Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BARKAVAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Borkovas]

Barkavas_1927

Barkavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 14.11.1928.

Barkavas krājaizdevu sabiedrība * 1908.
                30.01.1923. pārreģistrēta
                07.11.1934. pievienota „Atašienes krājaizdevu sabiedrība”
                07.11.1934. pārdēvēta agrāk „Borkovas krājaizdevu sabiedrība”

Barkavas 233. Mazpulks * 22.04.1934. + 1940.

Barkavas Meirānu pagastu meliorācijas sabiedrība „Elkšņu upe” * 07.05.1934.

Barkavas meliorācijas sabiedrība „Kazulicis” * 03.12.1928.

Barkavas meliorācijas sabiedrība „Lācīši” * 26.10.1928.
                1940. pārdēveta agrāk „Meliorācijas sabiedrība „Trīzelnieki”

Barkavas meliorācijas sabiedrība „lisena” * 23.01.1929.

Barkavas meliorācijas sabiedrība „Strudzēni” * 12.09.1928.

Barkavas meliorācijas sabiedrība „Uzvara” * 08.11.1928.

Barkavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
                30.09.1937. pievienota „Borkovas izglītības biedrība”
                30.09.1937. pievienota „Borkovas lauksaimniecības biedrība”

Barkavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1925.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Borkovas lopkopības pārraudzības biedrība „Laima”

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Barkavas Bestinicas” * 01.11.1927.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Dubīte” * 16.09.1929. + 18.03.1943.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Imanta” * 22.04.1927.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kalnagals” * 02.04.1930.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Klints” * 25.06.1929. + 01.02.1940.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Pabraukļi” * 01.11.1927.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Straume” * 19.04.1929. + 18.03.1943.

Barkavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ventiņslas * 08.05.1933.

Barkavas pagasta paterētāju biedrība „Barkava” * 08.05.1929.

Barkavas pagasta un apkārtnes atvaļināto karavīru linkopju kooperativs „Barkava” * +04.08.1930.

Barkavas piensaimnieku sabiedrība * 16.04.1923.
                13.07.1938. pārdēvēta agrāk „Borkovas piensaimnieku sabiedrība”

Barkavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.08.1938. + 18.10.1940.

Borkovas biškopības un dārzkopības biedrība „Liepa” * 03.01.1921. + 04.04.1938.

Borkovas izglītības biedrība * 1919.+ 30.09.1937.
                30.09.1937. iekļauta „Barkavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Borkovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Barkavas krājaizdevu sabiedrība”

Borkovas lauksaimniecības biedrība * 08.01.1923. [1912] + 30.09.1937.
                30.09.1937. iekļauta „Barkavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Borkovas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Nākotne” * 06.07.1926.

Borkovas lopkopības pārraudzības biedrība „Laima”
                Sk. „Barkavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Borkovas mednieku biedrība * 28.02.1928. + 29.05.1941.

Borkovas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Barkavas piensaimnieku sabiedrība”

Borkovas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 30.01.1923. + 31.08.1929.

Borkovas patērētāju biedrība * 18.02.1920. + 05.06.1935.

Meliorācijas sabiedrība „Trīzelnieki”
                Sk. „Barkavas meliorācijas sabiedrība „Lācīši”

Murmustienas lauksaimniecības biedrība * 30.04.1930. + 21.04.1937.

Zaķišu 1076. Mazpulks * 07.04.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Barkavas nodaļa * 08.02.1934.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
                Barkavas nodaļa *  25.04.1929.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Barkavas nodaļa * 11.08.1928.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Borkovas nodaļa * 12.09.1923.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Borkovas nodaļa * 17.02.1925.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Borkovas nodaļa * 12.01.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Borkovas nodaļa * 11.07.1924.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Barkavas nodaļa * 15.04.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Barkavas nodaļa * 15.09.1926.+ 25.08.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Borkovas nodaļa * 16.02.1922.

 

 
Izmainas: 05.08.2013 Kontakti