŠA Jānis * 52.g.v. + 24.01.1931.
                Baldones ev. lut. draudzes padomes un valdes loceklis.
                Baldones kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 19. 24.01.1931.

BIŠENTROPS Jānis * + 17.01.1933.
                Kalsnavas pag. Ramulēnu māju īpašnieks,
                Jaņkalna kapos Kalsnavas pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 19. 24.01.1933.

BIŠS Juris * 03.03.1869. + 11.02.1935.
               Pētera brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
               14.02.1935. Baldones kapos; dz. dzirnavu 74, R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #37. 13.02.1935.

BIŠTĒVIŅŠ Augusts * 18.08.1882. + 03.01.1941.
                Baltijas atbildīgo darbinieku arteļa dibinātājs un revīzijas komisijas loceklis.
                Mārtiņa kapos R.; dz. Daugavgrīvas 16-6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 6. 07.01.1941.

BĪTAINIS Jēkabs * 14.06.1872. + 07.06.1940.
                Vecgulbenes pagasta valdes, padomes un tiesas loceklis,
                Gulbenes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Vecgulbenes pagasta Idupes māju īpašnieks.
                                                               „Brīvā Zeme” # 127. 08.06.1940.

BITALIŅŠ Teodors * + 13.07.1927.
                A/S „Autosatiksme” mehānisko darbnīcu vadītājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 155. 16.07.1927.

BITAITS Kārlis Kārļa d. * + 28.09.1922. Vec Gulbenē
                Latvijas medicīnas feldšeru biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 223. 04.10.1922.

BITE Aleksandrs * + 19.02.1920. Kazaņā.
                Rīgas Debesbraukšanas baznīcas diakons.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 215. 22.09.1921.

BITE Aleksandrs * 21.07.1898. + 21.03.1942.
                Valmieras komercskolas skolotājs.
                Valmieras kapos.
                                                               „Tēvija” # 71. 26.03.1942.

BITE Arnolds * + 27.05.1940.
                Zantes pienotavas vadītājs,
                Latvijas piensaimniecību darbinieku palīdzības biedrības biedrs.
                                                               «Brīvā Zeme” # 117. 28.05.1940.

BITE Mārtiņš * + 08.01.1944.
                Piņķu Sv. Jāņa draudzes padomes loceklis,
                Babītes Lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Babītes savstarpējās uguns apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Babītes pag.”Plinkšu” māju īpašnieks.
                Babītes pag. Piņķu Sv. Jāņa kapos.
                                                                “Tēvija” # 8. 11.01.1944.

BITE Otto * 29.09.1904. + 15.12.1939. Imminghamā, Anglijā
                Tālbraucēju kapteinis,
                 „F. Grauda“ rēderejas tvaikoņa „Everonika“ kapteinis.
                06.01.1940. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 4. 05.01.1940.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 18.12.1939.

BITĪTE Nikolajs * + 11.09.1944.
                Liepājas apriņķa policijas kārtībnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 221. 21.09.1944.

BITNERS Aleksandrs * 49.g.v. + 18.11.1942.
                Meža departamenta inženieris mežkopis,
                Namīpašnieks Elvīras # 2, Rīgā.
                Pāvila draudzes kapos R.
                                                               „Tēvija” # 270. 20.11.1942.
                                                               „Tēvija” # 271. 21.11.1942.

BITTE Aleksandrs * + 01.04.1926.
                Latvijas bankas kasieris,
                Baltijas palīdzības biedrības dibinātais un valdes loceklis.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” 74. 03.04.1926.

BITTE Edvīns * + 29.02.1924.
                Kara lidotājs kapteinis,
                Kara aviācijas skolas lidotāju nodaļas priekšnieks,
                Latvijas aerokluba revīzijas komisijas loceklis,
                Armijas sporta kluba biedrs.
                05.03.1924. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 51. 01.03.1924.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 53. 04.03.1924.

BITTE Hugo Konstantīns *54.g.v. + 02.03.1936.
               Vidzemes artilērijas pulka vecākais veterinārārsts pulkvedis leitnants,
               Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs.
               06.03.1936. Atmodas draudzes kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 52. 03.03.1936.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 53. 05.03.1936.

BITE Oto * 19.07.1881. + 09.05.1943.
                Būvtēlnieks.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 110. 12.05.1943.

BITTE Pēteris * 80. g. v. + 04.02.1926.
                Drabešu „Lielvaitiņu“ māju īpašnieks,
                Araišu draudzes perminders.
                Araišu draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 31. 09.02.1926.

BITTENBINDERS Eižens * 1887. + 26.08.1939. Iršu pag.
                Inženieris.
                Liepkalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 193. 28.08.1939.

BIZDENS Arvīds * 39. g. v. + 10.10.1930.
                Valsts kontroles darbinieks,
                Selonijas filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 231. 11.10.1930.

BLAHERS Kārlis * 08.12.1867.+ 14.02.1939.
                Dr. h. c.,
                L. U. ķīmijas fakultātes profesors.
                Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 15.02.1939.

BLANKENBURGS Aleksandrs * 1890. Rīgā + 02.04.1929.
                Strēlnieku virsseržants,
                Sv. Jura ordeņa II, III un IV šķiras krustu kavalieris,
                Sv. Jura ordeņa III un IV šķiras medalu kavalieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 74. 04.04.1929.

BLAUBERGS Aleksandrs * + 29.07.1920. pie Stukmaņiem
                Jūras lidotājs virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 172. 31.07.1920.

BLAUBERGS Augusts * + 08.09.1928.
                Apdrošināšanas un transporta A/S „Latvijas Lloids” Galvenās aģentūras galvenais aģents,
                Firmas „A. Blaubergs Un A. Lukins” līdzīpašnieks.
                Lielajos kapos R., Pētera draudzes sektorā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 205. 11.09.1928.

BLAUS Augusts + 26.07.1920.
                Dr.,
                Dzelzceļu virsvaldes IV ekspluatācijas nodaļas ārsts Ventspilī.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 170. 29.07.1920.

BLAUS Elza * + 22.06.1926.
                Rīgas pilsētas 2. pamatskolas skolotāja,
                Rīgas skolotāju arodbiedrības biedre,
                Latvijas skolotāju savienības biedre.
                Torņakalna kapos R.; dz. Stabu 49 a-11.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 136. 25.06.1926.

BLAUS Haralds * 05.02.1895. Liezeres pag. + 04.06.1944. Augsburgā
                Inženieris arhitekts.
                Augsburga kapos.
                                                                „Tēvija” # 148. 27.06.1944.

BLAUS Jānis * 52. g. v. + 16.11.1924.
                Koku šķirotājs.
                Jāņa draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 265. 21.11.1924.

BLAUS Jānis * 59. g. v. + 15.07.1926.
                Latvijas valsts konservatorijas kancelejas pārzinis un administrators.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 155. 17.07.1926.

BLAUS Jānis * + 23.09.1930.
                Rīgas centrālā strādnieku kooperatīva valdes loceklis.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 219. 27.09.1930.

BLAUS Kārlis * + 14.02.1922.
                Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības agronoms.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 16.02.1922.

BLAUS Pēteris * 02.10.1856. Ogres pag. + 05.08.1930.
                Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības pirmais priekšsēdētājs,
                Rakstnieks,
                Dzejnieks,
                Latviešu izglītības biedrības valdes loceklis,
                Rīgas patērētāju biedrības „Brīvība” līdz dibinātājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 174. 06.08.1930.

BLAUS Roberts * + 29.11.1937.
                Kara Ministrijas mantu darbnīcas kapteinis leitnants,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                03.07.1937. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 273. 01.12.1937.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 274. 02.12.1937.

BLAUS Romāns * 14.08.1906. + 2.02.1944. Austrumu frontē
                Policijas Cugvachtmeisters,
                Kara Nopelnu Krusta II klases ar šķēpiem kavalieris,
                Slovaku Drošsirdības ordeņa kavalieris,
                Stud. oec.
                                                                „Tēvija” # 104. 04.05.1944.

BĻODĀNS Pēteris * 11.03.1911. + 18.02.1943. Austrumu frontē
                Virsleitnants.
                                                               „Tēvija” # 57. 09.03.1943.
                `                                             “Kurzemes Vārds” # 55. 06.03.1943.

BĻODNIEKS Mārtiņš * 78.g.v. + 14.05.1929.
                Piņķu Battaru apgaitas mežsargs.
                Piņķu Annas draudzes kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 109. 17.05.1929.

BLOKS Ādolfs * + 11.02.1929.
                Krēslinieku amata altermanis,
                Sv. Jāņa ģildes galdnieku amatmeistars.
                Torņakalna kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 36. 13.12.1929.

BLOKS Jēkabs * + 26.08.1942.
                Ilūkstes apriņķa policijas III iecirkņa virs kārtībnieks.
                                                               „Tēvija” # 206. 07.09.1942.

BLOKS Mārgareta * +04.12.1932.
                Kr. Barona 133 namīpašniece.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 06.12.1932.

