Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĀRBELES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Barbeles_1927

Bārbeles aizsardžu pulciņš * 18.11.1927. + 1940.

Bārbeles aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 1940.

Bārbeles biškopības biedrība * 1892. + 1916.

Bārbeles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 09.06.1937.

Bārbeles dārzkopības pārraudzības biedrība „Augļkopis” * 19.05.1930. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Bārbeles lauksaimniecības biedrībā”

Bārbeles izglītības biedrība „Rīts” * 13.11.1909. + 1915.

Bārbeles krājaizdevu sabiedrība * 15.12.1923.

Bārbeles kultūras biedrība * 20.11.1933. + 23.11.1940.
                09.09.1939. pārdēvēta agrāk „Bārbeles kultūras biedrība „Jaunatne”

Bārbeles labdarības biedrība * 08.06.1880. + 1900.

Bārbeles lauksaimniecības biedrība * 07.04.1921.
                09.11.1937. pārdēvēta agrāk „Bārbeles lauksaimniecības biedrība „Tīrums”
                19.07.1939. pievienota „Bārbeles dārzkopības pārraudzības biedrība „Augļkopis”
                04.07.1940. pievienota „Bārbeles pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                04.07.1940. pievienota „Bārbeles mājturības veicināšanas biedrība”

Bārbeles lauksaimniecības biedrība „Tīrums”
                Sk. „Bārbeles lauksaimniecības biedrība”

Bārbeles II lopkopības pārraudzības biedrība * 06.03.1930. + 23.11.1940.

Bārbeles mājturības veicināšanas biedrība * 17.03.1932. + 04.07.1940.
                04.07.1940. iekļauta „Bārbeles lauksaimniecības biedrībā”

Bārbeles 286. Mazpulks * 25.01.1933. + 1940.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Dzērve” * 19.05.1924. + 01.08.1940.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Ezers” * 19.05.1930. + 31.05.1938.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Laiva” * 26.09.1928. + 18.03.1942.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Leja” * 13.03.1929.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Liekne” * 09.03.1934. + 29.09.1941.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Plasa” * 02.03.1929.

Bārbeles meliorācijas sabiedrība „Siena purvi” * 12.08.1929.

Bārbeles pagasta mednieku biedrība * 07.01.1921. + 25.02.1941.
                14.03.1939. pārdēvēta agrāk „Bārbeles pagasta mednieku biedrība „Ērglis”

Bārbeles pagasta mednieku biedrība „Ērglis”
                Sk. „Bārbeles pagasta mednieku biedrība”

Bārbeles pagasta meliorācijas sabiedrība „Spēks” * 12.07.1927.

Bārbeles patērētāju biedrība * 24.11.1921. + 12.10.1931.

Bārbeles patērētāju biedrība * 08.02.1938.

Bārbeles piensaimnieku sabiedrība „Laime” * 24.11.1921. + 03.09.1931.

Bārbeles pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 23.10.1922. + 04.07.1940.
                04.07.1940. iekļauta „Bārbeles lauksaimniecības biedrībā”
 
Bārbeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.12.1921. + 18.10.1940.
                27.02.1938. pārdēvēta agrāk „Bārbeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bārbeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bārbeles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bārbeles purvu meliorācijas Sateces un Dauba biedrība „Tēce” * 08.09.1928. + 29.11.1937.

Bārbeles un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 28.04.1930. + 09.09.1940.

Bārbeles un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 04.12.1933.
                20.07.1935. pievienota „Ozolnieku piensaimnieku sabiedrība”

Bārbeles zemkopības biedrība * 1899. + 1916.

Brīvības pieminekļa Bārbeles pagasta komiteja * 03.01.1930.

Vārnas purva meliorācijas sabiedrība * 21.10.1926. + 23.01.1930.

Zemgales sarkanraibo sugas lopu audzēšanas biedrība „Auseklis” * 09.05.1927. +24.09.1936.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Bārbeles nodaļa * 23.11.1922.

Latviešu sieviešu palīdzības korpuss * 11.03.1927. + 14.03.1941.
15.10.1935. pievienota “Dzelzceļniece biedrība”
Bārbeles nodaļa * 14.11.1934.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Bārbeles nodaļa * 30.11.1927.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bārbeles nodaļa * 23.03.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Bārbeles nodaļa * 25.11.1925.

Barbeles_1916

 
Izmainas: 30.10.2015 Kontakti