Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BALVU PAGASTS
Abrenes apriņķis

Balvu_pagasts

Augstasbīrzes meliorācijas sabiedrība „Mērķis” * 09.12.1929. + 01.08.1940.

Balupes patērētāju biedrība „Taupība” * 11.02.1920.

Balvu laukkopības pārraudzības biedrība „Zeme” * 30.04.1930. + 26.09.1938.

Balvu lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Balvu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Rūķis” * 26.06.1933. + 23.07.1940.

Balvu III lopkopības pārraudzības biedrība * 27.01.1930. + 20.06.1939.
                20.06.1939. iekļauta „Balvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Balvu I 411. Mazpulks * 1934. + 1940.

Balvu II 852. Mazpulks * 23.11.1935. + 1940.

Balvu meliorācijas sabiedrība „Plūdi” * 24.02.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Plūdi”

Balvu otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 10.09.1926. + 20.06.1939.
                20.06.1939. iekļauta „Balvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Balvu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 18.03.1936. + 05.03.1939.
                05.03.1939. iekļauta „Balvu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā”

Balvu pagasta Brūklaju meliorācijas sabiedrība  * 02.03.1929.

Balva pagasta 6.kl. latviešu pamatskolas absolventu biedrība * 14.07.1931.+ 29.01.1936.

Balvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.06.1939.
                20.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Bolvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrību „Otras Bolvu”
                                „Pirmo Bolvu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Balvu III lopkopības pārraudzības biedrību”

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Celmenieki” * 24.09.1926.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Dampadruvas” * 27.09.1930.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Grīva” * 02.04.1930.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kile”
                Sk. „Balvu un Šķīlbēnu meliorācijas sabiedrība „Kile”

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kurna” * 06.03.1931.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Nākotne” * 19.07.1929.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Novads” * 02.09.1937.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”
                Sk. „Vīksnas un Liepnas meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Pakalnieši” * 16.09.1930.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Pārkuns” * 17.06.1931.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Pelnupe” * 13.05.1929.

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Plūdi”
                Sk. „Balvu meliorācijas sabiedrība „Plūdi”

Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Varnine” * 14.06.1929.

Bolvu pagasta patērētāju biedrība „Bite” * + 17.10.1931.

Balvu pagasta patērētāju biedrība „Gaisma” * 13.09.1929. + 28.11.1931.

Balvu piensaimnieku sabiedrība * 15.12.1922.
                24.09.1930. pārdēvēta agrāk „Bolvu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ausma”
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Balvu piensaimnieku sabiedrība „Ausma”

Balvu piensaimnieku sabiedrība „Ausma”
                Sk. „Balvu piensaimnieku sabiedrība”

Balvu piensaimnieku sabiedrība „Centība” * 20.06.1928. + 02.07.1937.

Balvu un Rugāju meliorācijas sabiedrība „Applūdums” * 30.08.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Ozolsalas meliorācijas sabiedrība „Applūdums”

Balvu un Šķīlbēnu meliorācijas sabiedrība „Kile” * 11.06.1930.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kile”
               
Balvu Viļakas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 31.12.1923.
                18.02.1939. pārdēvēta agrāk „Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas
                                biedrība „Sējējs”

Bolupes biškopības biedrība * 16.09.1920. + 21.01.1941.

Bolvu dārzkopības biedrība * 27.01.1926.

Bolvu lauksaimniecības biedrība „Klints” * 31.03.1922. + 30.10.1937.

Bolvu pagasta aizsargu nodaļa * 06.11.1919. + 07.07.1940.

Bolvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Otras Bolvu” * 10.09.1926. + 20.06.1939.
                20.06.1939. iekļauta „Balvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bolvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Naudiševa” * 24.09.1926.

Bolvu pagasta patērētāju biedrība „Celmenieki” * 27.01.1926. + 13.09.1929.

Bolvu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Ausma”
                Sk. „Balvu piensaimnieku sabiedrība”

Bolvu piensaimnieku sabiedrība „Celmenieki” * 27.01.1926. + 27.11.1929.

Brīvības pieminekļa Balvu pagasta komiteja * 20.01.1930.

Egļukalna 1075. Mazpulks * 24.04.1937. + 1940.

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sējējs”
                Sk. „Balvu Viļakas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lielmežnieku 746. Mazpulks * 24.02.1935. + 1940.

Ludzas apriņķa lauksaimniecības biedrība „Zemes Rūķis” * 30.05.1923. + 21.04.1941.

Ozolkalna kultūras veicināšanas biedrība * 11.08.1939. + 31.12.1940.

Ozolkalna 735. Mazpulks * 23.03.1935. + 1940.

Ozolsalas meliorācijas sabiedrība „Applūdums”
                Sk.  „Balvu un Rugāju meliorācijas sabiedrība „Applūdums”

Patērētāju biedrība „Vārpa” * 01.03.1920. + 19.05.1936.

Pirmā Bolvu lopkopības pārraudzības biedrība * 22.08.1924. + 20.06.1939.
                20.06.1939. iekļauta „Balvu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sitas 471. Mazpulks * 18.11.1934. + 1940.

Vīksnas un Liepnas meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns” * 05.07.1929.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Balvu pagasta meliorācijas sabiedrība „Ozolkalns”

Viļakas un Bolvu pagastu meliorācijas sabiedrība „Sakne” * 09.06.1927.

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievienota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Sprūgu nodaļa * 24.03.1934.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Kubuļu nodaļa * 06.04.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bolvu nodaļa * 16.02.1922.

Foto no LNB krājuma.

 

 
Izmainas: 08.05.2016 Kontakti