BLOME Ādams * 18.03.1871. + 26.12.1942.
                Tirgotājs.
                Debesbraukšanas kapos R.
                                                               „Tēvija” # 301. 29.12.1942.

BLOMS Sergejs * + 26.08.1928. Cēsīs.
                Novērotājs lidotājs kapteinis,
                Kara aviācijas skolas motoristu nodaļas priekšnieks.
                31.08.1928. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 193. 28.08.1928.

BLOSFELDS Artūrs Kornēlijs * + 31.03.1928.
                Varakļānu valsts vidusskolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 78. 04.04.1928.

BLUMBERGS Abrahams * + 18.02.1916.
                „G. Šēnfelda“ tirdzniecības nama prokurants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 47. 16.02.1916.

BLUMBERGS Alfons * 05.07.1888. Jelgavā + 19.08.1942. Rīgā
                Zobārsts.
                                                               „Tēvija” # 193. 22.08.1942.

BLUMBERGS Edvards * + 09.01.1937.
                Kundziņsalas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis un goda biedrs.
                Trīsvienības kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 8. 12.01.1937.

BLUMBERGS Ernests * + 15.05.1929.
                O.U.K. kalpotājs,
                Ganimedes sporta kluba biedrs.
                Dz. Slokas 8a.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 109. 17.05.1929.

BLUMBERGS Fricis Viļā d. * + 1917. Goerlitcas kara slimnīca, Vācijā.
                Artilērija praporščiks,
                no Vec Auces pagastā.
                Miris gūstā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 36. 05.02.1917.

BLUMBERGS Kārlis * + 17.01.1943.
                Skrīveru pagasta Iecēnu māju īpašnieks.
                Skrīveru kapos.
                                                               „Tēvija” 18. 22.01.1943.

BLUMBERGS Pēteris *19.04.1865. Strazdu pag. + 07.8.1944. Liepājā
                Sabiedrisks darbinieks.
                Bārenbuša kapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 183. 08.08.1944.

BLUMENTALS Aleksandrs *30.05.1879. +02.12.1932.
                Cand. rer. merc.,
                Rīgas pilsēta amatnieku skolas un tehnikuma skolotājs,
                Rīgas pilsētas I ģimnāzijas virs skolotājs,
                LU studentu biedrības Zemgalija biedrs,
                Filistru biedrības Zemgalija filistrs.
                06.12.1932. Raiņa kapos; dz. Ērgļu 3.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 275. 05.12.1932.

BLUMENTĀLS Dāvis * + 22.08.1937.
                Provizors,
                Atvaļināts pulkvedis,
                Lettgallia’s filistrs dibinātājs,
                Latvijas ev. lut. baznīcas Rīgas pilsētas iecirkņa valdes loceklis.
                Meža kapos R.; dz. Bulduros, Kr. barona 25.
                                                                „Brīvā Zeme” # 188. 23.08.1937.

BLUMENTALS Fanija * + 11.06.1926.
                Dr.
                Dz. Dzirnavu 70-19.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 128. 12.06.1926.

BLUMENTĀLS Jānis * 01.02.1892. Liepājā + 25.03.1943.
                Rīgas pilsētas Ceļu valdes tehniķis.
                Raiņa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 75. 29.03.1943.

BLUMENTĀLS Rūdolfs * + 14.05.1938. Budapešta
                Rīgas apgabaltiesas loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 111. 18.05.1938.

BLUMENTĀLS Viktors * + 18.09.1932.
                Provizors,
                Daugavpils Sarkanā Krusta aptiekas pārvaldnieks,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 211. 19.09.1932.

BLŪMERS Berta dz. Greils * 47.g.v. + 13.04.1931.
                Inčukalna pagasta Zaļkalnu māju īpašniece.
                Vangažu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 81. 14.04.1931.

BLŪMFELDS Alberts * 55. g. v. + 18.02.1927.
                Latvijas Sarkanā Krusta darbinieku krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 21.02.1927.

BLŪMFELDS Fricis * 63.g.v. + 29.9.1936.
                Inženieris ķīmiķis.
                04.10.1936. Džūkstes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 251. 29.09.1936.

BLŪMENFELDS Jēkabs * 65. + 29.10.1941.
                Ķeta lietuves meistars.
                Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 100. 24.10.1941.

BLŪMFELDS Kristaps * + 02.11.1936.
                Krimūnu piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Krimūnas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Zaļenieku pagasta Blumfeldu māju īpašnieks.
                Zaļenieku kapos.
                                                                „Zemgales Balss” # 252. 05.11.1936.

BLŪMS Jānis * + 24.06.1938.
                Galdnieku amata meistars.
                Trīsvienības kapos Jelgavā, dz. Bisenieka 21, Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 138. 22.06.1938.

BLŪMS Jānis * + 26.01.1942.
                A/S „Ch. Juergensons & Otto Schwartz” valdes loceklis un direktors.
                Lielajos kapos R.; dz. Aizkraukles 12.
                                                                „Tēvija” # 25. 30.01.1942.

BLŪMS Jēkabs * + 02.07.1936.
                Ozolnieku pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Ozolnieku lauksaimniecības biedrības „Līdumnieks” priekšnieks,
                Ozolnieku cukurbiešu audzētāju biedrības valdes loceklis.
                                                                „Zemgales Balss” # 146. 03.07.1936.

BLŪMS Jūlijs * + 19.07.1937.
                Latvijas Amatniecības kameras loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 161. 22.07.1937.

BLŪMS Jūlijs * + 28.06.1942.
                Maiznieks.
                Matīsa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 150. 02.07.1942.

BLŪMS Kārlis * 64. g. v. + 10.02.1926.
                „Aleksandrs Steinerts“ rūpniecības galdnieku meistars.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 35. 13.02.1926.

BLŪMS Marija * + 07.03.1944.
                Namīpašniece Tirgus 22, Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 57. 10.03.1944.

BLŪMS Rihards * + 16.07.1941.
                Līvbērzes Ģipteru māju īpašnieks.
                Bērzes kapos.
                                                                “Tēvija” # 18. 20.07.1941.

BLŪMS Valdis * + 10.03.1932.
                Jelgavas kājnieku pulka virsleitnants.
                Baložu kapos Jelgavā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 58. 12.03.1932.

BLŪNAVS Jānis * + 04.05.1943.
                Salaspils pagasta Blūnavu māju īpašnieks.
                Salaspils kapos.
                                                               „Tēvija” # 106. 07.05.1943.

BOBROVS Konstantīns * + 27.06.1941. Centrālcietumā
                A/S „Kvadrāts” Inženieris mehāniķis.
                06.07.1941. Meža kapos R.
                                                                „Tēvija” # 6. 07.07.1941.
                                                                „Tēvija” # 9. 10.07.1941.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 11. 13.07.1941.

BOČKANS Bela dz. Daugmans * + 05.01.1923.        
                Tirgotāja.
                Matīsa kapos R.; dz. Bruņinieku 66-7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 5. 08.01.1923.

BOČS Marija * + 18.04.1926.
                Namīpašniece Matīsa 101.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 86. 20.04.1926.

BODNIEKS Jānis * 70.g.v. + 05.04.1937.
                Sējas pagasta Lamšu māju īpašnieks.
                Krimuldas pag. Sniķeru kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 75. 06.04.1937.

BOEHM’S Ralf’s * + 1941. frontē
                A/S „Paul Bēms” direktors rīkotājs.
                                                                „Tēvija” # 84. 05.10.1941.

BOETTICHER Edda, fon * + 22.11.1939.
                Sv. Jēkaba kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 267. 24.11.1939.

BOBROVS Ilja Īvāna d. * 67.g.v. + 08.09.1930.
                Namīpašnieks Noliktavas 5, Rīgā.
                12.09.1930. Pokrova kapos R.; dz. Noliktavas 5-4.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 204. 10.09.1930.

BOGDANOVS Timofejs * + 31.07.1924.
                Pavārs,
                Latvijas Ganimedes biedrības biedrs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 171. 01.08.1924.

BOGOJAVĻENSKIS Natālija Ivana m. dz. Varreins * 23.08.1878. + 09.05.1942.
                Bijusi ģimnāzijas direktrise.
                12.05.1942. Pokrova kapos.
                                                               „Tēvija” # 108. 12.05.1942.

BOITMANS Jānis Paulis * + 03.04.1943.
                Glūdas pagasta vecākais,
                Tautas palīdzības iecirkņa priekšnieks,
                Glūdas pagasta Līgo biedrības valdes loceklis,
                Glūdas pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 82. 06.04.1943.

BOJARŽINSKIS Viktors * + 16.02.1940.
                Rīgas pasažieru stacijas priekšnieka palīgs.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 46. 19.02.1940.

BOKA Jēkabs Jāņa d. * 10.08.1860. + 23.11.1926.
                Namdaris.
                Sv. Pāvila draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 267. 26.11.1926.

BOKIE Andrejs * 79.g.v. + 17.1.1931.
                Bijušais Salaspils skolotājs.
                Salaspils kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 14. 19.01.1931.

BOKŠE Gustavs Kārļa d. * + 23.03.1927.
                Ropažu biškopības biedrības biedrs.
                Ropažu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 69. 26.03.1927.

BOKUMS Anna * + 13.09.1931.
                Klavieru skolotāja.
                E. Bokums.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 206. 15.09.1931.

BOLANDS Gustavs * 30.11.1868. + 27.04.1939. Bērzmuižas pag.
                Mācīts mežkopis Bērzmuižas ciekuria.
                Bērzmuižas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 96. 29.04.1939.

BOLDERATS Jānis * + 12.01.1945.
                Popes Rendas ev. lut. draudžu padomes loceklis.
                                                                “Ventas Balss” # 7. 23.01.1945.

BOLŠTEINS Ludvigs * 1888. + 21.06.1940.
                Robežsargu brigādes komandieris,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                Brāļu kapos Rīgā.
                                                               „Brīvā Zeme” # 139. 22.06.1940.

BOMBANS Vilfrīds * + 23.05.1940.
                Stud. jur.,
                Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vecākais grāmatvedis.
                Meža kapos Rīgā.
                                                              «Brīvā Zeme” # 114. 24.05.1940.

BOMS Monvīds * + 20.05.1921.
                Kapteinis.
                23.05.1921. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 111. 21.05.1921.

BORGS Miķelis * + 17.03.1925.
                Saldus iecirkņa skolotāju arodbiedrības biedrs,
                Sātiņu Sesiles pamatskolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 66. 23.03.1925.

BORISOVS BERIDZE Aleksandrs * 83.g.v. + 14.04.1943.
                Valsts padomnieks,
                Krievijas virsmežzinis.
                Dubultu pareizticīgo kapos.
                                                               „Tēvija” # 91. 16.04.1943.

BORISS Veronika dz. Dikulis * + 17.02.1937.
                Kalnezeru valsts pamatskolas skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1937.

BORKOVS Roberts Jūlijs * 82. g. v. + 02.01.1940.
                Stiklinieku amata meistars.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 5. 08.01.1940.

BORMANIS Jānis * + 03.06.1930.
                Debesbraukšanas pareizticīgo draudzes virspriesteris.
                Debesbraukšanas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 125. 05.06.1930.

BORMANIS Jānis * + 11.06.1939.
                Sv. Pāvila draudzes padomes un valdes loceklis,
                Izglītības Ministrijas Angļu valodas institūta sekretārs.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 131. 14.06.1939.

BORMANIS Jūlijs * 11.02.1894. Smiltenē + 14.02.1937.
                Latviešu veco strēlnieku biedrības padomes loceklis,
                Valmieras latviešu strēlnieka pulka strēlnieks,
                Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris.
                Brāļu kapos R., Strēlnieku nodalījumā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 38. 16.02.1937.

BORMANIS Rūdolfs * + 1931.
                Latvijas daiļkrāsotāju amatnieku veicināšanas un palīdzības biedrības biedrs.
                Zeltiņu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 21.03.1931.

BORNS Jūlijs * + 25.03.1931.
                Dzelzceļu ekpluatacijas direkcijas kancelejas darbvedis.
                Jāņa kapos Jelgavā; dz. Pētera 10. Jelgavā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 70. 27.03.1931.

BORODOVSKIS Jānis * 13.11.1892. + 03.09.1934.
                Jēkabpils pilsētas valdes ierēdnis,
                Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils nodaļas valdes loceklis,
                Jēkabpils aizsargu pulka Štāba rotas komandieris,
                LSCO Daugavas skautu novada priekšnieks,
                Jēkabpils slimo kases valdes priekšsēdētājs,
                A/S „Aiviekste” revīzijas komisijas loceklis,
                Jēkabpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Jēkabpils namīpašnieku biedrības valdes loceklis,
                Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības Jēkabpils nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
                Latvijas pilsētu pašvaldību darbinieku palīdzības biedrības dibinātājs un priekšnieks.
                Jēkabpils Pokrova draudzes kapos.
                                                                „Jēkabpils Vēstnesis” # 36. 06.09.1934.

BOROVSKIS Augusts * + 08.02.1928. Vecgulbenē
                Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgādes III rajona grāmatvedis.
                Vecgulbenes draudzes kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 39. 17.02.1928.
               
BOSSE Maksis * + 15.06.1925.
                Meža taksators,
                Latvijas mežkopju savienības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 132. 17.06.1925.

BOSSE Teodors Roberta d.
                Sv. Jāņa ģildes meistars.
                Jēzus draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 25. 31.01.1924.

BOŠS Eduards * 60. g. v. + 02.07.1920.
                Skolotājs.
                Jēkaba draudzes kapos R.; dz. Matīsa 48-12.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 148. 03.07.1920.

BOŠS Pēteris * + 25.03.1939.
                Rīgas Jēzus draudzes revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 72. 28.03.1939.

BRACHMANIS Žanis * 19.02.1867. + 17.12.1943.
                Farmaceits.
                23.12.1943. Vecdubultu kapos.
                                                               „Tēvija” # 299. 21.12.1943.

BRAČS Ksenija dz. Dzelzgalve + 27.01.1940.
                Rīgas centrālās kopējās slimo kases 4 ambulances ārste zobu slimības.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 24.30.01.1940.

BRADZENIEKS BRASMANIS Jēkabs * 65. g. v. + 21.10.1928.
                Ķemeru pilsētas galva,
                Ķemeru brīvprātīgo biedrības goda biedrs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 245. 27.10.1928.

BRAKMANIS Kārlis * 07.03.1887. + 17.06.1943.
                Valsts Liepājas zīdaiņu nama saimniecības vadītājs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 142. 20.06.1943.

BRAKŠS Jānis * 25.03.1865. + 12.03.1940.
                Pensionēts skolotājs.
                Katlakalna kapos; dzīvo Katlakalna pagasta Brakšos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 61. 14.03.1940.

BRĀLIS Krišjānis * + 1941. Baltezerā
                Robežsargu brigādes kapteinis.
                Ādažu kapos.
                                                                “Tēvija” # 26. 30.07.1941.

BRAMANIS Arvīds * 03.06.1926. + 06.07.1943.
                Dzelzs Krusta kavalieris.
                                                               „Tēvija” # 182. 06.08.1943.

BRAMANIS Jānis * 15.03.1877. + 27.03.1937.
                Palīdzības biedrības Pasts biedrs.
                Birzgales pagasta Zāru kapos, dz. Birzgales pag. Lejas Kuģu mājās.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 01.04.1937.

BRAMANIS Miķelis * + 09.11.1930. Ogrē
                Sprēstiņu Ogres palīdzības biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 256. 11.11. 1930.

BRAMANIS Reinholds * + 27.03.1940.
                Valsts zemes bankas Liepājas nodaļas pilnvarotājs.
                                                               „Brīvā Zeme” # 70. 29.03.1940.

BRAMBATS Oto * + 30.06.1944.
                Liepājas valsts komercskolas direktors.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 158. 05.07.1944.

BRANCIS Jānis * 73.G.V. + 27.04.1938.
                A/S „Kurzemes kuģniecība” darbinieks.
                Dobeles draudzes kapos.
                                                                „Zemgales Balss” # 94. 28.04.1938.

BRANDTS Jānis * 83.g.v. + 01.04.1932.
                Taurenes pagasta bijušais vecākais,
                Taurenes pagasta Mežječu māju īpašnieks.
                10.04.1932. Dzērbenes kapos.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 75. 06.03.1932.

BRANDT Kārlis * 1861. + 28.02.1933.
                Klavieru veikalnieks.
                01.03.1933. Ziemeļu kapos Liepājā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 48. 28.02.1933.

BRANKA Reinis * + 28.11.1925.
                Rīgas ostas muitas uzraugs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 270. 01.12.1925.

BRANTS Augusts * + 02.10.1936.
                Zemes ierīcības departamenta vecākais grāmatvedis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 225. 03.10.1936.

BRANTS Augusts * + 06.01.1942.
                Korporācijas Salgalia filistrs.
                                                                „Tēvija” # 8. 10.01.1942.

BRANTS Emma dz. Piegazis * + 31.01.1943.
                Pensionēta skolotāja.
                Jaunpiebalgas kapos.
                                                               „Tēvija” # 27. 02.02.1943.

BRANTS Jānis * 17.08.1889. + 31.03.1944.
                Dr. med.
                Latvijas Universitātes privātdocents,
                Letonijas filistrs,
                Aleksandra augstumu slimnīcas direktors.
                05.04.1944. Smiltenes kapos.
                                                                „Tēvija” # 78. 01.04.1944.

BRANTS Uldis * 23.03.1924. Salacgrīvā + 16.01.1944. Austrumu frontē
                Leģionārs,
                Bijušais skolotājs.
                Varoņu kapos Austrumu frontē.
                                                                „Tēvija” # 114. 16.05.1944.

