Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BALVI
*1928
Abrenes apriņķis

Balvi_1914

Balvu Abrenes amatnieku biedrība * 23.01.1937.
                16.12.1938. pārdēvēta agrāk „Jaunlatgales Balvu amatnieku biedrība”

Balvu atturības biedrība * 1925.

Balvu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 05.03.1939.
                05.03.1939. izveidota apvienojot:
                                „Balvu pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”
                                „Balvu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību”

Balvu ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”
                Sk. „Balvu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Balvu I dārzkopības pārraudzības biedrība * + 21.08.1931.

Balvu komercskolas absolventu biedrība * 16.11.1926. + 31.12.1940.

Balvu kooperatīvs
                Sk. „Balvu patērētāju biedrība”

Balvu laukkopības pārraudzības biedrība „Zeme” * 30.04.1930. + 26.09.1938.

Balvu linkopju kooperatīvs „Latlini” * 19.10.1933. + 04.08.1937.

Balvu mednieku biedrība * 14.05.1923. + 18.03.1941.
                29.09.1938. pārdēvēta agrāk „Bolvu mednieku biedrība”

Balvu namsaimnieku biedrība * 05.11.1937.+ 25.10.1939.

Balvu patērētāju biedrība * 18.11.1940.

Balvu patērētāju biedrība * 18.01.1937. + 25.08.1939.
                18.01.1937. izveidota apvienojot:
                                „Balvu patērētāju biedrība „Dārziņš”
                                „Bolvas patērētāju biedrība „Skudra”
                13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Balvu kooperatīvs”

Balvu patērētāju biedrība „Auseklis” * 29.12.1919. + 26.06.1935.

Balvu patērētāju biedrība „Dārziņš” * 1920. + 18.01.1937.
                18.01.1937. iekļauta „Balvu patērētāju biedrībā”

Balvu patērētāju biedrība „Ozols” * + 03.03.1930.

Balvu pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1911. + 05.03.1939.
                05.03.1939. iekļauta „Balvu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Balvu Pilsētas 895. Mazpulks * 30.04.1936. + 1940.

Balvu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 23.12.1931.
                15.101.1938. pārdēvēta agrāk „Balvu pilsētas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Balvu pilsētas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Balvu pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Balvu spirta kopdedzinātava * 26.03.1938.

Balvu žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 13.09.1929. + 16.04.1941.
                14.10.1938. pārdēvēta agrāk „Balvu ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Bolvas patērētaju biedrība „Skudra”* 26.10.1921. + 18.01.1937.
                Sk. „Balvu patērētāju biedrība”

Bolvu krājaizdevu sabiedrība * 07.03.1923.

Bolvu latviešu biedrība „Gaisma” * 1916. + 03.03.1941.

Bolvu lauksaimniecības biedrība „Klints” * 31.03.1922.

Bolvu mednieku biedrība
                Sk. „Balvu mednieku biedrība”

Bolvu miesta milicija * 03.07.1919. + 07.07.1940.

Bolvu pagasta lauksaimniecības biedrība „Latgola” * 07.03.1923. + 20.05.1938.

Bolvu žīdu izglītības biedrība * 15.02.1924. + 17.11.1939.

Brīvības pieminekļa Balvu pilsētas komiteja * 20.01.1930.

Jaunlatgales apriņķa skolotāju arodbiedrība * 10.04.1926. + 31.12.1940.

Latvijas katoļu atturības biedrība * 07.12.1925. + 25.04.1940.

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Žīdu nodaļa * 11.03.1932.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Balvu nodaļa * 19.04.1932.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Balvu nodaļa * 09.08.1929.

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Balvu nodaļa * 08.02.1934.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Balvu nodaļa *  18.02.1933.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Balvu nodaļa * 11.08.1928.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Bolvu nodaļa * 19.06.1931.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Balvu nodaļa * 12.03.1923.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Bolvu nodaļa * 17.06.1925.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Balvu nodaļa * 28.05.1934.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Balvu nodaļa * 02.06.1930.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Balvu nodaļa * 16.06.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bolvu nodaļa * 20.04.1925.

Latvijas radio biedrība * 28.05.1924. + 21.12.1940.
                Balvu nodaļa * 29.03.1930.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Balvu nodaļa * 25.02.1929.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Balvu nodaļa * 02.08.1930.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bolvu nodaļa * 08.08.1921.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Balvu nodaļa * 04.05.1928.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Balvu nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Balvu nodaļa * 31.12.1931.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.    
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā" nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Balvu nodaļa * 19.12.1930.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Balvu nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Bolvu nodaļa * 29.12.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas kultūras darba veicināšanas”
                Balvu nodaļa * 13.03.1934.

Balvi_1924

Balvi_1934

Balvi_1939

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti