Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BĀRTAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Bartas_1934

Bārtas bibliotēkas biedrība * 23.01.1910. + 1915.

Bārtas izglītības biedrība „Liesma” * 16.07.1919. + 24.02.1940.

Bārtas krājaizdevu sabiedrība * 20.02.1923.

Bārtas lauksaimniecības biedrība * 21.07.1937.

Bārtas lauksaimniecības biedrība „Vārpa” * 28.08.1925. + 28.05.1938.

Bārtas lopkopības pārraudzības biedrība * 30.09.1924. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Bārtas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Bārtas 105. Mazpulks * 21.12.1932. + 1940.

Bārtas mednieku biedrība * 28.11.1921. + 18.03.1941.

Bārtas meliorācijas sabiedrība * 18.05.1927.

Bārtas meliorācijas sabiedrība „Olupīte * 20.12.1933.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Bārtas meliorācijas sabiedrība „Olupīte”

Bārtas pagasta aizsargu nodaļa * 14.04.1919. + 1940.

Bārtas pagasta Krūtes ciema meliorācijas sabiedrība „Olupīte”
                Sk. „Bārtas meliorācijas sabiedrība „Olupīte”

Bārtas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Bārtas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Krūtes lopkopības pārraudzības biedrību”

Bārtas patērētāju biedrība „Kooperatīvs” * 27.03.1920. + 22.12.1936.
                31.08.1922. pārdēvēta agrāk „Bārtas pārtikas biedrība”
 
Bārtas piensaimnieku sabiedrība * 01.11.1922. + 09.07.1940.
                09.07.1940. iekļauta „Liepājas piensaimniecības sabiedrībā”

Bārtas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.02.1906. + 18.10.1940.
                1921. pārdēvēta agrāk „Bārtas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                08.09.1939. pārdēvēta agrāk „Bārtas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Bārtas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Bārtas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bārtas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
Sk. „Bārtas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Bārtas Vienības nama sabiedrība * 07.07.1938.

Brīvības pieminekļa Bārtas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Krūtes izglītības biedrība * 10.10.1922. + 20.11.1940.
                04.04.1928. pārdēvēta agrāk „Krūtes jaunatnes savienība „Dzirkstis”
                24.03.1939. pārdēvēta agrāk „Krūtes izglītības biedrība „Dzirkstis”

Krūtes izglītības biedrība „Dzirkstis”
                Sk. „Krūtes izglītības biedrība”

Krūtes jaunatnes savienība „Dzirkstis”
                Sk. „Krūtes izglītības biedrība”

Krūtes lauksaimniecības biedrība * 27.07.1922. + 28.05.1938.

Krūtes lopkopības pārraudzības biedrība * 16.02.1926. + 03.06.1939.
                19.05.1936. pievienota „Paplakas lopkopības pārraudzības biedrība”
                03.06.1939. iekļauta „Bārtas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Krūtes 513. Mazpulks * 09.12.1934. + 1940.

Krūtes piensaimnieku sabiedrība * 16.01.1923. + 10.11.1937.

Otaņķu 840. Mazpulks * 06.02.1936. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Bārtas nodaļa * 03.06.1930.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Bārtas nodaļa * 18.02.1927.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Bārtas nodaļa * 07.03.1929.
                Krūtes nodaļa * 08.12.1924.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bārtas nodaļa * 23.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Bārtas nodaļa * 16.07.1920.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Bārtas nodaļa * 21.10.1924.
                Krūtes nodaļa * 07.08.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Bārtas nodaļa * 27.02.1931.

Bartas_1939

 
Izmainas: 14.02.2016 Kontakti