BRASTIŅŠ Velta dz. Vagners * + 18.03.1939.
                Dievturu sadraudzes sievu pulka locekle.
                Raiņa kapos R., Dievturu nod.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 20.03.1939.

BRAŠE Voldemārs * + 28.06.1941. Centrālcietumā
                Virsnieks.
                                                                „Tēvija” # 12. 14.07.1941.

BRAUERS Ēriks * + 14.11.1925.
                Valsts degvīna noliktavas ierēdnis,
                Solomonska cirka vecākais kontrolieris.
                Jāņa kapos R.; dz. Pērnavas 15.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 253. 10.11.1925.

BRAUKS Emma Marija dz. Šmits * + 31.03.1943.
                Salacas pagasta Bērzsulu māju īpašniece.
                Lielsalacas draudzes kapos.
                                                               „Tēvija” # 92. 17.04.1943.

BRAUNS Anna dz. Blūms * + 20.11.1931.
                Namīpašniece Marijas 68, Rīgā.
                Ādažu kapos; dz. Marijas 68-1.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 262. 21.11.1931.

BRAUNS Georgs * + 24.02.1929. Berlīnē
                Rīgas cementa fabrikas „C. Ch. Šmidt” A/S direktors.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 43. 25.02.1929.

BRAUNS Jānis * 03.08.1877. + 21.04.1928.
                Dzelzceļu policijas Daugavpils iecirkņa priekšnieks.
                21.04.1928. Ģertrūdes draudzes kapos R.; dz. Sermuļiņa 5.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 23.04.1928.

BRAUNS Jānis Voldemārs * + 11.12.1930.
                Starptautisko guļamvagonu sabiedrības darbu vadītājs,
                Tirdzniecības darbinieku slimo kases loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 283. 13.12.1930.

BRAUNS Rūdolfs * + 19.10.1925.
                Inženieris,
                Sabiedrības „A. Rudzītis & T. Fogele“ ķīmikāliju nodaļas vadītājs.
                Pētera draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 236. 20.10.1925.

BRAUNŠVEIGS Fromholds * 05/17.10.1872. + 23.04.1935.
                Rīgas pilsētas dzitsrakstu nodaļas priekšnieks.
                27.04.1935. Asaru kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #94. 26.04.1935.

BRAŽE Jānis Kārļa d. * 18.05.1885. + 22.04.1926.
                Dzelzceļu virsvaldes kustības rīkotājs.
                Jāņa kapos Salas pag.; dz. Salas pag. „Trenčos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 90. 24.04.1926.

BRAŽE Vilis * + 10.01.1942.
                Liepājas Sv. Annas draudzes valdes loceklis un kasieris,
                Liepājas tirdzniecības uzņēmumā darbinieks.
                Centrālkapos Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 11. 14.01.1942.

BREDENFELDS Kristaps * 97.g.v. + 1930.
                Bijušais Pēterburgas vēstneša izdevējs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 71. 27.03.1930.

BREDENFELDS Teodors * 56. g. v. + 05.10.1924. Djatkova, Krievijā
                Zvērināts advokāts.
                Djatkova kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 236. 16.10.1924.

BRĒDIKS Pēteris * + 26.08.1931. Ventspilī
                Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 192. 29.08.1931.

BREDERMANIS Kārlis * 03.09.1894. + 30.04.1943
                Cand. rer. merc.,
                Nodokļu departaments daļas vadītājs,
                Korporācijas Vendis konfilistrs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 102. 03.05.1943.

BREDRIHS Jānis Alfrēds * + 17.12.1930.
                Aizputes kājnieku pulka atvaļināts virsleitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 289. 20.12.1930.

BREITENSTEINS Gustavs * + 14.04.1923.
                Rīgas pilsētas elektrības spēka stacijas mašīnmeistars.
                Jēkaba draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 82. 18.04.1923.

BREJERS Fricis Ludvigs * + 27.09.1922.
                Rīgas frizieru strādnieku savienības līdz dibinātājs un biedrs.
                Dz. Nikolaja 83, R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 219. 29.09.1922.

BREKERS Kārlis * 31.01.1871. Tartu + 18.02.1937.
                Dr. [Charles von Broecker]
                Meža kapos R.; dz. Brīvības 40-11.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 41. 20.02.1937.

BRĒMERS Arvīds * + 10.11.1941.
                Praulienas Trakša piensaimnieku sabiedrības revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs,
                Ļaudonas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Ļaudonas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Lopkopības biedrības „Celmlauzis” biedrs,
                C/S „Turība” padomes un valdes loceklis,
                Latvijas piensaimnieku centrālās savienības padomes loceklis
                                un priekšsēdētāja vietnieks.
                Ļaudonas kapos; dz. Ļaudonas pag. Glazniekos.
                                                                „Tēvija” # 115. 12.11.1941.

BREMŠMITS Jānis * + 05.09.1928.
                Nītaures skolotājs.
                Nītaures kapos; dz, Ķēču skolā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 202. 07.09.1928.

BRENCĒNS Artūrs * + 04.06.1937.
                Saikavas pagasta padomes loceklis,
                Saikavas aizsargu nodaļas aizsargs,
                Saikavas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Saikavas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Saikavas meliorācijas sabiedrības „Strauts” valdes loceklis.
                13.06.1937. Ļaudonas kapos.
                                                                „Brīvā zeme” # 126. 09.06.1937.

BRENCENS Edvards * + 17.04.1929.
                Gleznotājs,
                Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs,
                Rīgas pilsētas 24. pamatskolas skolotājs,
                Madonas vidusskolas skolotājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 87. 19.04.1929.

BRENCĒNS Voldemārs * 52.g.v. + 03.03.1938.
                Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultātes dekāns un vecākais docents,
                Korporācijas „Latvija” filistru biedrības filistrs,
                Fraternitas Dorpatensis filistru biedrības filistrs,
                Latvijas veterinārāstu biedrības priekšnieks,
                Latvijas Universitātes veterinārās medicīnas studentu biedrības biedrs,
                Zemkopības Ministrijas bij. Veterinārpārvaldes priekšnieka palīgs,
                Latvijas Universitātes veterināras fakultātes dibinātājs.
                Meža kapos, dz. Zvanu 11, Rīgā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 51. 03.03.1938.

BRENNSONS Jānis * 15/27.09.1854. + 31.12.1928.
                Dr. med.,
                Latvijas masieru biedrības biedrs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 4. 05.01.1929.

BREŽĢIS Andrievs * 06.06.1861. + 06.09.1936.
                Bērzaunes pagasta Raidiņu māju īpašnieks.
                Bērzaunes kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 205. 10.06.1936.

BREŽĢIS Vasilijs * + 24.07.1936.
                LSK Rīgas slimnīcas saimniecības pārzinis,
                LSK darbinieku krājaizdevu sabiedrības dibinātājs un valdes priekšsēdētājs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 165. 25.07.1936.

BRICIS Jūlijs * 11.11.1882. Trikātas pag. + 16.04.1942.
                Agronoms,
                Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes sekretārs,
                Korporācijas Patria filistrs.
                Latvijas agronomu biedrības biedrs.
                Meža kapos R.
                                                               „Tēvija” # 113. 17.05.1942.
                                                               “Tēvija” # 97. 28.04.1942.

BRICMANIS Jānis * + 04.12.1939.
                Pensionēts skolu inspektors,
                Latvijas profesiju kameras korespondents.
                Lugažu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 05.12.1939.

BRIČKA Mārcis * 83. g. v. + 20.01.1939.
                Būvuzņēmējs,
                Namsaimnieks Lilijas # 7.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 18. 23.01.1939.

BRIEDE Kārlis * + 28.11.1924.
                Arsenāla tehniķis zīmētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 276. 04.12.1924.

BRIEDIS Andrejs * 82.g.v. + 10.03.1942.
                Litenes pagasta Ozolkrastu māju īpašnieks.
                Litenes kapos.
                                                               „Brīvā Zeme” # 63. 16.03.1940.

BRIEDIS Andžs * + 1944.
                Namīpašnieks Dorupes 13, Liepājā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 146. 24.06.1944.

BRIEDIS Augusts * + 03.12.1937.
                Izdevniecības A/S „Zeme“ līdzstrādnieks,
                Fraternitas Rusticana Goda filistrs,
                Ev. lut. baznīcas virsvaldes loceklis sekretārs.
                08.12.1937. Ģertrūdes kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 275. 03.12.1937.

BRIEDIS Augusts * + 19.03.1943.
                Madonas apriņķa II iecirkņa priekšnieks,
                Siguldas kājnieku pulka bijušais kapteinis.
                Stāmerienas kapos; dz. Stāmerienas pag. Ķempjos.
                                                               „Tēvija” # 71. 24.03.1943.

BRIEDIS Edgars * 37.g.v. + 10.08.1935. R.
               Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
               Cēsu pasta kantora darbinieks.
               Pasta telegrāfa un telefona darbinieku palīdzības biedrības Pasts biedrs.
               14.08.1935. Brāļu kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #181. 13.08.1935.

