Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BALTINAVAS PAGASTS
Abrenes apriņķis

Ausulas meliorācijas sabiedrība „Mika Pļava” * 30.12.1929.

Baltinavas krājaizdevu sabiedrība * 14.07.1939. + 19.02.1941.

Baltinavas lauksaimniecības biedrība * 04.08.1937.

Baltinavas 771. Mazpulks * 02.04.1935. + 1940.

Baltinavas meliorācijas sabiedrība * 22.12.1928.

Baltinavas meliorācijas sabiedrība „Agrikultūra” * 30.08.1927. + 22.04.1938.

Baltinavas meliorācijas sabiedrība „Dūksts” * 13.04.1928.

Baltinavas meliorācijas sabiedrība „Rika” * 26.09.1928.

Baltinavas meliorācijas sabiedrība „Sataka” * 28.12.1928. + 24.01.1938.

Baltinavas meliorācijas sabiedrība „Voshod” * 30.12.1929. + 01.08.1940.

Baltinavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Izteka” * 06.03.1928.

Baltinavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kārklāja” * 18.05.1927.

Baltinavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Lipovka” * 12.08.1929. + 22.04.1938.

Baltinavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Silaraši” * 08.08.1931.

Baltinavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vareiki” * 10.01.1933. + 01.02.1940.

Baltinavas patērētāju biedrība * 28.01.1939.

Baltinavas patērētāju biedrība „Ekonomija” * 07.07.1920. + 11.11.1935.

Baltinavas Pilskalna 1071. Mazpulks * 09.04.1937. + 1940.

Baltinavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Baltinavas spirta kopdedzinātava * 16.10.1937.

Baltinavas Šķilbēnu meliorācijas sabiedrība „Voshod” * + 01.02.1940.

Baltinavas žīdu palīdzības biedrība * 08.11.1927. + 31.12.1940.
                29.09.1938. pārdēvēta agrāk „Baltinovas ebreju labdarības biedrība”

Baltinovas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 22.08.1924. [1910]

Baltinovas ebreju labdarības biedrība
                Sk. „Baltinavas žīdu palīdzības biedrība”

Baltinovas krājaizdevu sabiedrība * 14.05.1923.

Baltinovas rajona krājaizdevu sabiedrība „Spāks” * 29.02.1924. + 01.06.1930.

Baltinovas krājaizdevu sabiedrība „Zemnieks” * 06.06.1924.+ 29.04.1929.

Baltinovas lauksaimniecības biedrība * 07.01.1922. + 13.07.1937.

Baltinovas lopkopības pārraudzības biedrība „Lopkopis” * 30.12.1925. + 31.12.1940.

Baltinovas pagasta aizsargu nodaļa * 27.01.1920. + 07.07.1940.

Baltinovas pagasta meliorācijas sabiedrība „Bahareva” * 20.09.1927. + 29.11.1937.

Baltinovas pagasta Vareikovas patērētāju biedrība * 07.07.1920. + 11.11.1935.

Baltinovas patērētāju biedrība „Arajs” * 19.10.1926. + 13.09.1929.

Baltinovas piensaimnieku sabiedrība „Baltinova” * 30.01.1929. + 29.08.1931.

Baltinovas žīdu kultūras veicināšanas biedrība * 15.03.1927. + 13.03.1940.

Betiņu Bilgas Stiglovas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zemkopis”
                                * 18.10.1927. + 02.07.1937.

Boncānu meliorācijas sabiedrība * 07.10.1929. + 01.02.1940.

Briežciema 1065. Mazpulks * 16.04.1937. + 1940.

Brīvības pieminekļa Baltinavas pagasta komiteja * 20.01.1930.

Buku meliorācijas sabiedrība „Krakupe” * 07.10.1929.

Kukovas meliorācijas sabiedrība * 23.08.1929.

Mežgales meliorācijas sabiedrība „Straume” * 22.01.1930.

Punduru krājaizdevu sabiedrība „Arājs” * 16.11.1923. + 03.12.1940.

Punduru I krājaizdevu sabiedrība „Zemkopis” * 17.03.1925. + 29.04.1929.

Savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība „Arājs” * 19.10.1926.

Šķelbānu krājaizdevu sabiedrība * 15.03.1927.

Šķelbānu krievu kultūras veicināšanas biedrība „Zarja” * 08.05.1929. + 31.12.1940. 

Šķelbānu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Zerno” * 22.02.1927. + 25.07.1930.

Šķelbānu lopkopības pārraudzības biedrība * 15.03.1927. + 31.12.1940.

Šķilbānu meliorācijas sabiedrība * 07.10.1929.

Šķilbēnu Baltinavas meliorācijas sabiedrība „Baharevs” * 19.11.1928. + 01.02.1940.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Baltinovas nodaļa * 06.07.1933.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Baltinavas nodaļa * 02.09.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
Baltinavas nodaļa * 15.09.1924.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Baltinovas nodaļa * 14.09.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Baltinavas nodaļa * 13.07.1928.
                Ruskulovas nodaļa * 17.02.1937.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Baltinavas nodaļa * 30.04.1934.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Baltinavas nodaļa * 11.02.1931.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Baltinavas nodaļa * 12.09.1929.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Baltinavas nodaļa * 16.07.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Baltinovas nodaļa * 16.02.1922.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Baltinovas nodaļa * 27.06.1930.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Baltinovas nodaļa * 22.11.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Baltinavas nodaļa * 29.12.1921.

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti