Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BAIŽKALNA PAGASTS
Cēsu apriņķis

baizkalna_1926

Baižkalna kūdras ražošanas sabiedrība * 19.05.1929.

Baižkalna lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.

Baižkalna lopkopības pārraudzības biedrība
Sk. „Baižkalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Baižkalna Mārsnenes meliorācijas sabiedrība * 03.03.1927.

Baižkalna mašīnu biedrība „Darbs” * 22.03.1922. + 26.11.1935.

Baižkalna pagasta aizsargu nodaļa * 17.081919. + 07.07.1940.

Baižkalna pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 10.01.1923.
06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Baižkalna lopkopības pārraudzības biedrība”

Baižkalna pagasta savstarpīgā palīdzības biedrības ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Baižkalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Baižkalna patērētāju biedrība „Tieksme” * 14.01.1920. + 12.06.1936.

Baižkalna Raunas laukkopības pārraudzības biedrība * 02.04.1930. + 08.02.1938.

Baižkalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.03.1882.+18.10.1940.
                1923. X 03. pārdēvēta agrāk „ Baižkalna pagasta savstarpīgā palīdzības
                                biedrības ugunsgrēku gadījumos”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Baižkalna savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Baižkalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Baižkalna savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Brīvības pieminekļa Baižkalna pagasta komiteja * 16.02.1930.

Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība
Sk. „Raunas piensaimnieku sabiedrība”

Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība „Rauna”
Sk. „Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība”

Raunas Baižkalna sugas lopu audzētāju biedrība * 09.07.1930. + 23.10.1939.

Raunas piensaimnieku sabiedrība * 23.01.1924.
                19.10.1935. pārdēvēta agrāk „Raunas Baižkalna piensaimnieku
                                sabiedrība „Rauna”
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Raunas Baižkalna piensaimnieku sabiedrība”

 Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Baižkalna nodaļa * 05.09.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Baižkalna nodaļa * 06.04.1921.

 

 
Izmainas: 05.10.2015 Kontakti