BRIEDIS Jānis * + 27.10.1920.
                Salas pagasta „Salšu“ māju saimnieks.
                Jāņa kapos Salas pag.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 243. 29.10.1920.

BRIEDIS Jānis * 1888. + 18.10.1943.
                Elejas pagasta Briežu māju īpašnieks.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 248. 22.10.1943.

BRIEDIS Kārlis * + 30.08.1930.
                Latvijas dzelzceļu vecākais tehniķis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 198. 03.09.1930.

BRIEDIS Krišs * 31.g.v. + 06.04.1929.
                Rūjienas muitas eksperts.
                11.04.1929. Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 77. 07.04.1929.

BRIEDIS Krišs * 62.g.v. + 27.05.1930. Majoros.
                Maiznieku amata meistars,
                Sv. Jāņa ģildes vecākais.
                Vecdubultu kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas ” # 119. 28.05.1930.

BRIEDIS Voldemārs * + 07.09.1936.
                Mīlgrāvja kuģbūvētavas un mašīnu fabrikas A?S direktors.
                Doma draudzes kapos.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 204. 09.06.1936.

BRIEGERS Vilhelms Eduards * + 05.09.1926.
                Lielās ģildes vecākais,
                Ziepju un parfimērijas fabrikas „H. A. Brieger“ šefs.
                Jēzus draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 199. 07.09.1926.

BRIEŽE Jēkabs * 31.01.1888. + 27.10.1935.
               Atvaļinātājs pulkvedis leitnants.
               31.10.1935. Brāļu kapos Rīgā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #247. 29.10.1935.

BRIEŽE Mārtiņš * 73. g. v. + 30.04.1927.
                Doles Ķekavas zvejnieku biedrības „Daugava“ darbinieks.
                Doles kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 97. 03.05.1927.

BRIGADERS Katrīne * + 16.6.1936.
                Namīpašniece Rīgā.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 134. 17.06.1936.

BRIGADERS Kristaps * + 10.01.1935. Auru pag.
               Auru pagasta Jaun Losbergu māju īpašnieks.
               20.01.1935. Tērvetes kapos.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #12. 15.01.1935.

BRIGADIERIS Jānis * + 27.02.136.
               Rīgas Latviešu biedrības rūnas vīrs,
               Nacionālā teātra direktors un goda padomnieks,
               Latvijas kuģniecības sabiedrības Austra valdes loceklis,
               Latvijas Sarkanā Krusta galvenās valdes loceklis,
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 49. 28.012.1936.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 50. 29.012.1936.

BRIGGE Jeanots * 07.11.1870. + 11.06.1930.
                Namīpašnieks Dobeles Nr. 6, Rīgā.
                Mārtiņa kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 130. 13.06.1930.

BRIĢIS Alfrēds Reinholds * + 03.07.1942. Austrumu frontē
                Leitnants.
                                                               „Tēvija” # 171. 28.07.1942.

BRIĢIS Arnolds * 19. g. v. + 16.03.1921.
                Policijas kārtībnieks.
                Baltas baznīcas kapos R.; dz. Krasta 36, Rīnužos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 63. 18.03.1921.

BRIGMANIS Jēkabs * + 30.08.1926.
                Tirgotājs,
                Doles „Lejas Kaula“ zvejnieku grupas priekšnieks,
                Doles Pulkarnes mednieku biedrības dibinātājs,
                Doles „Martiņ Liepu“ māju saimnieks,
                Doles krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Tirdzniecības rūpniecības sabiedrības „H. P. Schwabe“ padomes loceklis,
                Šreinbušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības mūža biedrs.
                Doles kapos; dz. Akmeņu 6.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 193. 31.08.1926

BRIKMANIS Jānis * 58. g. v. + 04.08.1922.
                Pēterburgas ārrigas dziedašanas biedrības mūža biedrs,
                Rīgas Katrīndambja palīdzības biedrības darbinieks.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 175. 09.09.1922.

BRIKMANIS Nikolajs * + 17.08.1937.
                Kalpaka bataljona Jātnieku nodaļas atvaļināts seržants.
                                                                „Brīvā Zeme” # 187. 21.08.1937.

BRIKMANIS Roberts * + 10.07.1932. Rīgā.
                Saldus skolotājs.
                Saldus kapos.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 151. 11.07.1932.

BRIKMANIS Roberts * + 02.07.1941. Birzuļu pag.
                Smiltenes zaļais partizāns.
                                                                „Tēvija” # 120. 18.11.1941.

BRIKŠE Žanis * + 06.03.1925.
                Rīgas apriņķa policijas valdes darbinieks.
                Matīsa kapos R.; dz. Matīsa 52 a.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 200. 08.09.1925.

BRIKŠMANS Jānis * 59. g. v. + 13.06.1920.
                Jāņa draudzes padomes loceklis.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 134. 15.06.1920.

BRIKULIS Ludvigs * 17.02.1917. + 1943.
                Sienavas stacijas priekšnieks.
                Apbedīts dzimtenē
                                                               „Tēvija” # 58. 10.03.1943.

BRILLS Favels Jāzepa d. * + 13.03.1924.
                Fabrikas īpašnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 62. 15.03.1924.

BRINKENS Nikolajs Lionels, fon der Barons * 03.05.1873. + 12.09.1931.
                Briņķu muižas kurators.
                Baronesse Adelīne fon der Brinken.
                18.09.1931. Briņķu muižas kapelā.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 206. 15.09.1931.

BRINKMANIS Ādolfs * 33. g. v. + 14.12.1933.
                Atvaļināts virsleitnants,
                stud. agr.
                18.12.1930. Brāļu kapos R.; dz. Čiekurkalnā 2. gar. līn. 66.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 286. 17.12.1930.

BRINKAMNAIS Ansis * 04.03.1862. + 14.11.1943.
                Jāņa vārtu pirts īpašnieks.
                Meža kapos R., Jāna draudzes nodalījumā; dz. Lubānas 1/3.
                                                               „Tēvija” # 270. 17.11.1943.

BRISS Jānis * 15.01.1870. + 03.07.1928.
                Namīpašnieks Kr. Barona 109.,
                A/S Pirmā privātā Lombarda valdes priekšsēdētājs,
                Tirgotāju un namīpašnieku kredītbiedrības direktors.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 146. 04.07.1928.

BRITCMANS Artūrs * + 31.01.1929.
                Kārļa Nevermaņa un biedri fabrikas direktors.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 27. 02.02.1929.

BRĪVKALNS Alfrēds * + 02.04.1944.
                Penkules pagasta sekretārs,
                Penkules draudzes valdes loceklis,
                Penkules lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Penkules krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Penkules pagasta Ataugu māju īpašnieks.
                                                                „Tēvija” # 74. 28.03.1944.

BRĪVNIEKS Arnolds * +01.09.1944.
                Usmas tautskolas skolotājs,
                Usmas pagasta nodaļas aizsargs.
                                                                “Ventas Balss” # 71. 08.09.1944.

BRĪVULIS Teodors * 01.01.1881. + 04.07.1941.
                Limbažu pamatskolas pārzinis,
                Limbažu pilsētas valdes loceklis.
                Limbažu kapos.
                                                                „Tēvija” # 9. 10.07.1941.

BROCIS Augusts * +24.06.1942. Tērvetē
                Dzejnieks,
                Laikrakstu Zemgale un Tēvija līdzstrādnieks.
                Jāna kapos R.
                                                               „Tēvija” # 144. 25.06.1942.

BROCIS Eduards * + 10.11.1922.
                Kooperatīva „Nomaļnieks“ veikalvedis,
                Nomaļu savienības Purciema rajona kasieris.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 256. 13.11.1922.

BRODERS Alberts * + 1941. Baltezerā
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris,
                A/S „Brāļi Broderi” direktors rīkotājs.
                                                                “Tēvija” # 23. 26.07.1941.

BROITMANS Jēkabs * + 08.10.1926.
                Rīgas koku zāģētavas A/S „A. Broitman“ vadītājs un valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 227. 09.10.1926.

BROKA Jānis * + 09.10.1941.
                Pensionēts skolotājs.
                Ogres pagasta kapos.
                                                                „Tēvija” # 89. 11.10.1941.

BROKS Kārlis * 37.g.v +  13.03.1936.
               Bauskas saviesīgās biedrības priekšnieks,
               Latvijas bankas Bauskas nodaļas pārvaldnieks,
               Bauskas aizsargu nodaļas priekšnieks.
               17.03.1936. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 61. 14.03.1936.

BROKS Voldemārs * 1888. + 11.03.1936.
               Dr.,
               Valsts dzelzceļu VIII ārstniecības iecirkņa vecākais ārstss.
               13.03.1936. apbedīšana; dz. Brīvības 144-4.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 59. 12.03.1936.

BROMBERGS Aleksandrs * 12.10.1872. + 18.03.1937.
                Rīgas galvenā telegrāfa priekšnieks.
                Meža kapos Doma latviešu draudzes nodalījumā.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 65. 20.03.1937.

