Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BALDONES PAGASTS
Rīgas apriņķis

Baldones_1910

Baldones bezmaksas tautas bibliotēkas biedrība * 1900. + 11.03.1939.
                11.03.1939. iekļauta „Baldones pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Baldones brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 22.12.1925.

Baldones krājaizdevu sabiedrība * 19.03.1923.
                16.05.1933. pārd. agrāk „Baldones lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība”

Baldones lauksaimniecības biedrība * 13.11.1909. + 26.07.1937.

Baldones lauksaimniecības biedrības krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Baldones krājaizdevu sabiedrība”

Baldones lopkopības pārraudzības biedrība * 16.02.1925. + 11.03.1939.
                11.03.1939. iekļauta „Baldones pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Baldones 908. Mazpulks * 16.06.1935. + 1940.

Baldones mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 17.06.1925. + 09.04.1935.

Baldones mednieku biedrība * 04.12.1922. + 16.05.1941.

Baldones meliorācijas sabiedrība * 12.08.1925. + 18.12.1929.

Baldones Mercendarbes meliorācijas sabiedrība * 09.05.1934.

Baldones pagasta aizsargu nodaļa * 15.08.1919. + 07.07.1940.

Baldones pagasta lauksaimniecības biedrība * 20.04.1937.
                11.03.1939. pievienota „Baldones bezmaksas tautas bibliotēkas biedrība”
                11.03.1939. pievienota „Baldones lopkopības pārraudzības biedrība”

Baldones patērētāju biedrība * 07.12.1920.

Baldones piensaimnieku sabiedrība * 06.11.1922. + 12.06.1936.

Baldones savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 30.04.1930. + 18.10.1940.
                18.05.1938. pārdēvēta agrāk „Baldones un apkārtnes savstarpējā
                                uguns apdrošināšanas biedrība”

Baldones savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 19.03.1923. + 17.07.1936.

Baldones sēravoti * 04.08.1922.

Baldones sēravotu labierīcības biedrība * 27.05.1908. + 02.04.1935.
                30.04.1923. pārdēvēta agrāk „Baldones vasarnīcu vietas un kūrorta
                                labierīcības biedrība”
                02.04.1935. iekļauta „Baldones sēravotu labierīcības un namīpašnieku biedrībā”

Baldones sēravotu labierīcības biedrība * 27.05.1908. + 02.04.1935.
                30.04.1923. pārd. agrāk „Baldones vasarnīču vietas un kurorta labierīcības biedrība”
                02.04.1935. iekļauta „Baldones sēravotu labierīcības un namīpašnieku biedrībā”

Baldones sēravotu labierīcības un namīpašnieku biedrība
                Sk. „Baldones sēravotu labierīcības biedrība”

Baldones sēravotu un apkārtnes namīpašnieku biedrība * 17.02.1931. + 02.04.1935.
                02.04.1935. iekļauta „Baldones sēravotu labierīcības un namīpašnieku biedrībā”

Baldones un apkārtnes biškopības biedrība * 11.08.1921. + 20.05.1938.
                               
Baldones un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Baldones savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Baldones vasarnīcu vietas un kūrorta labierīcības biedrība
                Sk. „Baldones sēravotu labierīcības biedrība”

Brīvības pieminekļa Baldones pagasta komiteja * 19.12.1929.

Pirmā Baldones meliorācijas sabiedrība * 12.08.1925.

Biedrību nodaļas:

Latviešu saimnieciskais centrs biedrība * 08.12.1931. + 09.05.1935.
                Baldones nodaļa * 12.05.1933.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs “
                Baldones nodaļa * 14.09.1932.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Baldones nodaļa * 10.06.1927.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Baldones nodaļa * 11.02.1921.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Baldones nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Baldones nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Baldones nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Baldones nodaļa 15.01.1926. + 05.04.1927.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Baldones Daugmales nodaļa * 26.07.1928. + 04.10.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Baldones nodaļa * 28.12.1920.

Baldones_1927

Baldones_1938

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti