Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

BASES PAGASTS
Aizputes apriņķis

Skaties
Basu pagasts

 

 
Izmainas: 20.12.2009 Kontakti