BROMBERGS Jānis * + 03.11.1920.
                Inženieris.
                Jāņa draudzes kapos R.; dz. Elizabetes 65.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 249. 05.11.1920.

BROŠE Toms Jāņa d. * + 16.03.1926.
                Tirgotājs,
                Rīgas tirgotāju biedrības valdes loceklis,
                Rīgas latviešu tirgotāju savstarpīgās kredītbiedrības padomes loceklis.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 63. 19.03.1926.

BROŠS Elmars * + 1941. Alūksnē
                Lopkopības instruktors.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 27. 27.07.1941.

BRŪGANS Jānis * + 23.01.1939.
                Kārķu krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Kārķu piensaimnieku sabiedrības priekšsēdētāja biedrs,
                Kārķu lauksaimniecības biedrības sabiedriskās sekcijas vadītājs.
                                                                “Brīvā zeme” # #18. 23.01.1939.

BRŪKLĪTIS Jānis * 04.06.1883. + 06.05.1943.
                Pulksteņu taisītājs.
                Lejas kapos Cēsīs.
                                                               „Tēvija” # 108. 10.05.1943.

BRŪMELIS Jānis * + 07.05.1928.
                Stud. silv.,
                Latvijas Universitātes studentu biedrības „Zemgalija” kamiltonis,
                Piņķu mežziņa palīgs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 103. 09.05.1928.

BRŪMELIS Jānis * 75. g. v. + 20.01.1939. Jelgavā
                Jelgavas sastapējās kredītbiedrības dibinātājs,
                Latvijas savstarpējās apdrošināšanas biedrības dibinātājs un valdes priekšsēdētājs,
                Latviešu strēlnieku organizācijas komitejas loceklis,
                Latvijas Sarkana Krusta Jelgavas nodaļas valdes priekšsēdētājs.
                Baložu kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 17. 21.01.1939.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 16. 20.01.1939.

BRŪMELIS Pēteris * + 23.03.1937.
                Jaunvāles pagasta Ķenču māju īpašnieks,
                Valmieras VIII aizsargu pulka Jaunvāles nodaļas aizsargs.
                Trikātes kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 69. 27.03.1937.

BRUNAUS Jānis * 1900. + 07.04.1931.
                Jaunlatgales apgabala IV robežapsardzības rajona posteņa priekšnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 80. 13.04.1931.

BRUNAUS Rūdolfs * + 01.01.1933.
                Baltijas celulozes fabrikas A/S celulozes meistars.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 2. 03.01.1933.

BRUŅINIEKS Pauls * 15.11.1888. + 28.10.1923.
                Talavijas filistrs,
                Bij. Atsevišķās studentu rotas pulkvedis leitnants,
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                02.11.1923. Brāļu kapos R.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 245. 30.10.1923.
                                                                “Latvijas Kareivis”# 246. 31.10.1923.

BRŪNIŅŠ Visvaldis * + 04.-7.1941. kritis pie Raganas
                Rezerves leitnants,
                Pērkoņkrustietis.
                06.07.1941. Inčukalna Brāļu kapos.
                                                                “Tēvija” # 22. 25.07.1941.

BRUNNERTS Roberts * + 25.12.1928.
                Apdrošināšanas un transporta A/S Daugava valdes loceklis.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 295. 29.12.1928.

BRUNOVS Krišs * + 12.04.1940.
                Jaunjelgavas pilsētas valdes loceklis.
                                                               „Brīvā Zeme” # 83. 13.04.1940.

BRUNOVSKIS Juris * 02.06.1873. + 26.01.1935.
               Namsaimnieks.
               29.01.1935. Meža kapos R.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #24. 29.01.1935.

BRUNOVSKIS Juris * + 04.07.1941. Limbažos
                Jātnieku pulka bijušais virsleitnants.
                26.04.1942. Brāļu kapos Rīgā.
                                                               “Tēvija” # 95. 25.04.1942.

BRŪNS Atis * + 02.08.1928.
                Grāmattirgotājs.
                Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 174. 06.08.1928.

BRŪNS Eižens * + 07.02.1942.
                Dižgaviezes pasta palīgnodaļas pārzinis,
                Liepājas valsts tehnikuma I izlaiduma absolvents.
                Jāņkalna kapos Gaviezes pag., dz. „Brūņos”, Gaviezes pag.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 34. 10.02.1942.

BRUTANS Jānis * + 13.08.1942.
                Sinoles pagasta bijušais valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 190. 19.08.1942.

BRŪVELS Lidija * + 25.04.1925.
                Rīgas telefona tīkla ierēdnis.
                Jēzus draudzes kapos R.; dz. Lienes 7-14.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 93. 28.04.1925.

BRŪVELIS Pēteris * 01.11.1904. + 24.06.1943.
                Brenguļu pagasta Jauntūtes māju īpašnieks.
                Trikātas kapos.
                                                               „Tēvija” 148. 28.06.1943.

BRŪVERIS Šarlote Rasma * + 07.06.1920.
                Aktrise.
                Ziepniekkalna Lutera kapos R.; dz. Matīsa 44-39.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 128. 08.06.1920.

BRUZINSKIS Fridrihs * + 31.05.1925.
                Kalēju meistars.
                Torņakalna kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 29. 06.02.1925.

BRUZINSKIS Fricis * + 09.10.1942. Dzintaros
                Pensionēts tiesnesis.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                               „Tēvija” # 237. 13.10.1942.

BUBEICS Kārlis * + 1922.
                Stelpes saviesīgas biedrības „Vaiņags“ biedrs.
                08.04.1922. Bērzmuižas kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 85. 15.04.1922.

BUBETS Arnolds * + 14.06.1937.
                AEV Vīnu nodaļas vadītājs.
                Lielajos kapos.
                                                                „Brīvā zeme” # 134. 18.06.1937.

BUBETS Rūdolfs * + 01.05.1939. Kalnciemā
                Pulksteņu taisītājs.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 03.05.1939.

BUCELĀRS Mārtiņš * 25.01.1884. + 12.07.1943.
                Melderis.
                Nīkrāces pagasta Vormsātas kapos.
                                                               „Tēvija” # 168. 21.07.1943.

BUCHFINKS Kārlis * 2.04.1876. + 23.06.1936.
                Inženieris tehnologs,
                Rīgas elektriskās spēka stacijas bij. pārzinis.
                26.06.1936. Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 139. 25.06.1936.

BUCIŠKA Teodors * 22.03.1869. + 28.12.1937.
                Dignājas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Dignājas pagasta revīzijas komisijas loceklis.
                                                                „Brīvā Zeme” # 297. 31.12.1937.

BUCLERS Mārtiņš * 12.12.1866. + 14.04.1944.
                Rīgas amatnieku biedrības Fotogrāfu sekcijas vadītājs,
                Fotoplašu rūpniecības darbinieks.
                                                                „Tēvija” # 91. 19.4.1944.

BUDDE Kristaps * 61. g. v. + 12.06.1916.
                Namīpašnieks Kojusalas 19.
                Sv. Ģertrūdes draudzes kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 162. 12.06.1916.

BUDZE Ernests * 09.10.1882. + 04.10.1942.
                Korporācijas Selonija filistrs.
                Pleskodāles kapos R.
                                                               „Tēvija” # 232. 07.10.1942.

BUESS Margueritte * + 11.01.1926. Jelgavā
                Societte „Poljglotte“ valdes locekle,
                Societte „poljglote“ valodu kursu franču valodas skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 12. 16.01.1926.

BUHBERGERS Ervīns * +20.03.1936.
               Jelgavas Linu manufaktūras L&J Hoff balinašanas meistars.
                                                            „Jaunākās Ziņas” # 68. 23.03.1936.

BUHBINDERS Davids * + 21.02.1939.
                Tumes pagasta vecākais policijas kārtībnieks.
                Vilkāju kapos Tumes pag.
                                                                “Brīvā zeme” # #46. 24.02.1939.

BUHERS Gotfrīds * + 12.12.1927.
                A/S „Rīgas kredītbanka” direktors.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 287. 20.12.1927.

BUHHOLCS Johans Eduards * + 28.10.1928.
                Kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšanas kolēģijas loceklis.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 247. 30.10.1928.

BUHMANS Kārlis Otto d. * + 07.11.1926.
                Droģists.
                Matīsa kapos R.; dz. Rēveles 85.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 254. 10.11.1926.

BUIVIDS Aleksanders * + 1935.
                Kaplavas pagasta vecākais.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #86. 12.04.1935.

BUIVIDS Jānis * 08.09.1864. + 02.04.1937. Asaros
                Atvaļināts ģenerālis.
                Atmodas draudzes kapos R.; dz. Hanzas 4.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 73. 03.04.1937.

BUKALDERS Jānis * 12.09.1877. + 25.02.1937.
                Rīgas kokvilnas manufaktūras sabiedrības valdes loceklis,
                Latvijas Universitātes korporācijas „Sidrabenia” filistrs.
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 46. 26.02.1937.

BUKAPORS Oskars * 07.12.1880. + 09.09.1943.
                Inženieris mežkopis.
                Lielajos kapos R., Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 214. 13.09.1943.

BUKASS Fricis * 23.08.1877. + 16.08.1942.
                Grāmatu tirgotājs.
                Dobeles kapos.
                                                               „Tēvija” # 190. 19.08.1942.

BUKAVS Antons Jāņa d. * 50.g.v + 13.05.1930.
                Čugunlietuves A. Bukavs īpašnieks, Rīgā.
                Meža kapos; dz. Laboratorijas 19.
                                                                „Jaunākās Ziņas ” # 107. 14.05.1930.

BUKEVICS Augusts * + 10.07.1941.
                Latvijas Valsts jūras kuģniecības pārvaldes galvenais grāmatvedis.
                                                                „Tēvija” # 11. 12.07.1941.

BUĶIS Jūlijs * 26.01.1877. + 24.01.1937.
                Sv. Ģertrūdes I latviešu draudzes priekšnieka vietnieks.
                Meža kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 19. 25.01.1937.

BUKKE Jānis * 76. g. v. + 25.02.1927.
                Dzelzceļu finansu direkcijas kases nodaļas grāmatvedis.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 47. 28.02.1927.

BUKS Miķelis * 69. g. v. + 21.04.1944.
                Fotogrāfs Grobiņā.
                Iļģu kapos Grobiņā, dz. Lielā 14, Grobiņā.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 96. 25.04.1944.

BUKS Nikolajs * 25.03.1871. + 15.12.1943.
                Satiksmes ceļu inženieris,
                Latvijas inženieru biedrības biedrs.
                Dzīvo Merkeļa 10-21.
                                                               „Tēvija” # 297. 18.12.1943.

BUKOVIČS Jakobs Johans * 68. g. v. + 31.03.1917.
                Prūšu krodzinieks.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 87. 02.04.1917.

BUKOVSKIS Anna dz. Kaufmans * + 01.01.1942.
                Suntažu pagasta Liepu māju īpašniece.
                Suntažu kapos.
                                                                „Tēvija” # 4. 06.01.1942.

BUKOVSKIS Vladimirs * 1867. Pēterburgā + 08.07.1937.
                Senators,
                D. jur.,
                Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes profesors.
                11.07.1937. Pokrova kapos R.
                                                                „Brīvā Zeme” # 150. 09.07.1937.

BUKS Eduards * 71.g.v. + 29.09.1937.
                Jelgavas vieglo ormaņu arodbiedrības biedrs.
                Nikolaja kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 222. 02.10.1937.

BULIŅŠ Jānis * 70.g.v. + 28.12.1943.
                Bauņu pagasta Priedes māju īpašnieks.
                Alojas pareizticīgo kapos.
                                                               „Tēvija” # 307. 31.12.1943.

BULS Eduards * + 02.11.1943.
                Kapteinis,
                Ludzas III aizsargu pulka rotas komandieris.
                                                               „Tēvija” # 282. 01.12.1943.

BULLE Osvalds Jāņa d. * + 28.04.1920.
                Bruņoto vilcienu diviziona leitnants.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 101. 04.05.1920.

BULLE Roberts * + 25.04.1928.
                Latgales divīzijas štāba bij. virsleitnants.
                29.04.1928. Brāļu kapos R.; dz. Rumpmuižas 20/22.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 94. 27.04.1928.

BULLIS Amilda * + 21.04.1938.
                Jelgavas namsaimnieku biedrības biedrene,
                Rundāles pagasta Maz Virkāles māju īpašniece.
                Jumpravmuižas kapos.
                                                                „Zemgales Balss” # 91. 25.04.1938.

BULLIS Žanis * + 04.11.1928.
                Auces iecirkņa Jaunauces pagasta vecākais kārtībnieks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 252. 06.11.1928.

BULLĪTIS Aleksandrs * + 1941.
                Latviešu nacionālās krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Bijušais Fraternitas Rusticana filistrs.
                                                                „Tēvija” # 21. 26.01.1942.

BULLĪTIS Jānis * 04.09.1904. + 05.12.1942.
                Mērnieks.
                Skrundas kapos.
                                                               „Tēvija” # 286. 08.12.1942.

BULMANIS Reinholds * 28.g.v. + 30.03.1943.
                Dzelzceļu Signalizācijas un sakaru I iecirkņa grāmatvedis.
                Lācaru kapos R, dz. Ērkšķu 3.
                                                               „Tēvija” # 80. 03.04.1943.

BULTE Kristaps * + 28.07.1939.
                Apdrošināšanas A/S „Latvijas Lloids“ priekšstāvs Ventspilī,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras loceklis,
                Latvijas kuģniecības sabiedrības Ventspils nodaļas vadītājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 169. 31.07.1939.

BŪMANIS Arvīds * + 03.12.1943.
                Liepājas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības virs ugunsdzēsējs.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 290. 11.12.1943.

BŪMANIS Kristaps * 50.g.v. + 18.04.1938.
                Vilces pagasta Smilgu māju īpašnieks.
                Jēkuļu kapos Vilces pagastā.
                                                                „Zemgales Balss” # 89. 22.04.1938.

BŪMANIS Mārtiņš * 77.g.v. + 22.02.1932.
                Ungurpils pamatskolas bijušais skolotājs.
                Alojas kapos.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 45. 26.02.1932.

BUMBĒRS Jānis * 70.g.v. + 22.03.1943.
                Velēnas draudzes bijušais skolotājs.
                                                               „Tēvija” # 71. 24.03.1943.

BUMBURS Augusts Kaspars * + 28.02.1937.
                Slokas namsaimnieku biedrības biedrs.
                Dz. Kaugurcima, Bozēs.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 52. 05.03.1937.

BUNDURS Juris * 48.g.v. + 27.12.1931.
                Latvijas saimniecības dzīves veicināšanas A/S „Agronoms” valdes loceklis,
                Dzīvokļu kooperatīva „Savs stūrītis’ valdes loceklis.
                Meža kapos R., Miera draudzes nodalījumā; dz. Remīnes 8.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 293. 30.12.1931.

BUNGE Peteris * + 28.06.1927.
                Zemkopības departamenta vērtēšanas daļas taksators.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 143. 02.07.1927.

BUNGŠS Jēkabs * 55.g.v. + 01.08.1931.
                Tautas padomes bijušais loceklis,
                Satversmes sapulces bijušais loceklis,
                Sociāldemokrātu partijas loceklis,
                Latvijas arodbiedrību centrālbiedrības bijušais priekšsēdētājs,
                Torņakalna latviešu palīdzības biedrības priekšnieks,
                Rīgas pilsētas blokmājas pārzinis.
                Raiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 169. 03.08.1931.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 170. 04.08.1931.

BUNĶIS Tenis * + 12.07.1924.
                Zemnieku palīdzības biedrības padomes loceklis.
                Lielajos kapos R.; dz. Zaļa 3.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 156. 15.07.1924.

BUNTE Kārlis * 49. g. v. + 04.10.1925.
                Malkas tirgotājs.
                Meža kapos R.; dz. Dzirnavu 42-5.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 224. 06.10.1925.

BURDAJS Artūrs * 47.g.v. + 27.01.1943.
                Mēdzūlas pagasta bijušais vecākais,
                Mēdzūlas piensaimnieku sabiedrības priekšnieks,
                Mēdzūlas lauksaimniecības biedrības dibinātājs,
                Mēdzūlas patērētāju biedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Liezeres kapos; dz. Mēdzūlas pagasta Vērnienos.
                                                               „Tēvija” # 27. 02.02.1943.

BURDAJS Kārlis * + 25.10.1937.
                Pensionēts skolotājs.
                04.11.1937. Liezeres kapos R.; dz. Mēdzulas pag. „Vēros“.
                                                                „Brīvā Zeme” # 247. 30.10.1937.

BUREVICS Voldemārs * + 01.02.1943.
                Inženieris elektriķis,
                Latvijas ģenerālapgabala Enerģijas apgādes direktors,
                Rīgas vakarā tehnikuma skolotājs,
                Latvijas inženieru biedrības biedrs,
                Skolotāju krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                                                               „Tēvija” # 28. 03.02.1943.

BURĢELIS Jānis * + 07.07.1943.
                Bārtas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Bārtas pagasta „Burģeļu” māju īpašnieks.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 156. 08.07.1943.

BURĢIS Vilis Alfrēds * 01.10.1908. + 03.11.1936.
                Jelgavas aizsargu pulkas štāba bataljona II rotas aizsargs.
                                                                „Zemgales Balss” # 252. 05.11.1936.

BURGMEISTERS Indriķis * 26. g. v. + 03.06.1916.
                Podporučiks.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 165. 15.06.1916.

BURHARDS Oskars * + 28.02.1929.
                Dr. med.,
                Rīgas pilsētas veselības nodaļas ārsts.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 50. 02.03.1929.

BŪRIS Anna * + 1942.
                Skujenes pagasta Lejas Ebeļu māju īpašniece.
                Skujenes kapos.
                                                               „Tēvija” # 46. 24.02.1942.

BURIS Jānis * 01.01.1871. + 27.01.1940.
                Mārsnēnu pagasta sekretārs,
                Mārsnēnu krājaizdevu sabiedrības biedrs,
                Mārsnēnu piensaimnieku sabiedrības biedrs,
                Mārsnēnu patērētāju biedrības biedrs,
                Mārsnēnu lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Mārsnēnu savstarpējas apdrošināšanas biedrības biedrs,
                Mārsnēnu lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Mārsnēnu saviesīgas biedrības biedrs,
                Mārsnēnu meliorācijas sabiedrības „Tērce“ dalībnieks,
                Mārsnēnu kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 24. 30.01.1940.

BURKA Sīmanis * 31.03.1864. + 10.06.1940.
                Lejasciema krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Lejasciema pagasta tiesas un revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Lejasciema pagasta Lupatu māju īpašnieks.
                                                               „Brīvā Zeme” # 130. 12.06.1940.

BURKĀNS Indriķis * + 19.10.1943.
                Pensionēts akcīzes inspektors.
                Kalnamuižas kapos, dz. Tērvetes pagasta Svižos.
                                                               „Tēvija” # 248. 22.10.1943.

BURKĀNS Juris * + 1942.
                Sv. Pāvila draudzes vecākais.
                06.12.1942. Sv. Pāvila draudzes kapos R.
                                                               „Tēvija” # 283. 05.12.1942.

BURKEVICS Jānis * 75.g.v. + 30.07.1936.
                Jelgavas linu manufaktūras A/B „L.& J. Hoffs” meistars,
                Latviešu Angļu biedrības Jelgavas nodaļas biedrs.
                Sv. Jāņa kapos Jelgavā.
                                                                „Zemgales Balss” # 170. 31.07.1936.

BURKĒVICS Fricis * 74.g.v. + 15.03.1937.
                A/S Rīgas svina un cinkkrāsu rūpniecības virs meistars.
                                                                „Jaunākās Ziņas” # 62. 17.03.1937.

BURKEVICS Kārlis * 34.g.v. + 11.09.1932.
                Cand. Oec..
                Baranbuša kapos Liepājā.
                                                               „Jaunākās Ziņas” # 205. 12.09.1932.

BURKEVICS Voldemārs * + 01.02.1943.
                Inženieis,
                Energieverorgung Ostland G.m.b. H. Generalbezirk Lettland direktors.
                                                                “Kurzemes Vārds” # 28. 03.02.1943.

BURKINS Anna * + 1941.
                Galgauskas pagasta „Veišu“ nepilnās vidusskolas skolotāja.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 7. 08.01.1941.

BURKINS Augusts * 15.03.1871. + 13.09.1942.
                Pensionēts skolotājs.
                Ērģemes kapos.
                                                               „Tēvija” # 214. 16.09.1942.

BURMEISTERS Konstantīns * + 03.04.1935.
                Bijušais Neredzīgo institūta darbinieks.
                07.04.1935. Pokrova kapos R.; dz. Pērnavas 21, R.
                                                                „Jaunākās Ziņas” #80. 05.04.1935.

BURTNIEKS Jānis * + 21.06.1924.
                Kalēju meistars,
                Latvijas rūpniecības un amatniecības savienības biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 141. 27.06.1924.

BURVIKOVS Miķelis * 12.07.1869. + 30.09.1931.
                Muitas arteļa biedrs.
                Pokrova kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 221. 03.10.1931.

BUŠEVICS Juris * 13.03.1872. + 30.01.1942.
                Drēbnieka amata meistars.
                Meža kapos Rīga, Jāņa draudzes nodalījumā.
                                                               „Tēvija” # 31. 06.02.1942.

BUŠEVICS Žanis * + 1941.
                Agronoms.
                Kušķu kapos Auces pag.; dz. Auces pag. „Jaun Lonastos“.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 129. 31.05.1941.

BUŠMANIS Alberts * 20.05.1892. + 22.11.1942.
                Pensionēts dzelzceļu pasažieru virs konduktors.
                Torņakalna kapos R.
                                                               „Tēvija” # 274. 25.11.1942.

BUŠMANIS Arnolds * + 29.03.1932.
                Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes profesors.
                Latvijas agronomu biedrības biedrs.
                Lielajos kapos Jēkaba draudzes nodalījumā.
                                                               “Jaunākās Ziņas” # 70. 31.03.1932.

BUŠMANIS Ernests * + 1935.
               Latvijas mūziķu biedrības mūža biedrs.
               22.09.1935. Lielajos kapos R., Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #215. 21.09.1935.

BUŠMANIS Teodors * + 26.11.1936.
                Latvijas dzelzceļu pensionēts bagāžu konduktors.
                Lielajos kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 272. 30.11.1936.

BUŠMEISTES Heinrihs Anša d. * 48. g. v. + 03.08.1926.
                Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
                08.08.1926. Brāļu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 173. 07.08.1926.

BUŠS Aleksandrs * + 12.04.1933.
                Rīgas pilsētas bibliotēkas sekretārs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 85. 15.04.1933.

BUŠS Eduards * + 25.10.1921.
                Pasta telegrāfists.
                Katlakalna kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 245. 27.10.1921.

BUŠS Eduards * 51.g.v. + 27.05.1930.
                Tirgotājs.
                Bolderājas kapos; dz. Lielā 11, Bolderājā.
                                                                „Jaunākās Ziņas ” # 120. 30.05.1930.

BUŠS Fricis * 51. g. v. + 16.11.1922.
                Bīskapu Metodistu baznīcas mācītājs diakons
                Meža kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 263. 22.11.1922.

BUŠS Jānis Aleksandra d. * 30.05.1875. + 19.03.1933.
                Jūras mehāniķis.
                Matīšu kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 65. 21.03.1933.

BUŠS Jānis * + 12.11.1935.
               Rīgas ostas ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                                                            „Jaunākās Ziņas” #261. 15.11.1935.

BUŠS Jānis * 11.07.1854. + 18.12.1937.
                Palīdzības biedrības „Pasts“ biedrs.
                Pleskodāles kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 291. 22.12.1937.

BUŠS Jānis * 79.g.v + 03.03.1943.
                Diskonta bankas ierēdnis.
                Matīsa kapos R.
                                                               „Tēvija” # 54. 05.03.1943.

BUŠS Jēkabs * + 06.10.1930. Valkā
                Apes rajona veterinārfeldšers.
                15.10.1930. Matīsa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 233. 14.10.1930.

BUŠS Kārlis * + 16.09.1920.
                Jng. tehnologs,
                Studentu sabiedrības Zemgalija [Stars] dibinātājs filistrs.
                Jāņa draudzes kapos.; dz. Altonovas 7.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 213. 17.09.1920.

BUŠS Kārlis * + 14.02.1926.
                Vecpilsoņu restorāna pricipiāls.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 40. 20.02.1926.

BUŠS Krišjānis * + 28.08.1937.
                Dr.,
                Studentu vienības Līdums vecdraugs,
                Lauku un mazpilsētu ārstu biedrības biedrs,
                Jelgavas Pilsētas ev. lut. draudzes padomes loceklis,
                Jelgavas pilsētas slimnīcas direktors,
                Jelgavas namīpašnieku biedrības biedrs,
                Jelgavas I sporta biedrības goda biedrs,
                Jelgavas I slimo kases ārsts,
                Jelgavas apgabalā skolotāju, pašvaldību un sabiedrisku iestāžu darbinieku slimo kases ārsts.
                Jelgavas Nikolaja kapos.
                                                                „Brīvā Zeme” # 194. 30.08.1937.
                                                                „Zemgales Balss” # 193a. 29.08.1937.

BUŠS Mārtiņš * 75.g.v. + 03.05.1930.
                Tirgotājs.
                Jelgavas Kalna krogu kapos.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 99. 05.05.1930.

BUŠS Vera dz. Šturms * 02.11.1916. + 23.01.1939. R.
                Galvaspilsētas Rīga 3. ģimnāzijas 490. mazpulka biedre dibinātajā,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Mazpulku un jaunatnes audzināšanas nodaļas darbiniece.
                Jāņa kapos Jelgavā.
                                                                „Brīvā Zeme” # 22. 27.01.1939.

BUŠS Viljams * + 11.06.1931. Berlīnē.
                A/S „Fenikss” padomes priekšsēdētājs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 129. 13.06.1931.

BUTLERS Kārlis * + 25.03.1942.
                Lauksaimniecības galvenās direkcijas Mērniecības daļas mērnieks.
                                                               “Tēvija” # 76. 01.04.1942.

BUTTE Eduards * + 17.11.1924.
                Rīgas pilsētas tvaikoņu satiksmes kapteinis.
                Mārtiņa kapos R.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 265. 21.11.1924.

BŪVTILTS Bērtulis * + 20.03.1931.
                Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs.
                                                                “Jaunākās Ziņas” # 67. 24.03.1927.

 

 
Izmaiņas: 23.02.2023 Kontakti